Mailujte korektně aneb Neobtěžujte své zákazníky spamy

Oslovování zákazníků prostřednictvím newsletterů je velmi oblíbeným způsobem, jak zákazníky informovat o slevách, akcích či novinkách. Mailujete ovšem správně a v mezích zákona?

Provozovatelé elektronických obchodů přicházejí přirozeně do styku s velkým množstvím osobních údajů svých zákazníků. Jejich ochrana je zakotvena v zákonu č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů. Vyplývá z něj důležitá informace. Každý správce a zpracovatel údajů musí při zpracování dat dbát, aby subjekt údajů neutrpěl újmu na svých právech. Jakékoliv porušení může být sankcionováno Úřadem pro ochranu osobních údajů. Podrobnější informace či plné znění zákona naleznete na webu www.uoou.cz.

Celá problematika okolo osobních údajů a reklamního mailingu je však celkem složitá. Proto se vám pokusíme nastínit pár základních informací – dnes o fenoménu jménem spamming.

Právní regulace spammingu

Od roku 2004 se součástí právního řádu stal zákon č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů, který reguluje spamming na území České republiky. Mezi osobními údaji jsou velmi často také e-mailové adresy, které jsou hojně využívány pro šíření obchodních zpráv. Samotný pojem obchodní sdělení se vztahuje na všechny formy informací, které se vážou k přímé (konkrétní produkty) či nepřímé podpoře (informace o školení, budování image apod.) zboží či služeb. Zákonu tak podléhají i různá přání k narozeninám, Vánocům, PF apod., které sice nejsou brány jako reklama na produkty, nýbrž jako budování image.

Nespamujte své klienty - vzdělávejte se v oblasti mailingu
Nespamujte své klienty - vzdělávejte se v oblasti mailingu

Šíření obchodního sdělení je přípustné tehdy, pokud odesílatel prokazatelně získal předchozí souhlas adresáta. Tento souhlas musí být svobodným, vědomým a informovaným projevem vůle.
Pokud adresát souhlas neudělil, je šíření obchodních sdělení elektronickou cestou nezákonné. Často používaný nešvar - předem zaškrtnuté políčko „Souhlasím s odběrem novinek“ - je nepřípustný. Nejenže je toto chování v rozporu se zákonem, ale navíc takto vynucený souhlas bude příjemce spíše obtěžovat, čímž se potenciál k získání nového zákazníka rapidně snižuje.

Vztah prodejce/zákazník umožňuje mailing i bez předchozího souhlasu

Výjimka je schválená v situaci, kdy odesílatel získal e-mail v rámci existujícího obchodního vztahu (tzn. od svého zákazníka). V takovém případě se předpokládá, že obchodník tento komunikační kanál využívá pro informace o podobných produktech, které zákazník dříve nakoupil, tudíž by jej zpráva mohla zajímat. V tomto případě je možné zasílat obchodní sdělení i bez předchozího souhlasu. Pokud jej ovšem příjemce předem neodmítl.

Obchodní sdělení můžete posílat pouze těm příjemcům, kteří souhlasili s odběrem novinek z vašeho e-shopu
Obchodní sdělení můžete posílat pouze těm příjemcům, kteří souhlasili s odběrem novinek z vašeho e-shopu

V obou případech však zůstává samozřejmostí, že zákazník musí mít možnost jednoduše, přehledně a zdarma (případně na účet odesílatele) svůj souhlas s využitím svého elektronického kontaktu odmítnout. Odesílané zprávy musí být taktéž jednoznačně označeny jako obchodní sdělení a identita odesílatele by měla být vždy zřejmá.

Pokud si zákonem či firemním mailingem nejste jistí, měli byste své kroky pro jistotu konzultovat s právníkem, aby všechna vaše rozhodnutí byla v rámci zákona.