Získejte z evropských fondů za pomoci Microsoftu dotaci na svůj e-shop s napojením na ekonomický systém

NetDirect je letitým partnerem společnosti Microsoft a je držitelem nejvyšší úrovně partnerství s názvem Microsoft Gold Certified Partner. Tato spolupráce přináší trvalé výhody pro naše klienty. Nyní se k výhodám přidává možnost pomoci našim klientům se získáváním dotací ze strukturálních fondů EU.

Co můžete díky našemu partnerství se společností Microsoft získat v rámci dotací zdarma

Microsoft klientům společnosti NetDirect zdarma nabízí vyhodnocení grantového potenciálu a případně přípravu grantové žádosti renomovanou agenturou s tím, že platba její odměny nastane až v případě kdy je dotace přidělena. Zároveň Vás Microsoft dokáže informovat o aktuálních grantových výzvách použitelných pro ICT, jež by pro Váš projekt mohly připadat v úvahu.

Microsoft Vám toto vše nabízí prostřednictvím Programu grantového poradenství Vzestup, skrze nějž můžete získat profesionální grantové poradenství bez nutnosti investovat do nejistého výsledku.

Stručně lze rozsah poskytované pomoci rozčlenit do čtyř základních oblastí:

 1. Analýza grantových možností

  1. identifikace potenciálních grantů pro všechny uvažované alternativy projektů
  2. přesné určení podmínek a postupu pro získání zdrojů z identifikovaných grantových možností
 2. Konzultace u kompetentních zástupců příslušných institucí, včetně činitelů EU v Bruselu

  1. podrobná znalost konkrétní podmínek i grantových možností pro dotyčný projekt
  2. přizpůsobení grantové žádosti i návazných procesů získaným informacím
 3. Příprava grantové žádosti

  1. ekonomické rozbory a plánování (v úzké spolupráci s odbornými pracovníky klienta i dalších potenciálně se účastnících subjektů)
  2. technická projektová dokumentace (v úzké spolupráci s klientem a jeho případnými technologickými partnery)
  3. konzultace postupu i žádosti jako takové se zástupci dotyčného hodnotícího orgánu
  4. sledování procesu hodnocení žádosti v komisích a orgánech hodnotící instituce
 4. Řízení projektu

  1. reportování směrem k dotyčným orgánům a realizace formálních struktur potřebných pro průběžné i závěrečné audity
  2. vypracování hodnotících a zdůvodňovacích zpráv
  3. řízení projektu věcně i z formálně nákladového hlediska

Výhody získání dotace

Nyní tak můžete získat významnou pomoc při orientaci ve spletitém systému využívání prostředků ze strukturálních fondů. Výhodou tedy může být významná úspora při pořízení softwarového řešení - internetového obchodu, ať už se jedná o řešení typu B2C nebo B2B.

Nevýhody

Foto Dagmar Pavelková - NetDirect

"Mezi nevýhody rozhodně patří určitá časová náročnost související s přípravou podkladů pro žádost a také to, že ne všechny žádosti musí skončit úspěchem ve formě přidělené dotace.

Velmi zde však záleží na kvalitě připravených žádostí a zkušenostech agentury, která s přípravou pomáhá. Uklidňující by mělo být, že agentura, která pracuje pro Microsoft, se řadí k velmi renomovaným a v oblasti profesionálního grantového poradenství působí již více jak 25 let, v ČR pak pátým rokem. Agentura pak má téměř 500 zaměstnanců a pobočky po celé EU. Objem realizovaných projektů dosáhl objemu 16,5 mld. € a cca 75% úspěšnosti podaných žádostí.

Jako jistou nevýhodu lze chápat časovou prodlevu mezi zahájením přípravy pro získání dotace, jejím schválením a fyzickým přidělením. Obvykle se jedná o proces v řádech měsíců. Důsledkem pak může být pozdější realizace oproti realizaci bez žádosti o dotaci.", říká Ing. Dagmar Pavelková, Ph.D., finanční ředitelka společnosti NetDirect s.r.o.

Co dělat v případě zájmu o získání dotace na řešení dodané naší společností

V případě zájmu využijte přímo níže uvedeného kontaktu:

Ing. Robert Šedivec
Tel: +420 736 534 824
E-mail: v-rosedi@microsoft.com