E-shop - jak budovat návštěvnost

Přečtěte si o tom, co byste měli dělat pro růst návštěvnosti e-shopu. Oblast e-marketingu je samozřejmě velmi široká a článek si neklade ambice postihnout celou jeho šíři i možnosti. Cílem je pouze správně nasměrovat vaše aktivity, které by měly od začátku vést k dosažení úspěchu vašeho internetového obchodu. V případě, že budete mít zájem, rádi vám pomůžeme i v oblasti internetového marketingu.

Základní předpoklady úspěchu

Obecně platí, že čím větší návštěvnost, tím vyšší tržby, protože ve světě obchodu funguje něco, čemu se říká konverzní poměr. To, že úměrně s návštěvností rostou tržby, ovšem platí pouze za předpokladu, že jste na svůj e-shop návštěvníky přivedli korektními, nezavádějícími metodami.

Vhodné a nevhodné formy inzerce

Příkladem zavádějící reklamy může být špatně zvolená forma, jako například bannerová kampaň s atraktivní slečnou. Kampaň sice bude mít vysoký click-rate (míra prokliku - poměr kliků vůči impresím), ale mnoho lidí na banner klikne pouze a jen kvůli hezké slečně. Jakmile však objeví, že nabízíte fotoaparáty a nikoli hezké slečny, e-shop okamžitě opustí a váš konverzní poměr z této kampaně bude zanedbatelný.

Vhodná a nevhodná místa pro reklamu

Stejně tak je si potřeba uvědomit, že vyššího konverzního poměru dosáhnete inzercí na webech, které úzce souvisejí s vámi nabízenými komoditami. Dobrým příkladem může být inzerce na komunitním webu s fotografiemi z dovolených, pokud prodáváte fotoaparáty nebo výbavu pro kempování. Méně efektivně už zřejmě vyzní nepřesně zacílená kampaň na webu věnovaném politice. Vždy se proto snažte inzerovat tam, kde k vašemu zboží mají lidé logicky blízko, nepovažujte za hlavní faktor cenu reklamy a počet zobrazení (impresí).

Statistiky jsou nutným předpokladem úspěchu

Nepodceňujte statistiky (viz články Internetové obchody a marketingové nástrojeGoogle Analytics). Naučte se jim rozumět. Pravidelně, nejlépe při každé ranní kávě je sledujte a přemýšlejte nad nimi. Brzy poznáte, že se z nich dozvídáte řadu důležitých věcí a budete e-shop umět lépe řídit. Záhy budete získávat lepší a lepší odhady efektivity inzerce. Budete vědět mnoho informací o chování zákazníků a naučíte se objektivně posuzovat senzační nabídky různých reklamních agentů, které často zajímají pouze vaše peníze a nikoli komerční úspěch. Přijdete na to, že dokážete řídit růst vašeho obchodu s mnohem menšími investicemi, než tomu bylo na začátku. Můžeme-li vám dát dobrou radu opřenou o zkušenosti nejlepších provozovatelů e-obchodů, říkáme "statistiky až na prvním místě".

Zdroje návštěvnosti

Vysoká návštěvnost internetového obchodu je faktor, který má zásadní vliv na vaše obraty. Soustřeďte se proto na její systematické zvyšování a také na náklady, které zvyšování návštěvnosti provázejí. Snažte se návštěvnost zvyšovat co nejlevnějšími formami a jednotlivé propagační zdroje s pomocí statistických nástrojů pravidelně vyhodnocujte ze všech možných pohledů. Pokud budete cítit potřebu, můžete se s námi dohodnout na marketingové konzultaci, kde zanalyzujeme vaše záměry a navrhneme marketingové formy odpovídající vašim cílům i plánovanému rozpočtu.

Nyní se podíváme na základní zdroje denní návštěvnosti a níže v článku si je stručně představíme:

 • Opakovaná návštěvnost
 • Fulltextové vyhledávače (SEO)
 • PPC reklama
 • Zpětné odkazy
 • Vyhledávače (porovnávače) zboží
 • Bannerové kampaně
 • On-line komunity
 • Affiliate systémy
 • Microsites
 • Soutěže
 • Sponzoring
 • P.R. aktivity

Opakovaná návštěvnost

Opakovaná návštěvnost internetového obchodu, je návštěvnost tvořená návštěvníky, kteří váš e-shop již dříve navštívili a znovu se vrátili. Je základem každého prosperujícího e-obchodu. Stačí si uvědomit, jak pracné a nákladné je získání každého nového návštěvníka. Proto by byla škoda již získané návštěvníky ztrácet. Udělejte vše proto, aby se jim váš obchod líbil a měli důvod se vracet.

Fulltextové vyhledávače (SEO)

Fulltextové vyhledávače jsou vyhledávače typu Seznam.cz, Google.cz ap. Tyto vyhledávače pro vyhledávání využívají tzv. fulltextových algoritmů. Zvládá-li váš dodavatel SEO optimalizaci e-shopu (ShopCentrik je pro SEO dokonale optimalizován), tedy optimalizaci pro vyhledávače, vy jste seznámeni se SEO pravidly a důsledně je dodržujete, jste na nejlepší cestě k úspěchu.

