Helios Orange a ShopCentrik pohánějí renomovaný shop OXALIS.cz s čaji a kávou

OXALIS, spol. s r. o. je významným výrobcem, distributorem a velkoobchodem se sypaným čajem a plantážní kávou. Společnost nabízí více než 400 druhů čajů a 40 druhů kávy. Disponuje osmnácti firemními prodejnami, více než třiceti prodejnami franchisingových partnerů v ČR i na Slovensku a exportuje do šestnácti zemí. Nyní má k dispozici moderní prodejní systém určený pro B2C i B2B segmenty trhu.

Cíle realizovaného řešení

Primárním cílem byla tvorba příjemného obchodního prostředí, které bude grafickým ztvárněním odpovídat nabízeným komoditám zboží (čaje, káva, příslušenství), umožní snadnou orientaci zákazníka a jednoduchý nákup.

Ukázka titulní stránky e-shopu Oxalis.cz
Ukázka titulní stránky nového e-shopu Oxalis.cz

Zároveň bylo požadováno, aby nový e-shopOxalis.cz dokázal obsluhovat jak koncové spotřebitele, tedy B2C segment trhu, tak pravidelné obchodní partnery (B2B), kteří nakupují za individuálně nastavené ceny, jež jsou určovány v Heliosu. K oběma skupinám se pak mělo přistupovat personifikovaně, jelikož bylo patrné, že každý ze segmentů trhu vyžaduje speciální přístup tak, aby bylo dosaženo maximálního marketingového a obchodního efektu. Důraz byl kladen na snížení pravidelných provozních nákladůrychlou vzájemnou výměnu informací mezi obchodem a informačním systémem. Zákazníci tak mohou být obsluhováni bez zbytečných časových prodlev a mají vždy k dispozici aktuální informace.

To nejlepší z čaje a kávy v novém

Nové obchodní řešení, jež nahradilo řešení předchozí, je vystavěno na systému ShopCentrik. Tento je plně automatizovaně a obousměrně napojen na podnikový systémHelios Orange.

Spojení obou systémů dodává obchodování na internetunovou dimenzi, která přináší podstatné výhody pro nakupující, provozovateli zpružňuje obchodní politiku, snižuje provozní režie, eliminuje vznik chyb způsobený lidským faktorem a umožňuje veškeré obchodní procesy související s e-obchodem řídit přímo z ERP systému Helios Orange.

Společnost NetDirect s.r.o., jež je výrobcem systému ShopCentrik, patří mnoho let k Integračním partnerům společnosti LCS International, a.s., která je výrobcem systému Helios Orange. Integrační smlouva je předpokladem optimální provázanosti obou produktů a garantuje vzájemnou technickou informovanost obou stran.

Ukázka katalogového zobrazení produktů na Oxalis.cz
Ukázka katalogového zobrazení produktů na Oxalis.cz

Výhodou nového řešení je také škála vestavěných marketingových nástrojů, včetně optimalizace pro vyhledávače (SEO) a vyčerpávajících statistik, jež umožňují vyhodnocování chování návštěvníků a následné přizpůsobování jejich potřebám.

Vestavěný publikační systém zase dovoluje pohodlné publikování informací a správy e-shopu i firemní webové prezentace v rámci jediného administračního prostředí.

Ukázka detailu produktu na Oxalis.cz
Ukázka detailu produktu na Oxalis.cz

Výhody systému ShopCentrik ve spojení s Helios Orange

V níže uvedených blocích jsou shrnuty hlavní výhody, jež přináší systém pro obchodování na internetu s názvem ShopCentrik, ve spojení s informačním systémem Helios Orange.

1. Plně automatizovaná a obousměrná výměna dat mezi e-obchodem a Helios Orange

Komunikace je unikátní v tom, že se ze systému Helios Orange (dále jen IS) na e-shop v pravidelných intervalech přenášejí pouze změněné informace (rozdílová data), týkající se kategorizace (strom produktů), položek zboží, cenotvorby a klientů. Díky tomu dochází k minimalizaci datových toků mezi IS a e-shopem. V praxi to znamená, že můžete mít v IS například 20 000 skladových karet označených pro prodej na internetu, ale pokud se od doby minulé aktualizace změnilo pouze 130 položek (změněné atributy zboží, nové položky, změny cen, přeřazení v rámci kategorií), jsou na e-shop přeneseny pouze změny. Komunikace je bezpečná a je použita kaskáda opatření bránících zneužití dat.

2. Nízké provozní režie a eliminace působení lidského faktoru

Díky mohutným možnostem, jež poskytuje propojení s IS, je celý e-shop obsluhován a řízen přímo z informačního systému. Data týkající se produktů jsou tak pořizována v důvěrně známém prostředí, tvořena pouze jednouobsluha se nemusí učit ovládání dalšího systému. Nově zaregistrovaní zákazníci i objednávky z e-shopu jsou zcela automaticky přenášeni do informačního systému, bez zásahu lidské ruky, s minimálními náklady a bez rizika vzniku chyb způsobených obsluhou.

