5 změn v DPH, které se vyplatí znát

Nový rok s sebou přinesl změny v některých zákonech. Letos se kromě jiného novelizoval také Zákon o dani z přidané hodnoty. Přinášíme vám zásadní změny, které se mohou dotknout i vašeho podnikání.

Koncept identifikované osoby

Do konce minulého roku platilo pravidlo, že se plátcem daně můžete stát překročením obratu, dodáním zboží či služby do jiného členského státu či při poskytnutí přeshraničních služeb s místem plnění v jiném členském státě. Tímto vznikala vaše povinnost přiznávat a odvádět DPH i u ostatních plnění, i když jste v tuzemsku stanovený obrat nepřekročili.

Nově vznikla alternativa, která umožňuje neregistrovat se jako plnohodnotný plátce DPH v případech poskytnutí či přijetí služby (zboží) z/do jiného členského státu, nebo poskytnutí přeshraničních služeb s místem plnění v jiném členském státě. Díky novému statusu „identifikované osoby“ nebudete muset z tuzemských plnění již DPH odvádět, jako tomu bylo doposud (vzhledem k nepřekročení obratu budete osvobození od uplatňování daně). Samozřejmě v tomto případě však nebudete mít nárok ani na odpočet daně.

Využíváte zahraniční služby? Možná právě vy raději využijete koncept identifikované osoby
Využíváte zahraniční služby? Možná právě vy raději využijete koncept identifikované osoby

Tato změna ulehčí menším podnikatelům, kteří nepřesáhli stanovený obrat, obchodování s okolními státy či přijímání zahraničních služeb (např. AdWords, AdSence) bez povinnosti stát se plnohodnotným plátcem daně z přidané hodnoty.

Změny v registraci

Novoroční změny se dotknou také podmínek registrace a jejího zrušení. Nově se osoby stávají plátci DPH po překročení obratu již od 1. dne druhého měsíce následujícího po měsíci, ve kterém došlo k překročení obratu (o měsíc dříve než doposud).

Zvýšení sazby DPH

Daňové sazby byly pro letošní rok zvednuty o 1 %. To znamená, že snížená sazba byla uzákoněna na 15 % a zvýšená na 21 %. Nasazení původního záměru jednotné sazby 17,5 % zákonodárci odsunuli až na rok 2016.

Dejte pozor na nespolehlivé obchodní partnery, ručit za ně můžete i vy
Dejte pozor na nespolehlivé obchodní partnery, ručit za ně můžete i vy

Nespolehlivý plátce

Velice diskutovanou novinkou je zavedení institutu nespolehlivého plátce. Pokud kterýkoliv plátce DPH závažně poruší své povinnosti (např. nepodá daňové přiznání, neuhradí DPH apod.), může jej správce daně označit za „nespolehlivého plátce“. V takovém případě dojde ke zveřejnění jeho jména či názvu firmy. K těmto údajům bude volný přístup a může si je kdokoliv ověřit. Přístupná bude také informace o vyřazení nespolehlivého plátce ze seznamu.

Pokud se s „nespolehlivou“ firmou či osobou přece jen rozhodnete obchodovat, budete za případně nezaplacenou daň automaticky ručit. To znamená, že pokud dotyčný daň neodvede, musíte ji odvést vy. V případě, že si svým obchodním partnerem nejste jistí, můžete se z ručení vymanit tím, že DPH z faktury uhradíte přímo finančnímu úřadu.

Daňové přiznání nově pouze elektronicky

Za zmínku stojí i chystaná změna (od r. 2014) v podávání daňových přiznání. Nově totiž bude zavedena povinnost podávat daňové přiznání k DPH elektronicky. Výjimkou jsou pouze fyzické osoby s obratem do šesti milionů korun.