Hospodářská komora ČR má nový web od NetDirectu

Posláním Hospodářské komory ČR je podpora podnikání. Nyní má Hospodářská komora nový web, který toto poslání napomáhá ještě lépe plnit. NetDirect zakázku realizoval na klíč, od prvotní analýzy potřeb, grafických návrhů, až po implementaci publikačního systému.

Hospodářská komora ČR a její nový web

Hospodářská komora České republiky (HKČR) má nezastupitelnou úlohu v segmentu podnikání a velmi významně napomáhá českým podnikatelům. Za léta působení dosáhla významného renomé a pro řadu firem je nepostradatelným pomocníkem.

Web je Hospodářskou komorou vnímán jako jedno z hlavních médií a na webový portál komory je kladen velký důraz. Dřívější aplikace, na které běžel portál komory, však nebyla schopna plnit nároky na ní kladené. Z toho důvodu Hospodářská komora hledala robustnější a zároveň flexibilnější řešení, jež by dokázalo uspokojit potřeby častých aktualizací obsahu a umožňovalo bezpečnou práci v neomezeně velkém redakčním týmu, interních i externích spolupracovníků. Zároveň byl kladen velký důraz na realizaci portálu na technologii, která bude moderní, v brzké době morálně nezestárne a je u ní předpoklad rozvoje.

Technické řešení portálu Hospodářské komory

Hospodářská komora ČR zvolila řešení vystavěné na publikačním systému (CMS) MediaCentrik od společnosti NetDirect. Naše firma řešení, běžící na adrese www.komora.cz realizovala na klíč. Výsledkem je přehledný portál, vystavěný na nejmodernější technologii Microsoft .NET. Web Hospodářské komory je teprve druhým portálem na českém internetu, který běží na .NET 2.0 a 64-bitové architektuře.

Hospodářská komora tak získala reprezentativní portál, sloužíci ke zveřejňování informací týkajících se podnikání. Administrace portálu podporuje práci v libovolně velkém týmu redaktorů i schvalovací procesy a publikování informací na webu je díky systému MediaCentrik velmi snadné. Výkonná technologie .NET 2.0 zvládá vysokou zátěž a díky tomu se stránky zobrazují i v zátěžových špičkách velmi rychle. Systém je rovněž multijazyčný a umožní komoře v budoucnu publikovat informace i v dalších jazycích.

Další plány Hospodářské komory

Cílem Hospodářské komory je sjednocení stylu a systému webových prezentací (Corporate Identity) všech regionálních hospodářských komor. Publikační systém MediaCentrik je na tuto potřebu připraven, což umožní nasazení systému regionálním hospodářským komorám.

Hospodářská komora ČR - ukázka úvodní obrazovky nového portálu.
Hospodářská komora ČR - ukázka úvodní obrazovky nového portálu.

Ukázka administrační části publikačního systému MediaCentrik - editace článku.
Ukázka administrační části publikačního systému MediaCentrik - editace článku.