Nový ShopCentrik uveden na trh - začíná báječná jízda na nejvýkonnějších 64-bitových technologiích

Internetové obchody vystavěné na systému ShopCentrik patří k jednoznačnému domácímu standardu. První verze systému se kontinuálně vyvíjela od roku 2002 do současnosti. Tato verze je nyní nahrazena verzí zcela zásadně inovovanou a běžící na nejnovějších technologiích. Jaké byly důvody pro změnu a jaké výhody tím získávají zákazníci?

ShopCentrik - král je mrtev, ať žije král!

Verze 1 (2002 - 2008)

Starý dobrý ShopCentrik verze 1, jak jej již dnes můžeme nazvat, získal dominantní postavení na trhu robustních obchodních řešení. Bylo to díky bohaté funkčnosti, spolehlivosti, neuvěřitelné flexibilitě, schopnostem propojení na ekonomické systémy a našemu kvalitnímu technickému zázemí. Jako problematické se postupem času začalo jevit využívání starších skriptovaných technologií (skriptované technologie jsou např. ASP nebo PHP), které v průběhu let zestárly a nesplňují nejpřísnější nároky na výkonné a robustní aplikace pro profesionální nasazení.

Verze 2 (od 2008)

Oblast elektronické komerce se stále prudčeji vyvíjí. Stejně tak stoupají nároky klientů na systémovou integraci. Nové výzvy vyžadují nové přístupy a proto již ke konci roku 2005 byly zahájeny práce na zcela nové verzi systému ShopCentrik, vystavěné na nosných technologiích MS .NETMS SQL 2008. Do vývoje naše společnost investovala významné finanční prostředky i lidské zdroje. Významnou pomocí byly zkušenosti našeho oddělení MediaCentrik, které na .NETu pracuje již od roku 2002.

Výsledkem je zcela nový systém, běžící na nejvýkonnějších a nejbezpečnějších technologiích současnosti.

Ing. Michal Rogozný, který je vedoucím vývoje systému ShopCentrik, se k nové verzi vyjádřil takto:

Foto Michal Rogozný

Vývoj nového systému byl obrovskou výzvou. Stačí si uvědomit, že na starší verzi pracovalo současně několik desítek programátorů a implementátorů, kteří jeho funkčnost neustále obohacovali.

Našim úkolem bylo napsat systém, který nemá na českém trhu obdoby, nebude s funkčností pozadu oproti verzi předchozí a navíc bude v mnoha aspektech starší systém předstihovat o jeden až dva řády. Těmito aspekty myslím například způsob řešení multijazyčnosti a multiměnovosti, vyšší výkon, rychlejší a bezpečnější implementace, otevřenost a důslednou N-vrstvost, vycházející z objektově orientované architektury a v neposlední řadě ještě větší flexibilitu pro zákazníkovy potřeby.

Výhodou samozřejmě byly obrovské zkušenosti vývojového týmu s e-commerce aplikacemi a také to, že například dříve existující obousměrné datové konektory pro komunikaci s ERP systémy již běžely na .NETu a zůstaly použitelné i pro nový systém.

Nový systém jsme dokončili na jaře tohoto roku a postupně jsme jej začali implementovat u vybraných klientů, pokud souhlasili (např. na modernizovaném e-shopu Parfums.cz nebo na novém e-shopu Lavanda.cz). Od září tohoto roku jsme jej již začali nasazovat téměř u 100 % případů nově zahájených implementací, a od prvního listopadu jej využíváme téměř bez výjimky. Už poměrně velké zkušenosti jasně ukazují, že systém je funkční, vysoce stabilní a co se týče výkonu absolutně nesrovnatelný s dřívějšími technologiemi. Podařilo se nám dohnat funkčnost verze 1 v plné šíři a nyní můžeme mnohem silnější kapacity soustředit na ještě dynamičtější rozvoj verze nové.

Důležité je říct, že jsme zachovali kompatibilitu administračního prostředí, takže naši klienti, kteří byli zvyklí pracovat s verzí 1, budou moci okamžitě pracovat i s verzí 2, pokud na ni přejdou.

ShopCentrik verze 2 a našlapané 64-bitové technologie

Aplikační i prezentační vrstva systému ShopCentrik nyní běží na výkonné 64-bitové platformě Microsoft .NET 3,5. Pro prezentační vrstvu je také využíváno technologií XSLT, XML a AJAX.

Databázová vrstva běží na 64-bitovém Microsoft SQL Serveru 2008. Datové konektory pro plně automatizovanou a obousměrnou výměnu dat běží na SQL Serveru 2008 a .NET komponentách využívajících k přenosu dat XML formátů. Dále je využíváno Microsoft BizTalk serveru, Microsoft Message Queue Services apod.

Technický ředitel naší společnosti Daniel Gustin se dále vyjádřil takto:

Foto Daniel Gustin

"Vývoj ShopCentriku nelze zastavit, pokud si máme udržet náskok před konkurencí. Náš nový systém přináší skutečně zásadní změny k lepšímu a věřím, že jsme udělali správný krok. Výhody nové platformy jsou hmatatelné, ať už se jedná o vyšší adresaci paměti (starší 32-bitové systémy totiž napřímo adresují pouze 4 GB paměti, zatímco 64-bitové adresují prakticky neomezeně) nebo objektově orientovanou architekturu, která umožňuje mnohem bezpečnější rozvoj aplikace a modernější programátorské přístupy.

Naší obrovskou výhodou při vývoji bylo a je naše oficiální partnerství s Microsoftem, protože díky němu máme vše potřebné dopředu, včetně funkčních aplikací, technických informací, školení, podpory a podobně. Využití .NETu 3,5 a nového SQL 2008 nám rozhodně přinese vyšší výkon aplikací, mohutnější vývojářské prostředky a stabilitu. Jen příkaz Merge v novém SQL serveru je velmi efektivně využitelný zejména při propojování shopu s ekonomickými systémy - vše se podstatně zrychlí, zpřehlední a zjednoduší."

Nový ShopCentrik a přínos pro zákazníky

Nový engine představuje vyšší výkon aplikací, což pro našeho zákazníka znamená zrychlené zobrazování stránek internetového obchodu. Vedle výkonu zákazníci ocení vysoký nárůst flexibility, kdy systém již ve svých základních vlastnostech elegantně řeší velkou část funkčnosti, která se dříve musela pracně doprogramovávat. Navíc bude možno zákazníkovy představy realizovat snadněji, než tomu bylo v dřívějších technologiích. Absolutní oddělení tzv. prezentační vrstvy od dalších vrstev aplikace a použití XSLT šablon, umožní velmi snadné změny designu jednotlivých částí i celého obchodu, bez zásahu do programových kódů, takže pro zákazníky nebude i zcela zásadní redesign žádným problémem. Zákazníci navíc získávají jistotu dobré investice, protože pořizují systém běžící na nejnovějších a nejvýkonnějších technologiích současnosti.

Optimalizaci výkonu databázového jádra SQL jsme věnovali enormní pozornost
Výkonu databázového jádra běžícího na MS SQL 2008 jsme věnovali enormní pozornost.

Každý čtecí dotaz, insert, update, uloženou proceduru i funkci jsme pečlivě ladili na výkon
Každý čtecí dotaz, insert, update, uloženou proceduru i funkci jsme pečlivě ladili na výkon.

Z platformy Microsoft .NET jsme využili nejpokročilejší metody.
Z platformy Microsoft .NET 3.5 jsme využili nejpokročilejší metody.