Axapta (Microsoft Dynamics AX)

Microsoft Dynamics AX (dříve Microsoft Axapta) je řešení pro plánování a řízení firemních zdrojů (ERP) a e-business s neuvěřitelnou přizpůsobitelností a neomezenými možnostmi a volbami. Řešením pro ERP a e-business máme na mysli rozšířené řešení zahrnující jak aplikace interního řízení a administrativy, tak i aplikace pro obchodní styk a komunikaci, které je zároveň tak otevřené, aby firmy mohly upevnit své vztahy – interně se zaměstnanci a externě se zákazníky, dodavateli a obchodními partnery – jak to brzy bude vyžadovat nové tržní prostředí. Vybudování takové sítě pevných vztahů je skutečnou výzvou budoucnosti. Tento systém lze plně automatizovaně propojit na internetové obchody vystavěné na ShopCentriku.

Microsoft Dynamics AX 4.0 – přehled produktu

Microsoft Dynamics AX 4.0 – přehled produktu

Microsoft Dynamics AX (dříve Microsoft Axapta) je přizpůsobitelné řešení pro správu podniků, které umožní vám i vašim zaměstnancům dělat s jistotou informovaná obchodní rozhodnutí. Produkt Microsoft Dynamics AX funguje jako známý software společnosti Microsoft, jako jsou například aplikace sady Microsoft Office a Microsoft SQL Server. Díky tomu můžete stavět na investicích do systémů a softwaru, který vaše společnost již pravděpodobně používá – a díky známému pracovnímu prostředí se mohou uživatelé zaměřit méně na technologie a více na své pracovní cíle.

Produkt Microsoft Dynamics AX nabízí komplexní funkce, které pomáhají automatizovat a zjednodušit správu financí, vztahů se zákazníky, obchodní služby, lidské zdroje a procesy zásobovacího řetězce. Tyto funkce pomáhají dát dohromady lidi, procesy a technologie umístěné po celém světě. Tímto způsobem pomáhá produkt Microsoft Dynamics AX zvýšit produktivitu a efektivitu vašich činností a zvýšit úspěšnost práce.

Výhody bezproblémové implementace, přizpůsobení a změn

Výhody bezproblémové implementace, přizpůsobení a změn

Produkt Microsoft Dynamics AX je komplexní řešení, které lze přizpůsobit růstu společnosti. Můžete také použít funkce, které potřebujete teď, a objevovat další možnosti s měnícími se a zvyšujícími se potřebami. Díky vývojářskému prostředí MorphX mohou vývojáři navrhovat, upravovat a sestavovat vše na jedné obrazovce – a promítnout všechny změny do systému během pár minut.

Snadná implementace, přizpůsobení a modifikace

 • Obsahuje stejnou verzi kódu pro webové klienty a klienty se systémem Microsoft Windows, což může zajistit menší náklady na vývoj a IT.
 • Díky vrstvené technologii produktu Microsoft Dynamics AX je snadné sestavit a udržovat uživatelské úpravy. Můžete přizpůsobit jednu vrstvu, aniž by to mělo vliv na funkčnost ostatních vrstev. To znamená, že své řešení můžete průběžně přizpůsobovat a upgradovat, aniž by to mělo nějaký významnější vliv na chod podniku, rizika či výdaje.
 • Produkt Microsoft Dynamics AX pracuje jako známý software společnosti Microsoft, jako je Microsoft SQL Server, produkty a technologie Microsoft SharePoint a aplikace sady Microsoft Office. To znamená, že se vaši zaměstnanci mohou rychle zaměřit na to, co je nejdůležitější. 


Funguje se stávajícími systémy

 • Řešení bylo vyvinuto spolu s dalším softwarem společnosti Microsoft a může zajistit těsnější integraci a lepší možnosti propojení mezi produkty, jako jsou systémy Microsoft Windows, aplikace sady Microsoft Office a Microsoft SQL Server 2005.
 • Spolupracuje s různými formáty dokumentů vytvořenými společností Microsoft a používanými v klientovi pro zasílání zpráv a spolupráci Microsoft Office Outlook, aplikaci Microsoft Office Word a tabulkovém procesoru Microsoft Office Excel.
 • K externím zdrojům dat se můžete připojovat pomocí webových služeb i standardních technologií, jako je Microsoft BizTalk Server, integrace modelu COM (Component Object Model), Microsoft Message Queuing (MSMQ), Simple Object Access Protocol (SOAP), Microsoft .NET Framework, uložené procedury, XBRL a XML. 


