myWAC

Informační systém myWAC představuje moderní pojetí implementace informačních technologií v rámci firmy. Svým rozsahem nabízí maximální funkcionalitu, sjednocení dat a jejich optimální provázanost. Uživatele systémem provází inteligentní a intuitivní komunikační rozhraní využívající jako klienta Microsoft Internet Explorer.

WAC - základní informace

myWAC - základní informace

Základním předpokladem pro dlouhodobě dobře fungující firmu je dostatek relevantních informací v podobě, která umožňuje jejich přesné a kvalitní vyhodnocení z mnoha různých pohledů při zachování maximální dostupnosti a snadnosti pořizování těchto údajů. Tradičním problémem dnešní doby je skutečnost, že díky velké různorodosti infrastruktury, work-flow, oboru činnosti, či jiným odlišnostem jsou firmy nuceny využívat větší množství úzce zaměřených aplikací, které mohou kvalitně řešit jejich jednotlivé parciální problémy. Z hlediska komplexního pohledu na firmu jako celek je však nutné mít k dispozici informace ze všech těchto aplikací pohromadě, navíc se zachováním veškerých vazeb. Sjednocení těchto zdrojů dat je velmi komplikovaným, často dokonce neřešitelným problémem. Pokud se v lepším případě podaří vytvořit sjednocující platformu pro přístup k těmto datům, jedná se téměř jistě o platformu umožňující pouze čtení těchto dat, což je samozřejmě velmi limitující faktor, jelikož toto řešení neumožňuje přenášet vzájemně se ovlivňující informace mezi jednotlivými aplikacemi.

Jediným komplexním řešením tohoto problému je vytvoření jednotné platformy pro pokrytí maximálního množství oblastí, v nichž jsou využívány informační technologie, která zároveň umožní plnohodnotnou obousměrnou komunikaci s případnými speciálními aplikacemi, které například z technologického hlediska není reálné integrovat do komplexního informačního systému. Jedním ze stěžejních požadavků na takovýto systém je jeho maximální otevřenost vzhledem ke komunikaci s okolním světem a k snadnému rozvoji, při zachování vysoké stability systému a přiměřených nákladech na provoz a rozvoj systému.

Informační systém myWAC takovou platformou je a plně odpovídající výše zmíněným požadavkům na komplexní informační systém. myWAC umožňuje sjednocení veškerých běžných typů aplikací používaných pro řízení firmy, řízení projektů, sledování termínů, alokaci zdrojů, vedení ekonomické agendy, komunikaci uvnitř firmy, komunikaci s externími subjekty, eBusiness aplikace a podobně do jediného systému, který zachovává veškeré logické i funkční vazby mezi všemi jeho částmi. Pro veškeré komponenty systému jsou přitom k standardně k dispozici metody pro export a import ve formátu jazyka XML. Produkt myWAC je postaven na objektově orientované technologii WOT, která zaručuje bezpečnost a konzistenci dat a zejména možnost snadného rozvoje a údržby celého systému.

myWAC - seznam aplikací

myWAC - seznam aplikací

 • Adresář firem
 • Analýzy
 • Banka
 • Báze znalostí
 • Cla
 • Docházka
 • Doprava
 • E-Business
 • Ekonomika
 • Elektronická pošta
 • ISO
 • Katalog
 • Logistika
 • Majetek
 • Maloobchod
 • Manažer
 • Marketing
 • Nákup
 • Personalistika & Mzdy
 • Pokladna
 • Pošta
 • Prodej
 • Servis
 • Sklad
 • Složky
 • Účetnictví
 • Výroba

Kontakt na dodavatele

Kontakt na dodavatele