Neporušujete zákon?

Vážení provozovatelé internetových obchodů, přestože novela obchodního zákoníku nabyla platnosti již v březnu roku 2008, mnozí podnikatelé nezaregistrovali povinnosti s touto novelou spojené. Konkrétně se jedná o zákon číslo 344/2007 Sb., který ukládá povinnost uvádět kompletní údaje o firmě na firemních internetových stránkách.

Uváděním neúplných údajů o firmě na firemních webových stránkách se podnikatelé dopouštějí porušování zákona

Zejména živnostníci, drobní podnikatelé, mimopražští podnikatelé, včetně provozovatelů internetových obchodů, mnohdy neuvádějí údaje o společnosti v plném znění a tím se dopouštějí porušování zákona, za což jim hrozí pokuta ve výši až 50 000 korun nebo i zákaz činnosti. Většinou mezi povinnými informacemi chybí zejména údaj o zápisu do obchodního rejstříku nebo jiné evidence a spisová značka.

Ukázka správně uvedených údajů o firmě na stránkách e-shopu Parfums.cz
Ukázka správně uvedených údajů o firmě na stránkách e-shopu Parfums.cz

Údaje, které musí obsahovat firemní webové stránky

Je tedy nutné, aby podnikatelé, kteří provozují také firemní webové stránky, uváděli údaje v plném znění. To znamená, že firemní webové stránky musí obsahovat:

  • Údaje o firmě
  • Název či jméno firmy
  • Místo nebo sídlo podnikání
  • Identifikační číslo
  • Údaje o zápisu v obchodním rejstříku, včetně spisové značky nebo údaje o zápisu do jiné evidence (například údaje o zápisu do registru živnostenského podnikání)
  • Údaje o výši základního kapitálu v případě, že byl splacen