ERP systém Epicor iScala ve spojení s internetovým obchodem slouží firmě FARMTEC již déle než rok

Společnost FARMTEC a.s je významným výrobcem, velkoobchodem a zároveň distributorem chovatelských potřeb pro zvířata. Jejím cílem je poskytování komplexních služeb při investicích v živočišné výrobě. Znamená to, že je firma schopna poskytovat poradenské a projekční služby, dodávat moderní technologie a zajišťovat jejich montáž, včetně dodávky krmiv. Díky týmu odborníků a specialistů, kteří zde působí, je společnost připravena poskytnout nejen dodání potřebného materiálu, ale navíc poradit s managementem chovu a spolu s ekonomy a projektanty navrhnout optimální řešení pro klienty. Výrobky a služby společnosti se neustále vyvíjí dle požadavků zákazníků, vlastních inovačních postupů, moderních trendů a v neposlední řade s ohledem na správné zacházení se zvířaty.

Průběh spolupráce mezi firmami NetDirect a FARMTEC

Společnost FARMTEC a.s. pozvala v srpnu 2007 naši firmu do výběrového řízení na dodávku internetového obchodu, který by splňoval veškeré její požadavky. Hlavním cílem bylo vytvoření příjemného obchodního prostředí, které bude odpovídat nabízeným kategoriím zboží, umožní jednoduchou orientaci zákazníka a snadný nákup. Dalšími cíli bylo snížení provozních nákladů a zajištění rychlé výměny informací mezi e-obchodeminformačním systémem Epicor iScala. Do budoucí webové aplikace pak měly vstupovat tyto skupiny zákazníků:

  • koncoví zákazníci (B2C)
  • dealeři - velkoodběratelé (B2B)
  • servisní a montážní organizace
  • zahraniční partneři společnosti

Ukázka internetového obchodu www.farmtec.cz pro B2C zákazníky
Ukázka internetového obchodu http://shop.farmtec.cz pro B2C zákazníky

Každý z B2C zákazníků měl mít vlastní login do systému. U B2B zákazníků byla požadována možnost vedení libovolného počtu kontaktních osob a dodacích adres u každého z odběratelů, kterým se vytvoří osobní přístupy do aplikace. K oběma skupinám se pak přistupuje individuálně, jelikož každá cílová skupina zákazníků vyžaduje speciální přístup pro dosažení maximálního marketingového a obchodního efektu. V zadání se objevil také požadavek na cenotvorbu e-shopu, která bude automaticky reflektovat jakékoliv změny nastavení cen v ERP systému Epicor iScala tak, aby firma FARMTEC mohla citlivě řídit obchodní politiku směřovanou ke každému jednotlivému odběrateli. Rovněž byl kladen důraz na plně automatickou a obousměrnou výměnu dat mezi ERP a e-shopem, přičemž e-shop měl při svém chodu pouze minimálně zatěžovat informační systém.

Ve výběrovém řízení zvítězila naše společnost. Rozhodly naše zkušenosti s dodávkami robustních e-commerce systémů a návrh architektury řešení, která zajistí systémovou integraci ERP Epicor iScala a ShopCentriku. Tato integrace umožňuje oběma systémům pružně komunikovat a zákazníkům na e-shopu zobrazovat aktuální data, přičemž zatížení ERP systému je minimální.

Realizace internetového obchodu proběhla zcela v intencích smluvního harmonogramu. Řešení http://shop.farmtec.cz bylo spuštěno u příležitosti výstavy Techagro 2008. Pan Martin Blažek, IT manažer společnosti FARMTEC se tehdy vyjádřil následovně: "Mile nás překvapilo, že náš nový obchod běžící na platformě ShopCentrik je tak do detailu propracován. Hlavním cílem výstavy bylo slavnostní zprovoznění a propagace shopu. Za to děkujeme NetDirectu i celému realizačnímu týmu Farmtec. V současné chvíli se chystáme rozšířit shop o další funkce a moduly."

K dnešnímu dni běží řešení již déle než rok bez jakýchkoliv technických problémů. Naše společnost tím znovu prokázala, že je schopna poradit si i s velkými výzvami, jako je napojení e-shopu na nový ERP systém Epicor iScala, jež dosud nebyl s našimi systémy propojen. První realizace dopadla na výbornou!

Na fotografii zleva ing. Josef Věneček, oblastní ředitel, Litomyšl a Martin Čížek manažer pro e-shop
Na fotografii zleva ing. Josef Věneček, oblastní ředitel Litomyšl a Martin Čížek, manažer pro e-shop

Propojení platformy ShopCentrik s ERP systémem Epicor iScala

Nové řešení, které bylo vystavěno na systému ShopCentrik, plně automaticky komunikuje se systémem Epicor iScala. Spojení obou systémů přináší podstatné výhody pro nakupující i provozovatele. Řešení Epicor iScala ve spojení se systémem ShopCentrik zajišťuje maximální rozšiřitelnost a flexibilitu, což vyhovuje náročným požadavkům zadavatele. Výhodou nového řešení e-shopu je také široká škála vestavěných marketingových nástrojů včetně optimalizace pro vyhledávače (SEO) a statistik, které umožňují vyhodnocovat chování zákazníků. Systém Epicor iScala je poskytován v lokalizovaných národních verzích dle požadavků konkrétní země a zákazníka. Naše společnost je oficiálním partnerem výrobce systému Epicor iScala.

Moduly systému Epicor iScala
Moduly systému Epicor iScala