Moderní technologie podporují váš rozvíjející se podnik

 • Třívrstvá architektura řešení Microsoft Dynamics AX orientovaná na objekty se integruje s ostatními technologiemi společnosti Microsoft, jako je Microsoft SQL Server, který nabízí vysoký výkon na straně serveru a možnosti snadného škálování infrastruktury IT, takže řešení může růst s vaší společností.
 • Na rozdíl od některých systémů pro správu podniků, které vás nutí používat specializované sady nástrojů, používá produkt Microsoft Dynamics AX standardní adaptéry založené na službách zpráv SQL Server Reporting Services a na vývojářském nástroji Microsoft Visual Studio. .NET. To zajišťuje stálý přístup k celé řadě školených integračních partnerů a integračních protokolů vhodných pro daný obor, jichž můžete využít pro připojení k řešením pro správu podnikání vašich obchodních partnerů. 


Případové studie

 • Podívejte se, jak použití Microsoft Dynamics AX pomáhá našim českým zákazníkům optimalizovat procesy v jejich společnostech. Přečtěte si případové studie zákazníků Microsoft Dynamics AX.
 • Podívejte se také, jak použití ostatních Microsoft Dynamics produktů pomáhá našim českým a slovenským zákazníkům pokrývat oborové potřeby jejich společností. Přečtěte si případové studie zákazníků Microsoft Dynamics.
 • Nyní se podívejte, jak společnost poskytující služby v oblasti zvyšování bezpečnosti a zabezpečení zjistila, že díky flexibilitě produktu Microsoft Dynamics AX byla implementace rychlá a hladká – a získala tak základnu, na níž může stavět.

Důraz na globální příležitosti

Důraz na globální příležitosti

Produkt Microsoft Dynamics AX je sestaven tak, aby bylo možné snadno aktivovat nové weby, jazyky, měny a místní funkce. Vaše společnost tak může rychle využívat výhod globálního trhu. Zdravotnická společnost Fresnius například zjistila, že díky produktu Microsoft Dynamics AX získala cenově příznivý a rychlý způsob implementace řešení pro správu organizace pro své pobočky po celém světě.

 • Produkt Microsoft Dynamics AX poskytuje integrované možnosti více webů, více jazyků a více měn ve 36 zemích a 40 jazycích spolu s místní daní a legislativními a tržními požadavky.
 • Podpora Unicode znamená, že máte přístup do nových oblastí a můžete přenášet data v řadě různých systémů s menším rizikem jejich poškození. Umožňuje také integraci s pobočkami, kde se používá jazyk s vícebitovými znakovými sadami, jako je například Čína a Japonsko.
 • Produkt Microsoft Dynamics AX umožňuje poskytnout zákazníkům bezpečnější přístup k potřebným informacím o organizaci prostřednictvím Internetu. Díky tomu mohou vaši zákazníci zadávat prodejní objednávky a kontrolovat stav expedice a úrovně zásob nepřetržitě po celém světě.

Splnění potřeb pro daný obor

Splnění potřeb pro daný obor

Produkt Microsoft Dynamics AX obsahuje již připravené nástroje a moduly, které zajišťují splnění různých požadavků oboru. Společnost Microsoft také úzce a strukturovaným způsobem spolupracuje se svými partnery po celém světě, aby jim pomohla vytvořit a podporovat řešení určená ke splnění konkrétních potřeb oboru.

 • Produkt Microsoft Dynamics AX nabízí funkce správy zásobovacího řetězce, například podporu systému identifikace pomocí rádiové frekvence (US) (RFID), což je řešení pro zlepšení správy zásob, vylepšení výrobních procesů a distribuce a pokročilé funkce mezi společnostmi.
 • Rozšířené funkce produktu Microsoft Dynamics AX s funkcemi pro daný obor zaštítěné společností Microsoft prostřednictvím iniciativy Industry Builder Initiative (US).
 • Přístup k tisícům vertikálních řešení poskytovaných partnery ke splnění vašich konkrétních obchodních potřeb pomocí nástroje Microsoft Solution Finder (US).
 • Použití integrovaných a již připravených funkcí pro podávání zpráv, statistiku a tvorbu rozpočtu nebo prognózování.
 • Využití výhod modulu Service Management zaměřeného na výrobní organizace, které poskytují servis na složité stroje a zařízení na pravidelné bázi, případně na základě telefonické objednávky.
 • Produkt Microsoft Dynamics AX umožňuje dodržovat nové předpisy v konkrétních oborech, jako jsou například FDA CFR 21 část 11 a směrnice EU, které uvádějí přehled požadavků na správný proces výroby (GMP) pro společnosti působící v oblasti přírodních věd.

