NetDirect a AutoCont - dokončeno B2B řešení s napojením na Microsoft Dynamics NAV pro HAWLE ARMATURY

Společnost HAWLE ARMATURY spol. s r.o. patří v současné době mezi nejvýznamnější dodavatele armatur v oblasti vodárenství v ČR. Je zaměřena na dodávky vodovodních a plynárenských armatur s vysokou technickou úrovní a špičkovou kvalitou zpracování. Společnost je součástí koncernu HAWLE, samostatně působícího v Rakousku, Německu, Švýcarsku, Francii, Polsku, Maďarsku, Slovensku, Slovinsku, Chorvatsku, Bulharsku, Rumunsku a Rusku.

Dřívější situace

V průběhu času společnost HAWLE vybudovala a provozovala tři víceméně nezávislé aplikace:

 1. Webová prezentace
 2. Internetový obchod typu B2B
 3. iOffice - aplikace klient-server umožňující skladové manipulace

 

Sídlo společnosti HAWLE ARMATURY v Jesenici u Prahy.
První aplikací byly www stránky, které sloužily jako firemní webová prezentace.

Další aplikací byl internetový obchod určený B2B partnerům.

Třetí aplikací byl produkt typu klient-server s názvem iOffice, jenž partnerům umožňoval práci se sklady.

Postupem času se ukázalo, že údržba a rozvoj tří nezávislých systémů je časově i finančně náročná. Začaly se projevovat potíže s udržováním aktuálního obsahu.

Cílem bylo vytvoření jednotného prostředí, jež by dokázalo "sloučit" používané aplikace do jedné jediné. Zároveň byl kladen důraz na nalezení moderního řešení, jež dokáže plnohodnotně, plně automaticky a obousměrně komunikovat s podnikovým systémemMicrosoft Dynamics NAV (Navision). Důvodem pro požadavek na propojení nového řešení s ERP systémem byla nutnost okamžité aktualizace produktů na e-shopu při jakýchkoliv změnách v systému Navision, on-line reflexe skladových zásob, zpružnění obchodní činnosti (on-line zápis objednávek do systému ap.) a nabídnutí personifikovaných služeb obchodním partnerům HAWLE. Zároveň byl kladen důraz na jednoduchost obsluhy, plně automatizovaný provoz, maximální vyloučení působení lidského faktoru a snížení provozních režií souvisejících s provozem plánované aplikace.

K zásadním požadavkům kladeným na nové řešení patřil vysoký stupeň flexibility. Vytvoření nového řešení bylo potřebné s ohledem na nutnost publikovat obsah (články, produkty ap.) v masívním měřítku a zároveň dodržovat principy corporate identity. Vysoké nároky byly rovněž kladeny na uživatelskou přívětivost s ohledem na ergonomii a snadnou navigaci v samotné webové aplikaci. Plánovaná prezentace měla odrážet multinárodnost společnosti a významnou pozici na trhu v několika klíčových, vysoce specializovaných odvětvích.

Řešením je ShopCentrik s napojením na Microsoft Dynamics NAV

Jako řešení, které dokáže uspokojit budoucí potřeby, byl zvolen obchodně publikační systém ShopCentrik společnosti NetDirect. Rozhodující pro volbu byly reference, zkušenosti dodavatele s realizací obdobně složitých B2B systémů, prokázaná schopnost robustního propojení e-commerce řešení s ERP systémem Microsoft Dynamics NAV, personální zázemí dodavatele a zkušenosti s komplexním pokrytím problematiky e-business.

NetDirect se úkolu ujal společně se svým partnerem, společností AutoCont, která je dodavatelem a správcem systému Navision ve společnosti HAWLE. Realizace řešení byla zahájena ke konci roku 2007 a dokončena na jaře 2008.

Ukázka titulní stránky Hawle.cz
Ukázka titulní stránky Hawle.cz

Přínosy nového řešení

Nové řešení je vystavěno na systému ShopCentrik, který je obousměrně napojen na Navision. Zcela konzistentním způsobem pokrývá nároky provozovatele a do jedné jediné aplikace byly sloučeny funkčnosti dříve dezintegrované do několika aplikací. Na systémové integraci se ruku v ruce podílely partnerské společnosti AutoContNetDirect.

Společnosti HAWLE se v plánovaném termínu podařilo spustit webovou prezentaci, internetový obchod typu B2B i aplikaci umožňující rozsáhlé skladové manipulace v jenom společném a zdokumentovaném řešení.

Virtuální prezentace firmy je snadno navigovatelným, atraktivním a dobře strukturovaným zdrojem informací v jasném a přehledném designu (viz www.Hawle.cz). Návštěvníkům je do rukou dána možnost poznat bohatou historii firmy a seznámit se s pozadím jejího vývoje.

Díky jasné struktuře stránek je velmi snadné dojít k informacím o výrobním programu, produktech a kontaktech i přesto, že jich je zde k dispozici bohatá škála.

Propracované statistiky integrované v systému ShopCentrik slouží marketingovému oddělení jako důležitý nástroj zpětné vazby umožňující včasné reagování na požadavky a chování návštěvníků.

Ukázka on-line statistik systému ShopCentrik.
Ukázka on-line statistik systému ShopCentrik.

Zásadním způsobem se podařilo snížit provozní režie související s aktualizací obsahu právě díky propojení aplikace s ERP systémem Navision.

Zajímavosti obchodní části - organizace skladů, konsignační sklady a logistika

HAWLE má k dispozici centrální sklad. Vybraným obchodním partnerům, viz bod 3.2. níže, je poskytována možnost založení virtuálního konsignačního skladu - lokace. Konsignační sklady jsou v e-shopu označovány pojmem lokace. Lokací v systému může existovat neomezený počet. Každá lokace se pak může dělit na neomezený počet členěných přihrádek. Přihrádka může být vyhrazená část fyzického skladu odběratele nebo sklad v libovolné geografické lokalitě. Každý takový partner tedy má k dispozci jednu lokaci, která se dělí na neomezený počet přihrádek (fyzické sklady v různých městech).

Schéma vazeb mezi centrálním skladem, lokacemi a přihrádkami.
Schéma logistických vazeb mezi centrálním skladem, lokacemi a přihrádkami.

Aplikace rozlišuje několik základních úrovní uživatelských skupin, přičemž jednotlivým skupinám jsou poskytovány možnosti různých operací:

 1. Nepřihlášení uživatelé - mají k dispozici katalog výrobků, ovšem bez cen a možnosti nakupování. Mohou se však registrovat a získat tak login do systému.
 2. Uživatelé přihlášení platným loginem - vidí oproti nepřihlášeným uživatelům řadu dalších údajů a mají k dispozici i doporučené koncové ceny produktů, ale nemohou nakupovat.
 3. Přihlášení odběratelé - podle příznaků v Navisionu se dělí na dvě základní skupiny, kterým mohou být k dispozici následující operace. Jeden odběratelský login do systému opravňuje buď k operacím typu 1 nebo 2 níže, nikoli k oběma typům operací současně. Pokud má mít odběratel přístup k oběma typům operací, musí mít přiděleny dva různé přístupy do systému.

  1. Nakupování z centrálního skladu HAWLE

   • Individuální ceny reflektující cenotvorbu v Navisionu
   • On-line skladové dostupnosti centrálního skladu
   • On-line přehledy stavů objednávek
   • On-line přehledy faktur
  2. Přístup k operacím nad konsignačním skladem odběratele

   • Skladové dostupnosti vlastní lokace i jednotlivých přihrádek, včetně stavů i ke zpětným kalendářním datům
   • Inventurní soupisy
   • Objednávání z centrálního skladu s určením cílové přihrádky své lokace
   • Tvorba výdejek, příjemek, převodek mezi lokacemi, přihrádkami ap.
   • Prodej z konsignačních skladů koncovým spotřebitelům za hotové nebo na fakturu (prodejky)
   • Export různých dat do XML

Ukázka B2B sekce e-commerce řešení. V  červeném rámečku volby konkrétního odběratele.
Ukázka B2B sekce e-commerce řešení. V červeném rámečku volby přihlášeného odběratele.

Zákazníci společnosti HAWLE získali díky užitečným a přehledným funkčnostem mohutný nástroj, který jim zásadním způsobem usnadňuje rutinní práci, udržuje neustálý a zcela přesný přehled i při obrovských objemech dokladů a umožňuje import dat do jejich účetních systémů. Firma HAWLE získala robustní obchodní a logistické řešení (viz logistika), které bude posilovat loajalitu odběratelů a posilovat obchodní i marketingovou pozici na trhu.