Zásadně snižujeme ceny hostingu internetových aplikací

Jako součást komplexních řešení nabízíme klientům možnost hostování aplikací na našich serverech, kterých máme v současné době více než 25 a jsou umístěny na páteři internetu. Novinkou je snížení ceny za datové toky na čtvrtinu!

Důvody změny

NetDirect se snaží poskytovat maximální komfort, produkty a služby, které pro naše zákazníky znamenají konkurenční výhodu. Z tohoto důvodu jsme provedli zásadní revizi hostingové politiky s cílem zpříjemnit našim klientům využívání našich aplikací internetových obchodůpublikačních systémů. Většině našich zákazníků se tak zásadně sníží provozní režie související s provozem aplikací a budou moci tyto režie transparentním způsobem plánovat i v souvislosti s růstem návštěvnosti.

Předpoklady změny

Díky rostoucímu porfoliu našich zákazníků a obrovským datovým tokům, kterých dosahují, se nám podařilo vyjednat s našim poskytovatelem konektivity podstatně výhodnější cenové podmínky, jež můžeme promítnout do nových cen. Dalším důvodem je to, že jsme v minulém roce zásadně rekonstruovali naši hardwarovou flotilu a zastaralé servery byly nahrazeny výkonnými značkovými dvouprocesorovými stroji, povětšinou se 64-bitovou architekturou. Přesto, že tento krok pro nás znamenal výraznou investici, má v důsledku vliv na vyšší výkon a nižší provozní náklady související se správou, což se opět promítá do změny cenové politiky.

Zásadní změny

Hosting je v současné době klientům účtován měsíčně, na základě hostingové smlouvy nebo jiného smluvního dokumentu. Cena sestává z několika položek, přičemž nejzásadnější položku činila cena za datové průtoky (traffic). Cena za datové průtoky se nově snižuje na 1/4 původní hodnoty, což ocení naprostá většina našich zákazníků, zejména však ti, kteří provozují e-shopy s vysokou návštěvností. Další zásadní novinkou je, že nadále nebudeme účtovat datové toky, které vznikaly při komunikaci mezi e-shopem a ekonomickým systémem. Pro provozovatele e-shopů s propojením na účetnictví se jedná o zcela zásadní záležitost. Poslední změnou je naprosto transparentní model výpočtu cen hostingových služeb a možnost průběžné denní kontroly hostingových ukazatelů prostřednictvím helpdeskové aplikace, kterou naši klienti bezplatně využívají.

Platnost změn

Nový hostingový model vstupuje v platnost od 1.7.2007. Všem našim klientům bude nabídnut k podpisu nový dodatek smlouvy, včetně srovnání vyúčtování podle starého a nového modelu, tak aby se mohli rozhodnout, zda jsou pro ně nové podmínky výhodnější. Pro konkrétního klienta nové podmínky vstupují v platnost následující měsíc po podpisu obou smluvních stran.

Více informací k novému hostingovému modelu Vám poskytne:

Foto - Dagmar Pavelková

Ing. Dagmar Pavelková, Ph.D.
finanční ředitelka

E-mail: Dagmar.Pavelkova@NetDirect.cz
Zelená linka: