KARAT Enterprise

Produkt je určen větší nebo velké firmě, která se rozhodla investovat do informačního systému, schopného respektovat její zavedené procesy a přizpůsobit se jí v každém ohledu. Od produktu očekává snadnou modifikovatelnost v souladu s tím, jak se její procesy mění za běhu spolu s jejím vývojem, a tedy za každých okolností podporují její aktivity, růst a efektivitu podnikání. Díky rozsahu svých procesů, dynamičnosti prostředí a nutnosti se přizpůsobovat upřednostňuje provádět rychlé a časté úpravy i většího charakteru vlastními silami a k tomuto účelu má specializované IT oddělení nebo IT pracovníky. Pro vlastní podnikání potřebuje vytvářet i specializované firemní moduly, díky kterým si udržuje konkurenční výhodu. Podnikový informační systém považuje za nutný prostředek ke udržení kontroly a efektivity svých aktivit v celé šíři, ať jde o firmu servisní, obchodní či výrobní a to při velkém objemu dat. Tento systém lze plně automatizovaně propojit na internetové obchody vystavěné na ShopCentriku.

Proč si KARAT ENTERPRISE pořídit

 • Kdykoli rychle upravíte jakoukoli část systému svým potřebám bez nutnosti změn vámi osvědčených postupů a praktik.
 • Rychle a přehledně zpracujete velké množstvím dat pro další využití.
 • Kdykoli vyvoláte přehledné výstupy pro podporu řízení firmy ze všech oblastí činnosti, kterými se vaše společnost zabývá.
 • Snadno nastavíte kontrolní a manažerské potřeby dle aktuální potřeby.
 • Nebude závislí pro potřeby modifikace na týmu dodavatele.
 • Pro udržení a usnadnění kontroly a zrychlení kritického rozhodování využijete výstražných nástrojů systému.
 • Získáte dokonalou kontrolu nad náklady a výnosy.
 • Vzájemně propojíte veškeré úseky a oddělení vaší společnosti pro optimalizaci výstupů.

Výhody implementace KARAT ENTERPRISE

 • Možnosti práce bez omezení v počtu současně pracujících uživatelů.
 • Možnost veškerých úprav vlastními silami všech částí systému.
 • Možnost kdykoliv napojení nového specializovaného modulu vytvořeného snadno pomocí vnitřních nástrojů.
 • Možnost bezprostřední modifikace  analytických pohledů a reportů dle vlastních potřeb a požadavků.

Kontakt na dodavatele