OR-SYSTEM

Informační systém OR-SYSTEM je určen pro široké spektrum výrobních a obchodních organizací s výrobou kusovou, malosériovou, sériovou a hromadnou. Hlavním posláním OR-SYSTEMu je pomoci svému uživateli při uchování a posilování jeho konkurenční výhody zabezpečením kvalitních a spolehlivých informací pro řízení a rozhodování - vždy včas a na správném místě. Tento systém lze plně automatizovaně propojit na internetové obchody vystavěné na ShopCentriku.

OR-SYSTEM poskytuje

OR-SYSTEM poskytuje

 • Přehled o aktuálním stavu všech zakázek
 • Spolehlivé stanovení termínů dodávek podmiňující pružnou reakci na požadavky zákazníků
 • Včasné zabezpečení materiálů a polotovarů
 • Snížení rozpracovanosti ve výrobě a zásob na skladě
 • Optimální využití kapacit výrobního zařízení a pracovních sil
 • Permanentní sledování úzkých míst ve výrobě
 • Operativní řízení výrobních procesů a tím možnost bezprostředních zásahů
 • Sledování nákladů na jednotlivé zakázky v reálném čase
 • Důsledné sledování a vyhodnocování všech výnosů a nákladů
 • Jednoznačnou podporu norem pro řízení kvality
 • Podporu komunikace pomocí EDI (Electronic Data Interchange), XML(eXtensible Markup Language)
 • Přímé obousměrné vazby na elektronický obchod typu B2BB2C

OR-SYSTEM obsahuje hlavní moduly

OR-SYSTEM obsahuje hlavní moduly

 • Řízení a plánování výroby
 • Řízení skladů
 • Nákup
 • Prodej
 • Řízení kvality
 • Účetnictví a finance
 • Controlling
 • Majetek

Více o jednotlivých modulech OR-SYSTEM

Více o jednotlivých modulech OR-SYSTEM

OR-SYSTEM má víceúrovňovou objektovou strukturu typu klient-server. Klientská úroveň je programována pro operační systém MS Windows, využívá grafické uživatelské rozhraní na bázi technologie ISA. Využita je technologie „tenkého klienta“ - procedurální část (výpočetní logika) je soustředěna v maximálně možné míře na serveru. Serverová část systému je připravena pro operační systémy UNIX (Linux) a MS Windows. Zpracovávaná uživatelská data ukládá OR-SYSTEM v databázi, a to buď indexové (ORbase (= C-ISAM)) nebo relační. Z relačních databází podporuje produkty ORACLE, DB2, MS SQL a Informix.

Systém je parametrizovatelný jak v oblasti funkcionality (přepínače), tak v oblasti designu obrazovek i reportů (masky). Má integrované univerzální rozhraní MSK, umožňující integrovat aplikace dalších výrobců - ekonomické systémy SAP, ORSOFT, ALTEC APLIKACE, WAM S/3, RIS a další, systémy typu CAD, EDI konvertory apod.

Vývoj předchůdce OR-SYSTEMu započal v roce 1983 v SRN a pokračoval od roku 1989 v ČR, v roce 1992 byla odkoupena autorská práva. Kvalita informačního systému je ověřena vysokým počtem instalaci. OR-SYSTEM doprovází nabídka rozsáhlých servisních konzultantských a poradenských služeb..

Výhody řešení OR-SYSTEM

Výhody řešení OR-SYSTEM

 • Komplexní systém místo dílčích řešení
 • Flexibilita IS na změny legislativy či struktury organizace
 • Dostupnost informací v reálném čase
 • Zrychlení obchodního cyklu - od přijetí objednávky po její vyřízení
 • Zkrácení dodacích lhůt díky optimalizaci výrobních procesů
 • Optimalizace stavu zásob
 • Přesná kalkulace zakázek
 • Standardizace firemních procesů a postupů
 • Zkvalitnění a zefektifnění služeb zákazníkům
 • Podpora norem ISO
 • Zvýšení bezpečnosti informací
 • Modulární systém - možnost budování po etapách
 • Otevřený systém - možnost integrace dalších nadstaveb