UPOZORNĚNÍ: Chraňte svá citlivá data v e-mailech – změny v přihlašování

Pozorně čtěte, pokud využíváte e-mail od společnosti NetDirect. V zájmu zvyšování bezpečnosti citlivých dat měníme způsob přihlašování. Bez následujícího návodu se tak po 1. 6. 2011 na svůj e-mailový účet nepřihlásíte.

Pozor: Nový způsob přihlašování do e-mailových účtů

V souvislosti s vnitřním auditem a kontrolou e-mailového serveru přicházíme s novým způsobem přihlašování do e-mailových účtů.

V následujícím návodu se dozvíte, jak si zkontrolovat e-mailovou doménu a veškeré přístupové údaje. Pokud následující kontrolu neprovedete, po 1. červnu se do svého e-mailového účtu nepřihlásíte.

Přihlašování aliasem

Některé přístupové údaje (login) k e-mailovému serveru jsou ve zkrácené podobě a tedy potencionálně zranitelné. K e-mailovému serveru se někteří uživatelé přihlašují pouze svým „aliasem“, nikoliv celým e-mailem alias@domena.cz.

Z bezpečnostních důvodů Vás žádáme o kontrolu Vaší e-mailové domény a přístupových údajů do Vašeho e-mailového klienta/webmailu. Bezpečné je pouze přihlášení plným e-mailem alias@domena.cz.

Vzor správného nastavení e-mailu má administrátor domény vytvořen v nastavení svého účtu admin@domeny.cz.

Bezpečné heslo

Vámi zvolené přístupové údaje (heslo) k e-mailovému serveru mohou být nyní v méně bezpečném tvaru (např. 1234). K vytvoření silnějšího a složitějšího hesla použijte kombinaci nejméně sedmi znaků, která obsahuje znaky z následujících čtyř skupin:

 • Velká písmena (A až Z),
 • malá písmena (a až z),
 • čísla (0 až 9),
 • jiné než abecední znaky (například: ! $ # nebo %).

Heslo by nemělo obsahovat název vašeho účtu či posloupnost číslic.
SMTP autentifikace na e-mailových klientech.

Pokud máte poštovní účet na našem serveru a současně využíváte náš SMTP server (SMTP.NETDIRECT.CZ), překontrolujte si SMTP autentifikaci ve svém e-mailovém klientu dle níže uvedených návodů. V případě, že využíváte SMTP server svého internetového poskytovatele (blokuje smtp.netdirect.cz a vyžaduje svůj SMTP server), použijte jeho SMTP server s jeho specifickým nastavením a níže uvedené nenastavujte.

Postup nastavení SMTP autentizace v programu Mozilla Thunderbird

 1. Klikněte na menu "Nástroje" -> "Nastavení účtu", zvolte "Server odchozí pošty (SMTP)", zaškrtněte "Použít jméno a heslo" a zadejte jako jméno uživatele Vaši e-mailovou adresu účtu, který máte na našem serveru.
 2. Uložte nastavení.
 3. Při odesílání první zprávy se vás Thunderbird zeptá na heslo, zadejte své heslo. Volitelně můžete zaškrtnout, aby si toto heslo pamatoval a nemuseli jste jej zadávat po každém spuštění programu.

Postup nastavení SMTP autentizace v programu MS Outlook 2010/2007

 • Klikněte na menu "Soubor" -> "Nastaveni účtu", klikněte na tlačítko "Změnit…".
 • Na záložce "Změnit účet" zkontrolujte nastavení políčka "Server pro odchozí poštu" - je zde uvedena hodnota "smtp.netdirect.cz" – pokračujte dále.
 • Klikněte v pravém dolním rohu na tlačítko "Další nastavení".
 • Na záložce "Server pro odchozí poštu", zvolte možnost "Použít stejné nastavení jako pro server příchozí pošty" a klepněte na OK.
 • Uložte nastavení.

Postup nastavení SMTP autentizace v programu MS Outlook Express

 1. Klikněte na menu "Nástroje" -> "Účty", vyberte váš účet a stiskněte "Vlastnosti".
 2. Na záložce "Servery" zaškrtněte "Server požaduje ověření" a klikněte poblíž na tlačítko "Nastavení...".
 3. Objeví se okno "Server pro odchozí poštu", kde zvolte možnost "Použít stejné nastavení jako pro server příchozí pošty" a klepněte na OK.
 4. Uložte nastavení.

Vynucení bezpečného přihlašování a SMTP autentifikace bude na e-mailovém serveru vyžadováno od 1. 6. 2011. Po tomto datu již nebude přihlašování „aliasem“ funkční.

V brzké době pro Vás připravujeme upgrade jádra e-mailového serveru, webmailu, adminmailu a veškerých e-mailových služeb.

V případě nejasností můžete kontaktovat administrátory e-mailových serverů NetDirect s.r.o. pomocí http://helpdesk.netdirect.cz.