Movex

ERP systém Movex představuje optimální kombinaci moderních informačních technologií a komplexních znalostí o chodu a řízení podniků. Svým uživatelů zpřístupní moderní a efektivní podnikové procesy, které používají nejvyspělejší firmy po celém světě. V systému Movex jsou uloženy zkušenosti z řízení a chodu více než dvou tisíc podniků. Tento systém lze plně automatizovaně propojit na internetové obchody vystavěné na ShopCentriku.

Aktualizováno: Systém Movex se nyní nazývá Lawson M3. Více informací naleznete v článku Lawson M3.

ERP systém Movex

Movex je plně integrovaný podnikový informační systém, který poskytuje potřebnou podporu v oblasti logistiky, výroby, financí, marketingu a personalistiky. Z hlediska funkčnosti je jedním z nejmodernějších podnikových informačních systémů, které jsou dnes na trhu. Movex je určen k podpoře podnikových procesů ve výrobních a distribučních společnostech. Odpovídá potřebám kusové, sériové i procesní výroby podniků, dodávajících výrobky na sklad, montáže na objednávku, zakázkové práce nebo konstrukční řešení na zakázku. Každý průmyslový podnik má své procesy. Pro potřeby systému Movex je dělíme na sedm základních a sedm řídících procesů. Základní procesy tvoří jádro každého podniku, protože zhodnocují vstupy, vytvářejí nové hodnoty a produkují zisk. Řídící procesy se podílejí na zhodnocování vstupů a tvorbě zisku nepřímo, ale jsou pro efektivní chod podniku nezbytné. Řídící procesy podporují procesy základní.


Movex - architektura přístupu

Sedm základních a sedm řídících procesů je podstatou všeobecného procesního modelu, z něhož informační systém Movex vychází. Procesní model je základem pro všechny aplikace v něm obsažené.

Všeobecný procesní model Movex

Všeobecný procesní model Movex obsahuje sedm základních procesů. Vedle nich probíhá ve společností množství řídících procesů, které se podílejí na zhodnocování vstupů nepřímo, avšak mají zásadní význam pro společnost jako celek a pro efektivní chod základních procesů.

 1. Vývoj - vývoj je základní proces, který představuje činnosti spojené s vývojem, návrhem a konstrukcí výrobků a služeb. Procesy vázané na vývoj výrobků a služeb mají zásadní význam pro většinu společností. Ovlivňují důležité ukazatele konkurenceschopnosti, jako jsou lhůty pro dodání na trh u standardních výrobků a dodací lhůty u specifických výrobků objednaných zákazníkem.
 2. Obchodní aktivity - veškeré činnosti spojené se získáním objednávky tvoří proces označovaný jako obchodní aktivity. Začíná vyhledáváním potenciálního zákazníka a končí potvrzením objednávky. Zahrnuje různé činnosti, jako je pořádání prodejních kampaní, sledování a rozšiřování prodejních kontaktů, stejně jako aktivity spojené s přímým prodejem. Důležitým cílem tohoto procesu je zrychlení obchodních cyklů a vyšší odbyt.
 3. Plnění objednávek - v mnoha společnostech je proces plnění objednávek vůbec nejdůležitějším podnikovým procesem. Dotýká se základních prvků konkurenceschopnosti společnosti, jako jsou služba zákazníkům, spolehlivost dodávek a dodací lhůty. Začíná získáním objednávky a končí přijetím platby.
 4. Nákup - v každé výrobní a distribuční společnosti stojí na počátku zhodnocování vstupů nákup materiálu. Nákup začíná definicí požadavků a končí přijetím, schválením a zaplacením přislušné dodávky. Hlavním cílem tohoto procesu je zkrácení nákupních lhůt a snižování materiálových nákladů.
 5. Výroba a servis - činnosti, které se nejtěsněji podílejí na zhodnocování vstupů, probíhají v procesu výroba a servis. Skládá se ze zpracování výrobních zakázek, přiřazení materiálu, výdeje, expedice, kontroly kvality a výkaznictví.
 6. Distribuce - proces začíná, když je zboží připraveno k balení a přepravě, a končí dopravou k zákazníkovi. Důležitým cílem je zkrácení přepravních lhůt a snížení distribučních nákladů.
 7. Poprodejní aktivity - důležitou úlohu při uspokojování zákazníkových požadavků u mnoha typů výrobků hrají poprodejní aktivity, které směřují k udržení zákazníka. Dodání výrobku znamená začátek procesu poprodejních aktivit, který končí na základě vzájemné dohody mezi dodavetelem a zákazníkem nebo po uplynutí záruční doby.

Sedm řídících procesů

 1. Vrcholové řízení – množství činností ve společností souvisejících s taktikou a strategií.
 2. Finanční řízení – procesy nezbytné pro finanční řízení společnosti.
 3. Plánování
 4. Marketing
 5. Personalistika
 6. Kvalita
 7. Údržba

Co Movex přináší

 • Movex lze díky obrovskému rozsahu funkcí a nejmodernějším konfiguračním možnostem rychle implementovat.
 • Movex díky vysoké kvalitě aplikací, pečlivě vypracované metodice a spolehlivým konzultantům zaručí úspěšné projekty.
 • Movex díky důsledně uplatňované koncepci podnikových procesů zvýší výkonnost vašeho podniku.

Movex znamená úplnou integraci

Movex je informační systém, z něhož vychází koncepce zdokonalování procesů. Byl vytvořen pro podporu podnikových procesů. Jeho cílený vývoj koresponduje se všeobecným modelem podnikových procesů. Jedná se o plně integrovaný systém použitelný v širokém rozsahu aplikací, které pokrývají požadavky výrobních a distribučních společností. Movex díky důsledně uplatněnému standardu uživatelského rozhraní a maximální míře integrace dovoluje podporovat veškeré podnikové procesy od A do Z pomocí jediného systému. Je přitom snadné používat různé aplikace při přechodu z jednoho podsystému do druhého. Při přenosu dat mezi různými aplikacemi užívanými v témže podnikovém procesu není třeba vyvíjet zvláštní úsilí.


Movex - nástroj pro dokonalou integraci

Enterprise Process Manager (EPM)

EPM je aplikace složená z archivu podnikových procesů a softwaru vyvinutého k jejich modelování. V archivu uložené procesy byly vyzkoušeny a ověřeny v praxi ve více než dvou tisících světových firmách, kde společnosti Intentia zaváděla svůj informační systém Movex. EPM pomáhá vybrat a konfigurovat optimální podnikové procesy pro kteréhokoliv z našich klientů.

Podnikové procesy se pod tlakem trhu neustále vyvíjejí a optimalizují. EPM tyto změny akceptuje a s jeho pomocí je možné podnikové procesy znovu upravovat, aby vyhovovaly aktuálním požadavkům firmy a odvětví.

Implex

Implex je implementační metoda vyvinutá pro zavádění systému Movex. Implex je postaven tak, aby proces zavádění systému byl průhledný a rychlý. Tato rychlost a stále vzrůstající integrovanost veškerých komponentů systému Movex umožňuje stále zkracovat dobu implementace a klientům naší společnosti tak zajišťuje rychlejší návrat vložených investic. Nejdůležitější částí systému Implex je konfigurace podnikových procesů.

Aktualizováno: Systém Movex se nyní nazývá Lawson M3. Více informací naleznete v článku Lawson M3.