Helios Green

Helios Green (dříve LCS Noris) - je určen pro velké a středně velké společnosti, které hledají ucelený podnikový informační systém, jenž se snadno přizpůsobí konkrétním potřebám firmy. Helios Green, kromě standardního jádra, obsahuje i specializované moduly, tvořící tzv. branžová řešení. Stačí si tak zvolit některou z připravených oborových verzí bez nutnosti vývoje nákladného systému na zakázku. Tento systém lze plně automatizovaně propojit na internetové obchody vystavěné na ShopCentriku.

Jaký je systém Helios Green?


Přizpůsobivý

Snadno se přizpůsobí všem potřebám vaší firmy. Podpoří nejenom procesy ekonomické, ale i mnohé další. Není už třeba žádných evidencí v papírové formě či v souborech, vše se odehrává přímo v systému. V systému Helios Green můžete například evidovat objednané vizitky i cokoli dalšího. A právě díky jeho maximální přizpůsobivosti není pro vytváření nejrůznějších funkcí třeba vývoje. Vše bez problémů zvládne správce systému ve vaší firmě. Navíc - ač svým rozsahem velký - přizpůsobí Helios Green své uspořádání pro každého z uživatelů tak, aby mu poskytoval náležitou jednoduchost a komfort.

Otevřený a kompatibilní

Schopnost „domluvit se“ s jinými systémy je v případě systému Helios Green maximální. Získáváte tak garanci, že komunikace uvnitř vaší organizace, s obchodními partnery i orgány státní správy bude ctít technologické i legislativní standardy jak české, tak i vyplývající z členství v EU. Helios Green podporuje technologie, které spolupracují s jinými systémy (XML, EDI atd.). Systém je tak připraven jak pro jednorázovou, tak pro stálou komunikaci s jinými systémy.

Standardizovaný

Helios Green je vyvíjen v úzké spolupráci s firmou Microsoft a s velkým důrazem na standardizaci. Je integrován s řadou standardních aplikací firmy Microsoft a respektuje českou legislativu i mezinárodní normy. Zákazník tak získává jistotu, že systém bude možné využívat dlouhodobě a dále rozvíjet.

Technologicky vyspělý

Helios Green je vyvíjen ve vícevrstvé architektuře klient/server a využívá technologii Microsoft SQL Server. Ta, mimo jiné, umožňuje optimalizovat zakázky i pro velké zákazníky. Součástí systému je podpora vzdálených pracovišť a přístup k systému prostřednictvím internetu. Helios Green využívá moderní platformu Microsoft .NET, která přináší do tvorby ERP systémů zcela nové možnosti, především v oblastech integrace s jinými aplikacemi, v zabezpečení systému či v datové komunikaci. Helios Green je otevřený k externím technologiím. Je například schopen využívat webových služeb a je připraven pro prezentaci informací na extranet, intranet či webové portály.

Bezpečný

Helios Green disponuje propracovaným systémem přístupu k datům. Přístupová práva lze přesně definovat, což umožňuje monitorovat události v systému a vytvářet bezpečnostní protokoly.

Obsahující branžová řešení

Helios Green je unikátním řešením z pohledu tvorby specializovaných řešení. Vlastní vývojové jádro umožňuje vytvářet nové moduly a funkční celky systému. Díky této možnosti se před lety zrodil jedinečný projekt Helios Green Open. V rámci tohoto projektu vznikla síť odborných partnerů, kteří poskytují metodickou pomoc při vývoji nejrůznějších oborových specializací systému, tzv. branžových řešení.

Vícejazyčný

Systém Helios Green je schopen pracovat ve více jazykových mutacích. Díky zvolenému postupu jsou veškerá jazykově závislá hlášení uložena odděleně od programového kódu a definic formulářů, přehledů a šablon. Toto řešení umožňuje snadnou aplikaci překladů do jiných jazyků.

Pro koho ve vaší firmě je Helios Green určen?

Top management – manažerské výstupy
Střední management – povinné výstupy
Zaměstnanci – provozní data

Generální ředitel

 • Relevantní informace
 • Přehled o chodu firmy
 • Podklady pro strategické rozhodování
 • Snazší orientace v množství firemních dat


Finanční ředitel

 • Kontrola finančních toků ve firmě
 • Kontrola pohybu finančních dokladů v rámci firmy
 • Zaručená správnost dle aktuální legislativy
 • Controling, reporting
 • Rychlé a přesné podklady pro tvorbu rozpočtu


Marketingový ředitel

 • Evidence a segmentace zákazníků
 • Sledování konkurence, produktů a jejich parametrů
 • Sledování a plánování a vyhodnocování kontaktů a obchodních jednání
 • Sledování obchodního případu
 • Vyhledávání nových kontaktů z externích databází
 • Vyhodnocování efektivnosti obchodních jednání a akcí


Výrobní ředitel

 • Plánování výroby
 • Plánování kapacit
 • Sledování průběhu zakázky


Ředitel pro lidské zdroje (H.R.)

 • Personalistika
 • Výběrová řízení


IT ředitel

 • Perspektivní technologie
 • Kvalitní rychlý servis
 • Ověřená platforma
 • Silné nástroje pro správu
 • Snadná integrace
 • Audit provozu činností v systému


Střední management a zaměstnanci

 • Rychlý přístup k datům
 • Uživatelská přívětivost
 • Provázanost informací
 • Ušetření zbytečné práce
 • Přednastavené výstupy

Kontakt na dodavatele