Město Ostrava spustilo unikátní projekt Systém sdružených nákupů, na němž se podílí také společnost NetDirect

Město Ostrava letos spustilo unikátní projekt Systém sdružených nákupů, na němž se podílí také společnost NetDirect se svým produktem ShopCentrik. V rámci resortu Statutárního města Ostravy vzniká nákupní portál jako součást Systému sdružených nákupů určený k nakupování komodit, který budou využívat příspěvkové a obchodní organizace resortu Statutárního města Ostravy. Cílem tohoto projektu je centralizovat všechny nákupy uskutečňované městskými organizacemi na jediném místě – nákupním portálu - a ušetřit tak značné množství prostředků vynaložených na neinvestiční nákupy.

Kdo může nabízet své zboží na nákupním portálu?

Na nákupním portálu, který není určen široké veřejnosti, budou moci své zboží nabízet pouze ti dodavatelé, kteří vyhrají elektronickou aukci. V katalogu se mohou objevit taktéž nevítězné položky v případě, že poptávka zboží není pokryta žádným jiným dodavatelem. Elektronické aukce se u jednotlivých druhů komodit pravidelně obnovují. Městské organizace tak budou moci objednávat zboží za nejnižší možné ceny. Pokud si zákazník objedná dražší nevítěznou položku, musí tuto skutečnost zdůvodnit (například kvalitnější zboží a služby, rychlejší a bezproblémové dodání apod.).

Ukázka současného a budoucího stavu prováděných nákupů v rámci resortu Statutárního města Ostravy
Ukázka současného a budoucího stavu prováděných nákupů v rámci resortu Statutárního města Ostravy

Proces objednávání v rámci nákupního portálu

Nákupní portál si lze představit jako internetový obchod s nadstandardními funkcemi. Objednavatel si vybere zboží z katalogu v libovolném množství, tedy i malém, a vloží jej do elektronického nákupního košíku. Pokud objednavatel nenajde v katalogu požadované zboží, může do něj přidat potřebnou položku od jiného dodavatele. Jakmile odešle objednávku, má možnost sledovat její stav v seznamu objednávek. Dodavatel na základě objednávky expeduje zboží a vystaví elektronický dodací list, který odběratel potvrdí a na základě toho odešle elektronickou fakturu. V případě potřeby může zákazník zboží reklamovat prostřednictvím reklamačního protokolu umístěného přímo na nákupním portálu. Veškeré uskutečněné nákupy bude moci Statutární město Ostrava jako správce Systému sdružených nákupů také kontrolovat a vyhodnocovat.

Ukázka znázornění procesu nákupního portálu
Ukázka znázornění procesu nákupního portálu

Dodavatel Systému sdružených nákupů eCENTRE přizval ke spolupráci společnost NetDirect

Dodavatelem webové aplikace Systém sdružených nákupů je společnost eCENTRE, a.s., která již v minulých letech zajišťovala elektronické výběrové řízení pro město v případě dodávky silové elektřiny. Díky jednotné poptávce města a městských organizací ušetřila Ostrava za dodávku elektřiny celkem 20 milionů korun. Dodavatel celkového řešení Systému sdružených aplikací eCENTRE oslovil také společnost NetDirect, jejíž produkt ShopCentrik je motorem nákupního portálu jako e-shopu s nadstandardními funkcemi.

Vlastní nákupní portál běží na jediném serveru, což vypovídá o náročnosti aplikace, která vyžaduje také přísné zabezpečení. Ostrava je v současné době jediným městem v České republice, které využívá centralizovaného nákupního portálu, společnost eCENTRE však bere v úvahu zpřístupnění aplikace i ostatním městům.