Drop shipping - rychlá cesta k nalezení obchodních partnerů a razantnímu zvýšení vašich obratů

Amerikou hýbe jednoznačný trend zvaný Drop Shipping a logika věcí říká, že se mu nevyhne ani Česko nebo Slovensko. Někteří z našich klientů už jej využívají s nebývalým obchodním úspěchem a zaznamenávají nárůsty obratů ve stovkách procent během několika měsíců. Chcete prodávat více? Pak věnujte svůj vzácný čas tomuto delšímu článku, protože kdo chvíli stál, už stojí opodál.

Co je Drop shipping?

Pro vysvětlení využijeme citace z Wikipedie: „Drop shipping is a supply chain management technique in which the retailer does not keep goods in stock, but instead transfers customer orders and shipment details to either the manufacturer or a wholesaler, who then ships the goods directly to the customer. As in all retail businesses, the retailers make their profit on the difference between the wholesale and retail price.“

 

A zde je překlad: "Drop shipping je technika v rámci dodavatelského řetězce, při které koncoví prodejci nedrží zboží na skladě, ale místo toho předávají objednávky zákazníků s doručovacími podrobnostmi buď výrobci, nebo velkoobchodníkovi, který pak zasílá zboží přímo zákazníkovi. Jako v každém koncovém byznyse, prodejci tvoří svůj profit na základě rozdílu mezi velkoobchodními a koncovými cenami."

Náš názor - Drop shipping si u nás už letos prorazí cestu

Drop shipping není v zásadě nic nového, nicméně bude i v našich končinách nabývat dramatického významu z několika důvodů.

Prvním důvodem je krize, která jak velkoobchody, tak koncové prodejce nutí hledat efektivnější, ekonomičtější cesty. Ti, kteří e-shopy provozují, pak vědí, že podstatnou část provozních nákladů tvoří tvorba a údržba databází produktů a personální náklady týkající se logistiky či zákaznické podpory (telefony, e-maily, dotazy na zboží a rychlosti dodávek). Menší obchody tyto personální náklady „drtí“ a je pro ně ideálním řešením outsourcování těchto činností svým dodavatelem.

Dalším faktorem je to, že velkoobchodníci si význam spolupráce s koncovými prodejci uvědomují stále více a jsou datově a integračně mnohem více připraveni ke spolupráci, než tomu bylo dříve.

Za zmínku jistě stojí podstatné - Drop shipping je vyvážený, máme tím na mysli fakt, že je výhodný jak pro velkoobchody, protože jim získává nové prodejce, tak pro samotné prodejce, kteří svůj um mohou soustředit pouze na internetový marketing a růsty návštěvností, které pak dokážou přetavit do objednávek (viz konverzní poměr).

Dle našeho názoru bude právě rok 2010 rokem, kdy k nám dorazí metoda Drop shipping s plnou silou a obchodníci, kteří mají perfektní data produktů a jsou schopni poskytovat provize nebo marže, dokážou nejen vydělat, ale získat díky spolupráci se sítí partnerů větší tržní podíly. Bude zde ovšem rozhodovat rychlost, protože velkoobchod, který získá partnery a bude se k nim chovat korektně, si je pravděpodobně udrží, zatímco další velkoobchody s podobnými komoditami již budou mít se získáváním partnerů problém. Tento rok se nám tedy z pohledu Drop shippingu jeví jako klíčový, protože právě letos se budou rozdávat karty a v českém i slovenském internetovém byznyse se mnoho začne měnit.

 

Připravili jsme pro vás modul XML Data Expander - proč ho potřebujete?

Jedná se o nový modul, který lze naimplementovat do e-shop systémů ShopCentrikFastCentrik.

Modul umožňuje:

 1. Generování různých typů XML dat (feedů) spravovaných prostřednictvím administrace
 2. Nastavení individuálních feedů pro každého z odběratelů dat
 3. Vypnutí a zapnutí vygenerovaného feedu pro konkrétního odběratele dat - feed můžete vypnout např. při ukončení spolupráce s odběratelem dat
 4. Datové feedy mohou odebírat různé aplikace, nejen z produkce firmy NetDirect, ale i konkurenční e-shop řešení apod.

Aktuální technický popis a cenu modulu XML Data Expander naleznete v HelpDesku v sekci Ceník. V případě zájmu prosím kontaktujte obchodníka, který vás má na starosti.

Ukázka administrace modulu XML Data Expander
Ukázka administrace modulu

 

Co získáte použitím modulu XML Data Expander?

Řízené a bezpečné poskytování dat partnerům pro jejich e-shopy

Svým odběratelům budete moci bezpečně poskytovat pouze data, která se poskytovat rozhodnete. Datové exporty tedy máte plně pod svou kontrolou. Jednomu partnerovi můžete například generovat přímo jeho prodejní ceny, jinému partnerovi jeho ceny nákupní. Podobně se také můžete rozhodnout, jakou množinu sortimentu konkrétnímu partnerovi umožníte přebírat a jaké typy informací mu poskytnete. Nechcete-li například některým odběratelům dat poskytovat informace o skladové dostupnosti a jiným naopak ano, jednoduše tuto volbu nastavíte u exportů pro každého z partnerů.

Poznámka: Odběratelé dat, pokud se bude jednat o e-shopy FastCentrik budou moci vaše data modifikovat (vhodné pro vyloučení SEO duplicit) a zamykat proti pravidelným aktualizacím, k čemuž slouží takzvané zámky.

