Provozovatelé našich e-shopů se zúčastnili dalšího školení

Praha 25.6.2009, sídlo společnosti Microsoft - třetí akce věnovaná internetovému marketingu, uspořádaná během dvou měsíců, se tentokrát zaměřila na nástroje e-marketingu a principy optimalizace pro vyhledávače. Konferenční sál byl stejně jako u akcí předešlých zaplněn do posledního místa. SEO školení bylo určeno výhradně klientům společnosti NetDirect, která tyto akce organizuje v rámci podpory růstu svých klientů.

Obsah školení - zejména marketingová podpora pro e-shopy a novinky

Kniha Velký průvodce SEO

Cílem školení bylo podpořit informovanost našich klientů a také navázání osobnějších vazeb mezi našimi zaměstnanci a klienty i seznámení klientů navzájem. Neformální atmosféra akce, zahájená rautovou snídaní, následovaná obědem i svačinou na rozloučenou, a s řadou přestávek, splnila účel a živě diskutující hloučky naznačovaly, že se cíle seznamování daří plnit. Závěrečné hodnotící anonymní dotazníky vyplňované návštěvníky nás utvrdily v tom, že se naši zákazníci chtějí vzdělávat, a že akci hodnotí v drtivé většině pozitivně, proto v podobných akcích budeme pokračovat. Pouze jediný z cca 90-ti návštěvníků uvedl, že se další podobné akce nechce zúčastnit. Účastnící obdrželi studijní materiály, knihu Velký průvodce SEO, bloky a nezbytné psací potřeby.

V úvodní části školení se návštěvníci dozvěděli o základních nástrojích internetového marketingu, zbytek dne pak byl vyplněn intenzivním školením SEO optimalizace, prezentované na konkrétních e-obchodech.

Zajímavou prezentaci měla společnost Microsoft, která prezentovala nový systém Windows 7 a Internet Explorer verze 8, se všemi novinkami, které mohou napomoci internetovým obchodům.

V návaznosti na tyto novinky ředitel společnosti NetDirect prezentoval betaverzi sjednoceného vyhledávání ve zboží internetových obchodů, běžících na systémech ShopCentrikFastCentrik, v rámci přímého vyhledávání v Internet Exploreru 8 (tzv. Visual Search). Projekt bude spuštěn v začátkem srpna a díky němu budou moci uživatelé nové verze prohlížeče vyhledávat zboží v e-shopech pouhým zadáním části názvu zboží do vyhledávacího okénka Internet Exploreru, což jistě bude obchodním přínosem pro naše klienty.

Dále ředitel společnosti NetDirect prezentoval využití technologie Web Slices, související s Explorerem verze 8 na běžících e-shopech. Ing. Jan Svoboda pak také poodhalil některé strategické záměry společnosti, zejména s ohledem na zahájení vývoje internetových obchodů určených pro dotykové obrazovky, jejichž masívní rozšíření se předpokládá s nástupem Windows 7, které touch screeny defaultně podporují.

Zástupci NetDirectu před zahájením akce.
Zástupci NetDirectu před zahájením akce. V pořadí zleva - Luděk Blanda - obchodní ředitel,
Ing. Jan Svoboda - ředitel společnosti, Ing. Zuzana Coufalová - členka marketingového oddělení,
Ing. Dorota Hamplová - vedoucí oddělení péče o zákazníky FastCentrik, Kateřina Spáčilová - vedoucí
oddělení marketingu.

Předsálí konferenčního zázemí Aquarius v sídle společnosti Microsoft.
Předsálí konferenčního zázemí Aquarius v sídle společnosti Microsoft.

Účastníci školení.
Účastníci školení.

Paní Eliška Flasarová ze společnosti ACOMWARE prezentuje e-marketingové nástroje.
Paní Eliška Flasarová ze společnosti ACOMWARE prezentuje e-marketingové nástroje.

SEO specialista pan Tomáš Nohál ze společnosti ACOMWARE právě školí SEO optimalizaci.
SEO specialista pan Tomáš Nohál ze společnosti ACOMWARE
právě školí SEO. V pozadí administrace e-shopu FastCentrik.

Další navazující akce pro podporu našich klientů provozujících e-obchody

Především nás mrzí, že jsme díky omezenému počtu účastníků (90 osob) nemohli vyhovět všem zájemcům o toto školení (řídili jsme se pořadím přijatých přihlášek). Dobrou zprávou však je, že po prázdninách opět zahájíme intenzivní sérii školení a workshopů na různá obchodní a marketingová témata a počítáme i s opakováním školení právě proběhnuvšího pro ty zájemce, kteří se buď nemohli zúčastnit, nebo se již na školení "nevešli". Rovněž budeme pořádat další navazující e-marketinková školení.

Poděkování

Na tomto místě bychom rádi poděkovali společnosti Microsoft, jejímž jsme Microsoft Gold Certified Partnerem, a která se stala hostitelem naší akce. Dále naše poděkování míří k partnerské společnosti ACOMWARE s.r.o., která se významně podílela na realizaci a našim partnerům společnostem Pemic Books a.s.StormWare s.r.o., kteří akci významně podpořili.