Propojíme váš e-shop s informačním systémem: Jak na to půjdeme?

Propojení e-shopu s informačním systémem (ERP) patří k těm nejsložitějším operacím, které se dají na e-commerce řešení provést. Z technického hlediska to nejčastěji děláme dvěma způsoby. Používáme k tomu buď SQL nebo webové služby. Propojení e-shopu s ERP je výhodné z několika hledisek. Jedná se vlastně o takový promyšlený komunikační kanál mezi e-shopem a informačním systémem. Přenos dat probíhá obousměrně, přenáší se např. objednávky, informace o zákaznících, nebo o zboží. Aby propojení stoprocentně fungovalo, musí být propojovaná data dokonale synchronizovaná.

Jak se liší obě varianty propojení?


SQL

U SQL se dají číst téměř jakékoliv údaje, které existují v informačním systému. Neomezuje je totiž žádné rozhraní, což je problém u webových služeb.  Lze tedy pracovat i s daty, které webové služby neobsahují.

Výhody

  • SQL je univerzálnější a nabízí vyšší rychlost.
  • Umožňuje přenášet data i ze systému, které nemají API.
  • Provádění změn je výrazně jednodušší a rychlejší.

Nevýhody

  • Musíte mít platnou licenci
  • Poskytujete plný přístup k datům. Ale můžete striktně vymezit okruhy a oblasti, v nichž se může s daty pracovat.

Webové služby

Při použití technologie webových služeb se data do informačního systému zapisují jinak. Vkládání dat zajišťuje webová služby, což eliminuje riziko vložení chybných a neúplných informací.

Výhody

  • Takový typ propojení je kompatibilní s jinými systémy.
  • Zvětšují se možnosti zabezpečení.
  • Lze používat další konkrétní a individuální metody.

Nevýhody

Jedná se o placenou službu.

Z informačního systému nelze vyčíst až tak obsáhlé množství údajů, jako to umožňuje použití SQL.

 

Oba způsoby propojení představují plnohodnotný způsob, jak váš e-shop propojit s ERP. Nejčastěji propojuje pomocí SQL, ale není pro nás problém propojit vás i s použitím webových služeb. Jen si o to napište.