Důležité je, že pro každého z partnerů modul generuje unikátní URL adresy XML feedů. Logika skladby URL adres je bezpečná a obtížně odvoditelná, díky tomu je prakticky vyloučeno, aby se na data určená některému z partnerů „napíchli“ neautorizovaní odběratelé.

Typy partnerů, které můžete získat:

 1. Odběratelé zboží - dealeři s vlastním skladem, svým zákazníkům dodávají napřímo
 2. Provizní partneři deklarující jiného dodavatele - nemají vlastní sklad, objednávky předávají k vyřízení dodavateli (vám), zákazníky transparentně informují o tom, že objednávky a reklamace za ně řeší dodavatel. Příkladem je například e-shop www.Sportovni-Vyziva.net, kde v patičce naleznete provozovatele, ale v obchodních podmínkách je (článek I.1) deklarován dodavatel, lišící se od provozovatele.
 3. Provizní partneři deklarující jako dodavatele sebe - nemají vlastní sklad, objednávky předávají k vyřízení vám, ale vy je expedujete pod hlavičkou provizního partnera (faktury, dodací listy, pásky, loga apod.)

Zajistíme vám propagaci, získáme nové odběratele a provizní partnery

 1. Internetový obchod FastCentrik se stává velmi populárním. Naše společnost těchto e-shopů prodává desítky měsíčně, přičemž se tyto počty meziměsíčně zvyšují. Právě zde tkví obrovská příležitost pro všechny provozovatele internetových obchodů s vlastními sklady a schopností poskytovat marže nebo provize za získané a zákazníky uhrazené objednávky.
 2. Velmi často se totiž stává, že si firmy nebo živnostníci FastCentrik objednají a současně se nás dotazují na možné dodavatele zboží nebo dodavatele, kteří hledají provizní partnery.
 3. Výše uvedený model spolupráce jsme již dříve zahájili v pilotním režimu např. se společností Jeko Moravia s.r.o. Firma je s modelem spokojená, protože jí přinesl možnost získat nové odběratele a zároveň nabídnout levné řešení e-shopu s pravidelně aktualizovanými daty. Společnost Jeko Moravia tak během půl roku zvýšila své obraty o více než 260 %. Nalezla díky nám provizní partnery, kteří si otevřeli vlastní e-shopy, které jsou denně automaticky aktualizovány z mateřského e-shopu. Tito partneři umí získávat návštěvníky a objednávky. Tyto pak předávají ke zpracování svému dodavateli, jenž je vyřizuje. Provizní partneři (např. www.Nabytek-Catrin.cz, www.Nabytek-Levny.cz ...) pak získávají dohodnuté provize z objednávek, které byly vyřízeny a uhrazeny.
 4. Provozovatelé systému FastCentrik jsou námi již oslovováni a získávají informace o možnosti napojení na dodavatele, viz například článek E-shop a napojení na velkoobchodní dodavatele.

Našim primárním zájmem je:

 1. Navrhovat zájemcům o e-shop dodavatele z řad našich zákazníků, provozovatelů e-shopů
 2. Zvyšovat obraty našich stávajících klientů prostřednictvím obratů partnerských e-shopů
 3. Pomáhat v růstu i menším e-shopům (vašim partnerům) a lidem, kteří mají k dispozici malé finanční prostředky na rozvoj

Za tímto účelem vám můžeme nabídnout bezplatnou propagaci na stránkách FastCentrik.czFastCentrik.sk.

Jak vaše propagace bude vypadat

V první fázi jsou loga dodavatelů zobrazena na titulní stránce webů FastCentrik.cz a FastCentrik.sk (viz obrázek níže). Loga jsou klikací a vedou na stránku Napojení na dodavatele (na ní rovněž vede odkaz z levého hlavního menu). Zde je zobrazen seznam dodavatelů, včetně logotypů, odkazů na jejich weby, seznamů komodit a obchodních kontaktů, se kterými je možno spolupráci řešit. Zároveň je přepracována on-line objednávka (viz http://www.fastcentrik.cz/e-shop/objednejte.aspx ) a objevují se v ní loga všech možných dodavatelů s odkazem na stránku Napojení na dodavatele a přepínač (radiobutton) s možností přímého objednání dat od konkrétního dodavatele (jeden FastCentrik pracuje pouze s jedním dodavatelem). Objednávající jsou zároveň výrazným způsobem upozorněni na to, že si mají data konkrétního dodavatele objednat, pouze pokud jsou s vámi již dohodnuti na jejich poskytování.

Titulní stránka e-shop systému FastCentrik
Titulní stránka e-shop systému FastCentrik

Ve druhé fázi, kdy již dodavatelů bude větší množina a zobrazování tak velkého počtu logotypů by nevypadalo dobře, budou loga z titulní stránky odstraněna a ponechána pouze v článku Napojení na dodavatele a online objednávkovém formuláři.

Pokud vás osloví potenciální partner, bude pouze na vás, zda se s ním na obchodních podmínkách a poskytování dat dohodnete.

 

Proces realizace napojení při získání nového partnera

 • Dohodnete se na obchodních podmínkách a udělíte partnerovi souhlas s využíváním dat
 • Partnerovi prostřednictvím modulu XML Data Expander (v administraci e-shopu) vygenerujete jeho datové feedy
 • Založíte v HelpDesku tiket, kde uvedete:
  1. URL adresy datových feedů
  2. URL adresu e-shopu partnera, pro který jsou data určena
  3. Textově: Souhlasíme s poskytováním dat výše uvedenému e-shopu
 • NetDirect provede automatické (pravidelné) napojení partnerského e-shopu FastCentrik na poskytovaná data

 

Vaše případné dotazy vám zodpoví