Úspěch v našem pojetí znamená to, že se budete nacházet na prvních stránkách ve výsledcích vyhledávání na slova a výrazy, které se týkají vámi nabízených komodit zboží. Přístupy z vyhledávačů jsou velmi důležité a u zaběhlých obchodů představují 30-50 % denních návštěvností.

Na SEO je nejkrásnější to, že přináší velmi cílené návštěvníky, jde o levný a přitom mohutný nástroj e-marketingu. Nepříjemné ovšem je, že zejména u nových obchodů, se výsledky SEO aktivit promítají se značným zpožděním v řádech 1-5 měsíců - toto souvisí s takzvanými ranky - tedy hodnocením, které vyhledávače vašim stránkám přidělily. SEO školení, kde se dozvíte vše potřebné lze u nás objednat.

PPC reklama

Zkratka PPC znamená Pay per Click - plať za klik. Je to forma reklamy, kdy platíte za každý odklik na reklamu, která vede na váš e-shop. PPC reklamy znáte například ze serverů Seznam.cz nebo Google.cz. Jsou to textové reklamy vpravo, vedle běžných (organických) výsledků vyhledávání. PPC marketing vyžaduje pravidelnou pozornost a věnovaný čas, pokud je cílem inzerovat co nejlevněji a maximálně efektivně. Často je lépe PPC reklamu svěřit specializovaným agenturám nebo dodavatelům e-shopů, kteří činnost správy PPC kampaní vykonávají za paušální částky. Školení PPC kampaní si u nás lze objednat.

Zpětné odkazy

Zpětné odkazy jsou odkazy, které na váš e-shop vedou z různých webových stránek, katalogů (SEM, např. Firmy.cz), diskusních fór, blogů ap. Obecně platí, že čím více jich vybudujete, tím lépe. Zpětné odkazy pak mají dva hlavní efekty. Za prvé na ně lidé klikají, což znamená nové návštěvníky. Za druhé jsou velmi důležité pro SEO optimalizaci viz výše.

Vyhledávače však rozlišují kvalitu zpětných odkazů. Někdy je lépe mít 10 kvalitních odkazů, než 300 nekvalitních. Jelikož jde o složitou problematiku, není zde prostor pro její kompletní vysvětlování. Každopádně se snažte budovat co nejvíce odkazů, například bezplatnými zápisy do internetových katalogů, výměnou odkazů s přátelskými weby ap.

Budování odkazů je samozřejmě velmi náročné na čas, ale nemělo by vás to odradit a v této aktivitě byste neměli polevovat. Dobrou zprávou je, že tvorbu kvalitních zpětných odkazů lze objednat u nás nebo u různých agentur. Pozor však na to, že některé agentury používají softwarové roboty pro budování odkazů. Výsledkem pak může být to, že váš internetový obchod vyhledávače začnou penalizovat a nepodaří se vám dobře umísťovat ve výsledcích vyhledávání.

Dobrou zprávou je, že provozovatelům internetových obchodů běžících na systému ShopCentrik je k dispozici bezplatná propagace na liště e-shops.cz, která znamená tisíce zpětných odkazů a rychlý nárůst ranků vašeho e-shopu.

Vyhledávače (porovnávače) zboží

Vyhledávače zboží (např. HledejCeny.cz) jsou speciální portály, které získávají data z internetových obchodů a svým návštěvníkům umožňují rychlé nalezení zboží skrze všechny zaregistrované obchody.

Na vyhledávačích zboží (porovnávače cen) je výhodou to, že zde váš obchod můžete začít propagovat téměř ihned po jeho startu. To je rozdíl oproti SEO optimalizaci, jejíž výsledky se projevují až po čase (měsíce, někdy až roky trpělivé práce). Stačí se zaregistrovat, nechat si připravit programy, jež budou porovnávačům servírovat vždy aktuální data produktů z e-shopu (tzv. data feedy), a pak prostě prodáváte. Díky systému ShopCentrik můžete své zboží odesílat na nejvýznamnější české vyhledávače (dnes více než 10). Některým obchodům vyhledávače cen generují až 50 % tržeb a jejich význam stále roste.

Obchodní model porovnávačů cen obvykle stojí na principu zvaném PPC (viz výše). Platíte dohodnutou částku, za každý odklik, který z porovnávače přivedl návštěvníka na váš e-shop. To zda se uživatel porovnávače cen rozhodne přejít právě na váš obchod, však do značné míry záleží na vás. Jakmile totiž budoucí nakupující hledá konkrétní produkt, získá na obrazovce obvykle nabídku více konkurentů. Pak se rozhoduje podle různých kritérií - pro některé je nejdůležitější cena, pro jiné výstižný popis produktu, pro jiné zase vaše dodací podmínky, stav skladu, či hodnocení, které vám přiřkli uživatelé.

