K2 Business

K2 Business je určen firmám, které očekávají snadné a rychlé uvedení informačního systému do provozu, avšak vyžadují jeho vysoce kvalitní a profesionální úroveň. Hlavní výhodou je jeho ucelenost, vkládání informací uživatelem do systému pouze jednou a jejich používání jako firemní informační základny. Systematicky se podchycují obchodní případy procházející podnikem a průběžně se vyhodnocuje jejich ekonomický přínos. Nasazením systému firmy získají administrativní zjednodušení, stabilitu a bezchybnost záznamů, šíři a propracovanost aplikace a průhlednost vnitřních procesů. Tento systém lze plně automatizovaně propojit na internetové obchody vystavěné na ShopCentriku.

Cíl

Cíl

Cílem je rychlé, bezproblémové nasazení produktu, který je uživatel schopen na základě jasných, jednoznačných a především standardních metodických postupů a ověřených know-how začít samostatně používat. Sjednocením informační infrastruktury do komplexního řešení získat čas a energii pro vlastní předmět podnikání.

Přínos

Přínos

  • profesionální informační systém s ověřenou a osvědčenou strukturou zpracování obchodních případů
  • vysoká míra propracování a provázání jednotlivých oblastí
  • vyšší odolnost vůči nekvalifikovaným zásahům
  • vědomí, že specifické servisní funkce jsou v systému obsaženy a že v případě nutnosti mohou být s vysokou efektivitou využity prostřednictvím kvalifikovaného zásahu konzultanta
  • jednoduchost modelu licencování absolutním počtem současných uživatelů bez ohledu na předmět jejich činnost

Výhoda

Výhoda

Upravovat a v rámci firmy modifikovat či vytvářet vlastní tiskové výstupy.

Pomocí odborného zásahu konzultanta lze aktivovat znepřístupněné užití skriptovacího jazyka aplikace a vytvářet libovolné formuláře a funkce, včetně složitých tiskových výstupů. Z toho pramení neomezenost oborů, pro které je standardní průchod zpracování zakázky v K2 Business modifikovatelný.

Zákazník je schopen začít po krátké instalaci produkt okamžitě používat. Za tímto účelem jsou připraveny a přednastaveny standardní postupy včetně demonstračních dat, o které je možné se opřít.

Společný znak

Společný znak

Ochrana investice spočívá v přenositelnosti zkušeností, školení uživatelů a pracovních postupů mezi produkty řady K2 Software. K2 Business má uživatelské rozhraní a logiku ovládání shodnou s produkty K2 Professional a K2 Enterprise.

Popis

Popis

K2 Business zachovává rozsah řešených oblastí jako ve verzi K2 Professional. Rozdíl mezi funkčnostmi těchto produktů je především v hloubce zpracování jednotlivých okruhů. Produkt umožňuje jednoduché funkční akce jako například přijetí poptávky, objednávky, pokrytí objednávky, rezervace zboží, vychystání, výdej, fakturace, platba, zaúčtování a vyhodnocení. Zároveň je K2 Business určen ke sledování a řízení jednoduché výroby nebo montáže.

Obchod

Princip řízení obchodních případů využívá vysoce moderní systém propojení položek prvotních dokladů. Tím je zabezpečena přehledná a jednoduchá evidence poptávek, objednávek, rezervací, dodacích listů a výdejek, faktur na zboží, výrobky a služby. Komfort obsluhy podtrhuje volitelné a plynulé přecházení mezi libovolnými doklady při zachování sledované položky. Funkce pokrytí položky přitom zobrazuje průřez napříč stavy a doklady, na kterých se nachází. Samozřejmostí je variabilita definice karet dodavatelů/odběratelů, zboží, cen, alternativních měrných jednotek, skladů apod.

Výroba

Je zaměřena především na vytvoření technologického postupu sestaveného z položek definovaných druhů. Zaplánováním existujícího postupu poskytuje obsluze obraz o možných termínech realizace a o materiálovém pokrytí. Aplikace ponechává logiku pořadí výrobních příkazů, jejich dělení do dávek a přiřazení kapacitám na uživateli. Postupným odváděním výrobních průvodek vzniká průběžná informace o velikosti rozpracované výroby a o diferenci mezi plánem a skutečností. Uživatel tak získává informaci o tom, jak přesná byla kalkulace.

Účetnictví

Přínos nasazení K2 Business i v oblasti ekonomiky spočívá především v rozsahu možného přednastavení účetních úkonů. Tím se výrazně mění role uživatelů z rutinních účetních na osoby rozhodující o zaúčtování výjimečných případů. Proto se v K2 Business účtárna namísto vytváření zápisů v účetním deníku věnuje kontrole. Licence obsahuje i moduly Majetek, Personalistika a Ekonomické analýzy nutné k naplnění zákonných povinností ekonomických subjektů.

Instalace

Instalace

K2 Business umožňuje provedení instalace vlastními silami. Jsou definovány oblasti, jež musí být v rámci nasazení provedeny, a je na zvážení klienta, které z nich zrealizuje z vlastních zdrojů a které si objedná formou odborné služby. Analogicky existují i k jednotlivým modulům služby, které musí být provedeny před zahájením jejich správného užívání. Klient může využít odborného školení nebo dokumentace, jež představuje rovnocenný ekvivalent. Finanční náročnost instalace je plně v rukou zákazníka.

Technologie

Technologie

V ceně licence je automaticky obsažena zdarma i databáze. Její bezplatné použití je volbou platformy Oracle nebo Microsoft omezeno příslušným výrobcem na velikost dat a počet procesorů. Pokud dojde k překročení těchto omezení je potřeba použít plnohodnotnou verzi databázového stroje, přičemž na straně aplikace K2 Business se nic nemění.

Technologická otevřenost produktu K2 Business umožňuje díky připravenosti na vstup dat z vnějšího prostředí využít nástroje na bezdrátový přenos dat, sběr dat pomocí čárového kódu apod.

Kontakt na dodavatele

Kontakt na dodavatele