Spolufinancování projektu Evropskou Unií

Projekt „NetDirect s.r.o. je spolufinancován EU.

Projekt „NetDirect s.r.o. - Vývoj SW platformy pro napojení na globální Marketplace“ reg. č. CZ.01.4.04/0.0/0.0/16_076/0009425 je spolufinancován Evropskou unií.

Cílem projektu je vývoj nové SW platformy pro napojení na globální Marketplace.