Zpožděné doručování zpráv na doménách email.cz a seznam.cz

Na poštovním serveru email.cz a seznam.cz aktuálně řeší technickou chybu. Proto některé emaily odeslané do těchto schránek dojdou se zpožděním nebo vůbec. Nechte si raději newslettery a jinou obchodní korespondenci na jiný den, předejdete tak případným nedorozuměním, která by nedoručené zprávy mohly způsobit.

Níže uvádíme oficiální stanovisko provozovatele domény email.cz:

V současné době mohou někteří uživatelé pozorovat zpoždění při doručování pošty. Situace je způsobena přetížením jedné ze systémových komponent ochrany proti nevyžádané poště. Naše technické oddělení intenzivně pracuje na nápravě stavu. Za případné potíže se velice omlouváme. Aktualizace: Aktuálně odeslané zprávy jsou již doručovány ve standardním čase. Zpožděné zprávy budou doručeny v průběhu dnešního dne.

Předpokládáný čas vyřešení: 12.12.2014 18:00