Nový modul SMS Info systému ShopCentrik - informovaní zákazníci jsou spokojení zákazníci

V NetDirectu dobře víme, že věrní a spokojení zákazníci mají cenu zlata. Nová služba SMS Info přináší lepší a rychlejší informovanost pro nakupující na e-shopech našich klientů. Nový modul dokáže spolehlivě informovat zákazníky nejen o stavu objednávek, ale třeba i potvrdit úspěšnou registraci nebo upozornit na speciální nabídku či novinku.

Možnosti propojení nového modulu SMS Info

ShopCentrik je vysoce flexibilní modulární systém, na nějž se bez jakýchkoliv obtíží mohou napojit moduly další. Mnoho našich klientů se přesvědčilo o tom, že rozšiřování systému (například propojení e-shopu na ekonomický systém) je u ShopCentriku samozřejmostí. Při úpravách vždy vycházíme vstříc klientovi a snažíme se přizpůsobit jeho přání a požadavkům. Systém neustále rozšiřujeme, o čemž svědčí i nová služba SMS Info, kterou si již dnes mohou naši stávající i noví klienti objednat.

Hlavními úkoly modulu jsou širší možnosti komunikace a zefektivnění informovanosti zákazníků bezprostředním zasíláním krátkých textových zpráv. Tyto SMS jsou automaticky generovány systémem při jakékoliv změně stavu objednávky (např. změna stavu objednávky na vyřízenou) a zaslány na předem registrované mobilní číslo zákazníka.

Nový modul SMS Info může být jednoduše napojen na již existující a funkční modul ShopCentriku (např. Hlídací pes), nebo akci (např. registrace zákazníka). Každý zákazník tak může být prostřednictvím zaslané SMS bleskově informován o přijetí objednávky, jejím následném převzetí, ale převážně o jejím vyřízení, což zákazníkovi poskytuje perfektní přehled a možnost přesnějšího plánování dalších, s objednávkou souvisejících záležitostí.

Administrace a nastavení služby SMS Info

Nastavení služby SMS Info v administraci ShopCentriku je rychlé a snadné a provozovatele vůbec nezatěžuje. V registračním formuláři má klient při vyplňování osobních údajů možnost zatrhnou políčko s požadavkem na zasílání informací o změnách či novinkách prostřednictvím SMS. Záleží na každém provozovateli, jaké zákaznické služby do modulu SMS Info zahrne a v jaké oblasti chce klientovi zaručit lepší a pružnější informovanost. Provozovatel má možnost v administraci předdefinovat následující:

  • výchozí stav objednávky, jehož změna vyvolá okamžité zaslání SMS
  • znění textu zasílané SMS
  • povolování a zakazování generovaných SMS
  • blokace generovaných SMS u vybraných objednávek

Ukázka on-line přehledu objednávek zákazníka na www.softcom.cz
Ukázka on-line přehledu objednávek zákazníka na www.softcom.cz

Instalace modulu SMS Info na e-shopu s propojeným ERP či informačním systémem vyžaduje doplnění ShopCentriku o modul Off-line stavy objednávek. Tímto bude zaručena možnost aktualizace stavu objednávek v administraci e-shopu. Podmínky a rozsah instalace se odvíjí od typu využívaného informačního či ERP systému.

Pro stávající klienty společnosti NetDirect je objednání modulu SMS Info snadné a rychlé. Objednávky se vkládají do již známého a klienty využívaného prostředí HelpDesku, jež slouží jako nonstop servis a jeho prostřednictvím jsou řešeny veškeré záležitosti týkající se provozu internetového obchoduči www stránek.

Zavedením služby SMS Info společnost NetDirect dále rozšiřuje možnosti ShopCentriku a jeho marketingových nástrojů. Opět dokazujeme, že spokojení klienti jsou u nás na prvním místě a své služby hodláme nadále rozšiřovat a zkvalitňovat a potvrdit tak svou pozici silného a spolehlivého dodavatele.