I6

I6 představuje komplexní informační systém společnosti kategorie ERP/CRM. Je vhodný pro organizace širokého spektra zaměření. Vysoká úroveň zejména obchodních modulů a on-line internetového obchodu B2B i B2C předurčuje jeho využití zejména pro organizace distribučního nebo velkoobchodního charakteru. Tento systém lze plně automatizovaně propojit na internetové obchody vystavěné na ShopCentriku.

Charakteristika systému

I6 představuje komplexní ekonomický systém řízení podniku kategorie ERP (Enterprise Resource Planning) / CRM (Customer Relationship Management). Je vhodný pro organizace širokého spektra zaměření. Vysoká úroveň zejména obchodních modulů a on-line internetového obchodu typu B2BB2C předurčuje jeho využití především pro organizace distribučního nebo velkoobchodního charakteru.

Technologie a použitá platforma

Systém I6 je vybudován na základě moderní technologie třívrstevné architektury s použitím vývojových prostředků firmy Microsoft. Datová vrstva se opírá o databázový MS SQL server, využívá jeho možnosti transakčního zpracování a je základem stability, bezpečnosti a škálovatelnosti aplikace. Klientské rozhraní je standardně dodáváno v provedení 'klasické' windows aplikace. Alternativně lze systém provozovat rovněž pomocí Internetového prohlížeče (tenkého klienta) v prostředí Intranetu / Internetu.

Otevřenost systému

Prostřednictvím zdokumentovaných objektů aplikační vrstvy je systém I6 otevřený produktům třetích stran. Systém úzce spolupracuje s produkty MS Office (Word, Excel) při zajištění plné bezpečnosti a datové integrity. Tiskové výstupy ze systému jsou standardně poskytovány ve formátu HTML s využitím technologie XML / XSL.

Bezpečnost systému a stabilita

Bezpečnost systému je jednou z nejsilnějších stránek I6. Tato oblast byla důsledně analyzována již v počátcích návrhu samotného jádra systému. Vychází z mnohaletých zkušeností při provozování systému zejména s větším počtem uživatelů. Veškeré vstupy či výstupy ze systému jsou vždy důsledně autorizovány mnoha úrovňovým systémem zabezpečení. Systém umožňuje logování kritických operací a libovolných datových změn. Použitý databázový stroj MS SQL je zárukou fyzické bezpečnosti dat, stability a rychlého přístupu k požadovaným informacím. Tato technologie umožňuje například automatické zálohování i během provozu, rychlé zpracování vysokého objemu dat, apod.

Uživatelské rozhraní

Grafické prostředí MS Windows poskytuje přehledné a intuitivní ovládání. Toto prostředí a chování aplikace lze mnoha parametry přizpůsobit individuálním potřebám každého uživatele. Rychlý přístup k informacím je zajištěn vzájemným logickým provázáním jednotlivých modulů. Všechny moduly mají jednotné ovládání, které umožňuje libovolně filtrovat, řadit, součtovat a exportovat požadované záznamy.

Nadnárodní řešení

Systém I6 je projektován s vícejazyčnou podporou, umožňující změnu jazykového prostředí přímo za chodu aplikace. Vzhledem k možnostem snadného přizpůsobení legislativních odlišností jiných zemí je systém I6 rovněž vhodný i pro nasazení v zahraničí.

Internetový obchod

Silnou stránkou systému I6 jsou on-line internetové obchody typu B2B i B2C. Lze publikovat široké spektrum obchodních údajů, jako jsou aktuální cenové informace o produktech, stavy skladů včetně termínů dodání, popisy produktů, přehledy objednávek, faktur, dodávek, lze on-line do systému přijímat objednávky, sledovat stavy vyřízení reklamací, apod.

Servis a podpora

Systém I6 je vyvíjen a podporován týmy špičkových specialistů. Rozsáhlý program poskytovaných služeb zahrnuje telefonický hot-line a mailový help-desk. Na internetových stránkách jsou poskytovány aktuální informace o novinkách, tipech a mnoha dalších zajímavostech. Servisní zásahy jsou prováděny jak vzdáleně prostřednictvím Internetu nebo telefonického připojení, tak i podle požadavků uživatele přímo na místě.

Kontakt na dodavatele