Výrobní společnosti: Štíhlejší výroba pomocí zefektivnění procesů

Výrobní společnosti: Štíhlejší výroba pomocí zefektivnění procesů

Produkt Microsoft Dynamics AX lze přizpůsobit tak, aby podporoval přesné potřeby procesu výroby. Účinná kombinace integrované funkčnosti a snadného přizpůsobení zajišťuje snížení celkových nákladů na vlastnictví (TCO). Toto řešení má rozsáhlé funkce, které podporují modely zásobovacího řetězce výroby na zakázku, vývoje na zakázku nebo výroby na sklad, a to jak v kusové tak v dávkové výrobě. Je obzvlášť vhodný pro výrobce fungující ve smíšeném prostředí.

 • Získejte rychlejší a spolehlivější přehled výrobních prostředků nezbytných ke splnění poptávky zákazníků prováděním hrubých odhadů kapacity, které zohledňují plánování omezených i neomezených kapacit a materiálů a následné plánování výrobních procesů dopředně či zpětně od libovolného data.
 • Rychleji dodávejte produkty na zakázku s menšími náklady snížením manuální práce nutné při jejich navrhování, plánování a výrobě.
 • Optimalizujte své skladové procesy.
 • Nastavte pro sklady oblasti ukládání s vysokou a nízkou prioritou.
 • Rozdělte své sklady do zón podle teploty či obrátkovosti zásob.
 • Definujte umístění ve skladu v pěti úrovních: Sklad, ulička, stojan, regál a přihrádka.
 • Definujte každou oblast na základě parametrů, jako je velikost a typ palety. 


Případová studie

 • Podívejte se, jak použití Microsoft Dynamics AX pomáhá našim českým zákazníkům optimalizovat procesy v jejich společnostech. Přečtěte si případové studie zákazníků Microsoft Dynamics AX.
 • Podívejte se také, jak použití ostatních Microsoft Dynamics produktů pomáhá našim českým a slovenským zákazníkům pokrývat oborové potřeby jejich společností. Přečtěte si případové studie zákazníků Microsoft Dynamics.
 • Podívejte se, jak výrobce přenosných dekorativních světelných panelů snížil náklady a zvýšil efektivitu díky řešení, které bylo dostatečně flexibilní, aby odpovídalo jeho obchodním procesům, a přitom odpovídalo specifickým požadavkům jednotlivých zákazníků. Přečtěte si příběhy zákazníků (US).

Vylepšení správy financí pro kvalifikovaná a chytrá rozhodnutí

Vylepšení správy financí pro kvalifikovaná a chytrá rozhodnutí

Produkt Microsoft Dynamics AX nabízí řadu finančních možností, které vám mohou pomoci konsolidovat účty s pobočkami nebo distribučními centry bez ohledu na to, kde jsou umístěna. Můžete tedy s jistotou činit rozhodnutí ve vztahu ke své organizaci. Produkt Microsoft Dynamics AX pomáhá uživatelům zaměřit se na jejich úkoly tím, že jim poskytuje přístup k účetnictví, výkaznictví a podrobným analýzám na úrovních, které jsou pro jejich pozice vhodné.

