Notia Business Server

Notia Business Server (NBS) je komplexní integrované podnikové řešení typicky určené pro obchodní společnosti a firmy poskytující služby. Jednotlivé moduly pokrývají finanční, obchodní a další evidenční agendy a dále nabízejí funkcionalitu pro řízení a kontrolu. Platformou NBS je světově vedoucí databázová technologie Oracle11g. Na straně uživatelů je funkcionalita dostupná prostřednictvím internetového prohlížeče nebo ze standardní Windows aplikace. Dvojí klientské rozhraní umožňuje optimalizovat práci uživatele podle konkrétních procesů a potřeb. NBS lze plně automatizovaně propojit na internetové obchody vystavěné na ShopCentriku.

Notia Business Server – chytré řešení pro obchod

Zapomeňte na všechny ty pojmy, zkratky a hesla, která se v souvislosti s informačními systémy používají. Je přece samozřejmé, že účetnictví plně odpovídá legislativě. Je snad samozřejmé, že jsou podporovány různé skladové metody, tvorba cen, systém slev… Přestaňte si lámat hlavu nad tím, jestli potřebujete ERP, CRM nebo XYZ. To, co potřebujete, je chytré řešení, které podpoří vaše obchodování, vaše podnikání. Takové řešení, které rozšíří a vhodně doplní vaše podnikatelské Know-How a umožní vám soustředit se na jeho rozvíjení.

Notia Business Server (NBS) představuje právě takový přístup k řešení podnikového informačního systému. Využívá špičkové technologie a zahrnuje všechny agendy obchodní firmy od účetnictví a řízení financí až po prodej a řízení vztahů se zákazníky. Pokrývá skutečně vše, co problematika obchodní firmy zahrnuje, a to nejen obecně, ale i se zohledněním odvětvových specialit velkoobchodů, maloobchodů, nakladatelství, zakázkových služeb, komisního obchodování. Řešení v podání Notia Business Serveru nekončí uvnitř firmy. Stejná pozornost jako vnitřním procesům je věnovaná i efektivní komunikaci s dodavateli a zákazníky, elektronické výměně informací a hlavně webovému rozhraní pro zpřístupnění relevantních informací pro obchodní partnery a napojení na veřejný elektronický obchod.

Vedle běžné práce v klientské aplikaci Windows mohou uživatelé pracovat i ve web rozhraní a pro práci používat internetový prohlížeč na prakticky jakémkoli zařízení, což přináší nejen nezávislost na operačním systému, ale i na místě zpracování, protože se lze k systému připojovat z lokální sítě i z internetu.

Vlastní způsob práce s NBS je odlišný od konkurenčních produktů tím, že klade důraz na efektivitu přístupu k informacím. Důležitým nástrojem toho je Dashboard, řídící panel, který na personalizované webové stránce přináší každému uživateli základní informace spojené s jeho prací. Jedná se o sumarizované a jinak agregované údaje z libovolných dat systému, typicky: 10 největších dlužníků, počet a objem došlých a nezpracovaných objednávek, přehled produktů pod skladovým limitem, aktuální výsledek vybraného útvaru, top ten zboží, přehled zpráv firemního instant messagingu, vývoj cash flow. Z informací tohoto typu lze pro každého sestavit Dashboard tak, aby odpovídal jeho informačním potřebám a přímo navazoval na další zpracování, protože každá součást Dashoardu může být aktivní a odkazovat na další podrobnější informaci nebo proces zpracování.

Notia Business Server je typicky určen pro malé a střední firmy s desítkami současně pracujících uživatelů. Pracuje na platformě databáze Oracle, klientsky je nezávislý.