3. Internetový obchod pro B2C i B2B segmenty trhu

Internetový obchod vystavěný na systému ShopCentrik je vhodný pro obsluhu koncových spotřebitelů (B2C) i obchodních partnerů (B2B). Cenová politika pro jednotlivé zákazníky je řízena přímo z IS. Obchod tak dokáže k jednotlivým klientům přistupovat individuálně, což znamená, že konkrétnímu nakupujícímu poskytuje nejen jeho individuální ceny, ale také personifikované služby, jako například on-line seznam zakázek, on-line seznam vydaných dokladů, či skladové dostupnosti jednotlivých položek.

4. Mohutné marketingové nástroje

Obchod obsahuje řadu marketingových nástrojů, od dokonale propracovaných statistik, jež umožňují vyhodnocovat chování nakupujících, rozesílání e-mailových zpravodajů, až po optimalizaci pro vyhledávače (SEO), která přináší nové zákazníky.

Ukázka online statistik, které jsou přístupné prostřednictvím administrace ShopCentrik
Ukázka online statistik, které jsou přístupné prostřednictvím administrace ShopCentrik

5. Integrovaný redakční systém

Díky redakčnímu systému lze snadno tvořit a zveřejňovat webové stránky, bez nutnosti disponovat speciálními znalostmi. Lze tak skloubit webovou prezentaci a internetový obchod.

6. Příjemná a rychlá administrace

Co se týče dat, je obchod řízen přímo z IS. Mohutná a snadno ovladatelná administrace, která je součástí řešení e-shopu, však umožní tvorbu článků a doprovodných menu, sledování statistik a celou řadu různých nastavení, či přizpůsobení potřebám provozovatele.

7. Jednoduché nakupování

Přestože v pozadí běží mohutná funkčnost a plně automatizovaná výměna dat mezi obchodem a IS, byla zachována jednoduchost nakupování, která je pro výsledný obchodní efekt velmi důležitá.

8. Zákaznické úpravy

Systém je otevřený libovolnému rozšiřování o další moduly a zákaznické úpravy. Lze jej tak snadno přizpůsobit všem budoucím potřebám, které mohou vyplynout z provozu.

9. Architektura řešení zvládající vysokou zátěž a dosahující nejvyšší možné dostupnosti e-shopu

Zvolená architektura komunikace systému ShopCentrik s informačním systémem Helios Orange je v principu velmi výkonná a její výhodou je minimální zatěžování informačního systému při chodu e-shopu. Je to dáno tím, že ShopCentrik disponuje vlastní databází, do které jsou v pravidelných intervalech replikována rozdílová data z IS.

Tato databáze je obvykle umísťována mimo sídlo provozovatele e-shopu, obvykle pak na páteři internetu s vysokou dostupností a kvalitní konektivitou (viz bod 12 - bezpečný hosting nabízí jako volitelnou součást dodávky společnost NetDirect).

Ukázka architektury propojení mezi systémy Helios Orange a ShopCentrik
Ukázka architektury propojení mezi systémy Helios Orange a ShopCentrik

Aplikace ShopCentrik pak nakupující obsluhuje přímo ze své vlastní databáze a brouzdání po běžných stránkách obchodu nijak nezatěžují systém Helios Orange. V okamžiku, kdy si zákazníci vyžádají některý z on-line servisů, jako například seznam svých zakázek, je ERP systém sice kontaktován ad-hoc, avšak datové přenosy pro tyto úkoly jsou optimalizovány na minimální zátěž a rychlé reakční doby.

Informace vzniknuvší při chodu e-shopu (nově registrovaní klienti, nové objednávky) jsou automatizovaným způsobem zapisovány do systému Helios Orange. Systém propojení rovněž zajišťuje synchronizaci klientů v obou systémech.

Ošetřeny jsou i stavy poruchy internetové konektivity mezi systémy ShopCentrik a Helios Orange, kdy po určitou omezenou dobu přestane fungovat komunikace mezi systémy (porucha firemního připojení, porucha firemní sítě ap.). V takovém případě díky zvolené architektuře e-shop dále běží, protože má k dispozici vlastní data. Návštěvníci tak mohou v klidu nakupovat, registrovat se a odesílat objednávky, aniž by se jich jakkoliv dotkla porucha připojení. Pouze v případě, že si vyžádají některý z on-line servisů, obdrží od systému ShopCentrik omluvu s informací, že ERP systém je momentálně nedostupný.

Více informací o architektuře propojení, včetně animovaného schématu jeho principů, můžete zjistit z článku Proč propojit ERP systém a e-shop.

10. Grafika na míru

Do ShopCentriku lze implementovat libovolný grafický návrh, ať už jej vytvoří dodavatel nebo jej zákazník zajistí sám.

11. Realizace na klíč

Internetový obchod je dodáván na klíč a jeho nasazení zákazníka nijak nezatěžuje. Na provozovateli zbývá pouze jediné - připravit a eventuelně doplnit informace o produktech v IS tak, aby byly vhodné pro prezentaci na internetu.

12. Hosting součástí řešení

S cílem minimalizovat starosti a náklady na straně provozovatele, nabízíme jako volitelnou službu i hostování aplikace internetového obchodu.