 • Můžete globálně pracovat nebo se rozvíjet a přitom automatizovat obchodní procesy mezi společnostmi.
 • Návrh založený na rolích pomáhá plnit individuální potřeby uživatelů za účelem zvyšování produktivity. Rozhraní zaměřené na úkoly přizpůsobené všem preferencím a rolím pomáhá jednotlivcům zaměřit se na to, co je pro jejich konkrétní úkoly důležité.
 • Definujte a pracujte s více finančními dimenzemi, díky nimž můžete dělit data do kategorií za účelem podrobnější analýzy. Můžete například analyzovat a měřit finanční údaje mezi nákladovými středisky, odděleními, regiony, výrobními linkami či jinými dimenzemi, které můžete vytvářet a přizpůsobovat.
 • Rozšířené dotazování dostupné na vyžádání, které nabízí nástroj Microsoft SQL Server 2005 Report Builder, umožňuje uživatelům přetahovat datové prvky do návrhového prostoru, aby bylo možné vytvářet sestavy obsahující seznam, graf nebo matici příbuzných dat. Po definování sestavy ji mohou uživatelé zobrazit a získat tak podrobnější informace z nástrojů Microsoft SQL Server 2005 Reporting Services Report Builder, Enterprise Portal v produktu Microsoft Dynamics AX nebo pomocí libovolného jiného nástroje pro zobrazování sestav služeb zpráv Microsoft SQL Server Reporting Services.
 • Generujte finanční sestavy díky flexibilnějším moderním nástrojům pro vytváření sestav, které nabízejí více možností importu a exportu, včetně XBRL a vytváření tištěných kopií. Můžete také mapovat účetní osnovy a dimenze do struktur vytváření sestav, které odpovídají vašemu obchodnímu modelu. Případně můžete agregovat zjištěné výsledky do jednoho systému za účelem strategických analýz.
 • Možnost dodržování směrnic zajištěním jednoho integrovaného informačního zdroje, který se aktualizuje v reálném čase a spravuje relevantní finanční data požadovaná tvůrci regulačních předpisů.

Stručné informace

Stručné informace

Dostupnost

Austrálie, Belgie, Brazílie, Česká republika, Čína, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Island, Indie, Itálie, Jižní Afrika, Kanada, Japonsko, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Malajsie, Německo, Nizozemsko, Nový Zéland, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rusko, Singapur, Spojené státy, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, Thajsko, Turecko, Velká Británie

Jazyky

Čeština, dánština, němčina, angličtina (Austrálie), angličtina (Kanada), angličtina (Indie), angličtina (Irsko), angličtina (Malajsie), angličtina (Nový Zéland), angličtina (Singapur), angličtina (Jižní Afrika), angličtina (UK), angličtina (US), estonština, finština, francouzština, francouzština (Belgie), francouzština (Kanada), francouzština (Švýcarsko), němčina, němčina (Rakousko), němčina (Švýcarsko), maďarština, islandština, italština, italština (Švýcarsko), japonština, litevština, lotyština, norština, polština, portugalština (Brazílie), ruština, španělština, španělština (Mexiko), švédština, thajština, turečtina, vlámština, zjednodušená čínština

Požadavky na systém

Zde zjistíte, jaké jsou požadavky na hardware a software nezbytné k implementaci produktu Microsoft Dynamics AX. Projděte si požadavky na systém.

Technická podpora

Odborní pracovníci technické podpory a možnosti samoobslužné podpory nabízejí nepřetržitý každodenní přístup k informacím.

Integrace

Produkt Microsoft Dynamics AX má možnost integrace s řadou programů společnosti Microsoft včetně serverů Microsoft SQL Server, Microsoft BizTalk Server, Microsoft Exchange, aplikací sady Microsoft Office a operačního systému Microsoft Windows. Přečtěte si dokument White paper nazvaný Integrating Microsoft Dynamics AX with Microsoft Office and Microsoft (Integrace produktu Microsoft Dynamics AX se sadou Microsoft Office a produkty společnosti Microsoft). SharePoint (US)

Partnerská řešení

Projděte si katalog doplňkových řešení produktu Microsoft Dynamics AX (US), kde získáte rozsáhlý přehled řešení poskytovaných držiteli certifikace MCSD (Microsoft Certified Solution Developers).

Iniciativa Industry Builder

Díky iniciativě Microsoft Dynamics AX Industry Builder (US) získáte funkce specifické pro obor a podporu požadavků na řešení pro vaši společnost.

Zákaznické úpravy

Produkt Microsoft Dynamics AX lze přizpůsobit a upravit tak jeho funkčnost, přidat speciální funkce a přizpůsobit obrazovky. Přečtěte si další informace o přizpůsobení (US).

Kontakt na dodavatele

Kontakt na dodavatele