Nejdiskutovanější témata týkající se EET a e-shopů

Elektronická evidence tržeb (EET) je online registrací tržeb, které jsou posílány na státní správu. Pokud si stále nejste jisti, zda se vás tato povinnost týká, nebo jaké jsou podmínky pro e-shopy, přečtěte si nejčastější témata, která jsou v souvislosti s touto problematikou rozebírána.

Zavedení povinnosti evidovat tržby bude probíhat celkem ve 4 fázích.

 • 1. fáze: od 1. prosince 2016 – ubytování, stravování a pohostinství
 • 2. fáze: od 1. března 2017 – maloobchod a velkoobchod
 • 3. fáze: od 1. března 2018 – svobodná povolání, doprava a zemědělství
 • 4. fáze: od 1. června 2018 – řemesla a výroba

Přičemž vás, jakožto e-shopů se týká druhá fáze, tedy od 1. března 2017.

 

Nejčastější dotazy e-shopařů ohledně EET?

 

Týká se EET i e-shopů?

Ano, EET podléhají jak e-shopy, tak jakékoliv formy zásilkového prodeje a to v případě, že přijímají platby v hotovosti, platební karty, nebo obdobná platidla. Jedná se také o kurýrní služby, jestliže je zboží hrazeno na místě v hotovosti, platební kartou, nebo prostřednictvím platební brány, kterou má na webu daný obchodník.

 

Od kdy se mě tato povinnost týká?

E-shopy spadají do druhé fáze, povinnost se vás tedy týká od 1. března 2017.

 

Existuje nějaká výjimka?

Z elektronické evidence tržeb jsou vyloučeny dobírky, jelikož při tomto způsobu platby e-shop nepřijímá peníze přímo. Tato výjimka je platná pro všechny e-shopy, kterým dopravce posílá částku z dobírky na bankovní účet e-shopu. A to i v případě, že dopravce od zákazníka převzal hotovost.

Evidence tržeb je nutná pouze v případě, že přepravní společnost e-shopu předá peníze v hotovosti.

 

Můžu zákazníkovi vystavit elektronickou účtenku?

Účtenka může být jak elektronická, tak papírová. Prodáváte-li na svém e-shopu zboží, které je doručováno elektronicky – např. audioknihy či software, postačí, když účtenku zašlete e-mailem.

 

Je možné provést storno?

Samozřejmě, pokud zákazník např. zboží nepřevezme, nebo uděláte chybu na pokladně, celou transakci prostě vystornujete. Záznam o stornu provedete stejným způsobem, jako záznam tržeb, jediným rozdílem bude způsob vykázání. Vystornované zboží se totiž zobrazí jako mínusová položka.

 

Co když dojde k přerušení spojení se serverem EET?

Pokud nastane situace, kdy z nějakého důvodu (např. výpadek internetu či proudu) nebude evidence tržby možná, pak poplatník nemusí na účtence uvádět fiskální identifikační kód. Patřičné údaje je však poplatník nucen zaslat co nejdříve po odeznění příčiny problému, nejpozději do 48 hodin.

Pokud není možné zaslat údaje do zmíněných dvou dnů, pak je poplatník nucen informovat o vzniklých potížích správce daně.

 

Co je fiskální identifikační kód?

Jedná se o identifikátor, který vytváří správce daně. Tento číselný kód potvrzuje zaevidování tržby. Je generován automaticky po odeslání datové zprávy o přijetí platby.

Standardně jej dostanete do dvou sekund od odeslání údajů o přijaté platbě. Tento kód je potom zobrazen rovněž na účtence, kterou dostane váš zákazník.

 

Jaké informace musí být na účtence uvedeny?

Každá účtenka musí obsahovat následující údaje:

 • fiskální identifikační kód
 • daňové identifikační číslo
 • bezpečnostní kód poplatníka
 • označení provozovny
 • označení pokladního zařízení, na kterém tržbu evidujete
 • pořadové číslo účtenky
 • datum a čas, kdy byla tržba přijata
 • celková částka tržby
 • informaci o režimu evidenci – zjednodušený, nebo běžný

 

Co je bezpečnostní kód poplatníka?

Jedná se o kód, který vytváří poplatník podle vyhlášky Ministerstva financí. Tento kód dokazuje vazbu mezi poplatníkem a účtenkou.

 

Podívejte se, jaké další otázky vznikají v souvislosti s EET.