Bannerové kampaně

Bannery byly dříve v podstatě hlavní formou propagace internetových obchodů. Postupem času se zdražováním internetové reklamy a se snižováním efektivity (nízké míry prokliku) bannerových kampaní (bannerová slepota, odstraňovače reklam ap.) stávaly efektivnějšími jiné formy e-marketingu. Důležité však je uvědomit si, že posláním bannerové kampaně nemusí být pouze přímý příliv návštěvníků, ale také budování image. Proto se při tvorbě bannerů vždy snažte o to, aby banner zobrazoval i snadno zapamatovatelnou adresu obchodu. Bannerové reklamy se obvykle účtují třemi hlavními formami:

 • Výměnná reklama - poskytnete reklamní prostor u sebe a za to v určitém poměru získáváte prostor jinde (např. www.billboard.czwww.newlinx.cz )
 • Platba za klik (PPC)
 • Platba za počet zobrazení (imprese)

On-line komunity

Pro získávání návštěvnosti se dá využívat i webů, kde se scházejí různé komunity. Využít lze zejména diskusních fór. Tento způsob propagace je poměrně pracný. Pozor však na to, že využití diskusních fór se může pohybovat na hranicích etiky. V principu jde o to, že existují stovky diskusních fór na různá témata, včetně témat týkajících se vašich komodit. Pokud budete diskusní fóra monitorovat a účastnit se jich jako aktivní diskutující, dokážete tím budovat znalost vašeho e-shopu a přivádět na něj návštěvníky (některá fóra umožňují vkládání odkazů). Snažte se být korektní a zásadně ve fórech nepomlouvejte konkurenci. Návštěvníci by vás brzy odhalili a ztratili byste potřebnou vážnost.

Affiliate systémy

Affiliate (affiliate - sledovat původ) systémy neboli provizní systémy, fungují na principu získávání zákazníků a následného vyplácení provizí z jejich obratů. Provizní partneři si na své weby umísťují vaší textovou nebo grafickou reklamu (banner), jejich návštěvníci na reklamu klikají a odcházejí na propagovaný e-shop. Propagovaný e-shop musí umět rozpoznat získatele (provizního partnera) a vypočítávat pro jednotlivé partnery výši provizí (ShopCentrik touto schopností disponuje).

Microsites (mikrostránky, miniweby)

Microsite je rozsahem velmi malý web, jehož cílem je propagace produktu, služby nebo sdělení důležité informace a to způsobem, který neodvádí pozornost od hlavního sdělení, tedy poslání mikrostránky. Microsite je obvykle součástí plánovaných marketingových kampaní. Výrazně je využívána poměrně snadná možnost optimalizace microsite pro vyhledávače (SEO).

Rozdíly využití mezi velkou webovou prezentací a microsite:

 • Microsite většinou disponuje rozsahem 1-8 www stránek
 • Navigace po stránkách je extrémně jednoduchá
 • Důraz je často kladen na atraktivní zpracování grafiky a flashové efekty
 • Microsite je zaměřen na úzkou cílovou skupinu návštěvníků
 • Microsite poskytuje jednoduché, nekomplikované sdělení
 • Web je vytvořen tak, aby návštěvníkova pozornost nebyla odváděna od hlavního tématu

Soutěže

Na internetu existuje obrovské množství webů s různě vysokými návštěvnosti, které můžete oslovit a dohodnout s provozovateli uspořádání soutěže, do které věnujete ceny. Soutěžní otázky pak mohou být koncipovány tak, že pro jejich správné zodpovězení budou lidé muset navštívit váš e-obchod. Díky tomu získáte návštěvnost a mnoho i nesoutěžících návštěvníků se dozví o existenci vašeho internetového obchodu. Největšího efektu samozřejmě dosáhnete, poběží-li vaše soutěž na webu, který s vašimi komoditami souvisí.

Sponzoring

Podobně jako u soutěží platí, že existuje obrovská řada webů s velkými návštěvnostmi, které se dají využít pro získávání nových návštěvníků. Ideální je nalezení takových stránek, které jejich autoři tvoří z pouhého nekomerčního zájmu a jejich provoz hradí z vlastních prostředků. Pokud jim nabídnete mírné sponzorství a máte schopnost vyjednávat, měli byste odměnou na sponzoring získat umístění reklamy, napsání článku ap.

P.R. aktivity

P.R - Public Relations (vztah s veřejností) aktivity (placené P.R. články, tiskové zprávy rozesílané novinářům, pořádání tiskových konferencí ap.) nepřinesou tak rychlý efekt jako výše zmíněné formy přímé propagace. Nicméně slouží k trvalé podpoře vaší značky. P.R. byste určitě, alespoň v pozdějších fázích, neměli zanedbávat. Jelikož se jedná o poměrně složitou oblast, ve které jsou úspěšnější ti, kteří mají dobré vztahy s novinářskou komunitou, bude lépe pokud P.R. svěříte profesionální agentuře.