Spolufinancování projektu Evropskou Unií

Projekt „NetDirect s.r.o." je spolufinancován EU.

Projekt „NetDirect s.r.o.“ - Vývoj SW platformy pro napojení na globální Marketplace reg. č. CZ.01.4.04/0.0/0.0/16_076/0009425 je spolufinancován Evropskou unií.

Cílem projektu je vývoj nové SW platformy pro napojení na globální Marketplace.