Helios Orange

Helios Orange (dříve LCS Helios IQ) - informační systém pro středně velké a menší společnosti. Technologicky vyspělý informační a ekonomický systém zefektivňující všechny běžné i vysoce specializované firemní procesy. Poskytuje dokonalý a aktuální přehled o situaci na trhu i uvnitř podniku, automatizaci rutinních operací, zefektivňování provozu, snižování nákladů a účinnou komunikaci. Tento systém lze plně automatizovaně propojit na internetové obchody vystavěné na ShopCentriku.

Helios Orange - popis

Přínosy pro menší firmy

Přínosy pro menší firmy

Menší firmy ocení analytický rozsah systému bez nutnosti jakýchkoliv úprav či dodatečně vyvíjených prvků navyšujících cenu a prodlužujících dobu instalace systému. Velkou výhodou pro menší firmy je možnost pořízení modulů a oblastí, které opravdu potřebují, což výrazně snižuje investici do informačního systému. V případě růstu firmy nabízí systém Helios Orange rozšíření o specializované oblasti a návazná řešení a zvýšení počtu uživatelů pracujících v systému.

Přínosy pro středně velké firmy

Přínosy pro středně velké firmy

Středně velké společnosti oceňují především množství specializovaných oblastí a návazných řešení, které umožňují pokrytí procesů ve firmách podnikajících v různých oborech a odvětvích. Samozřejmostí u tohoto typu systému je možnost přizpůsobení systému specifickým potřebám a požadavkům řízení těchto firem. Pro správnou implementaci systému nabízíme spolu s autorizovanými partnery vyškolené a certifikované konzultanty, kteří jsou připraveni vyřešit požadavky a dotazy uživatelů ze všech oborů a odvětví.

Vyspělá technologie pro všechny

Vyspělá technologie pro všechny

Technologie client/server, na které je systém vystavěn, zajišťuje dostatečnou stabilitu a bezpečnost dat pro všechny typy firem. Výhradní použití MS SQL serveru zajišťuje maximální rychlost a neomezenou práci s uloženými daty. Středně velké firmy ocení robustnost systému, kvalitu databázového stroje a další nástroje, které společnost Microsoft dodává k serveru MS SQL. Menší firmy ocení nadčasový informační systém a použitím databázového stroje MSDE výrazně sníží náklady vložené do pořízení informačního systému.

Komplexní informační systém s řadou oborových řešení

Komplexní informační systém s řadou oborových řešení

Každý obor podnikání je jedinečný a vyžaduje specifické funkce systému. Snažíme se proto Helios Orange co nejlépe přizpůsobit potřebám jednotlivých zákazníků. Vývojoví partneři LCS pronikají do mnoha odvětví, shromažďují poznatky z praxe, sledují současné trendy a vytvářejí vysoce specializované moduly. Systém Helios Orange tak dnes pokrývá široký okruh oborů a poskytuje vysoký uživatelský komfort a rychlý přístup k informacím potřebným pro vaše správná rozhodnutí.

Kontakt na dodavatele

Kontakt na dodavatele

www.helios.eu/cz.html

 

Helios Orange - moduly

Jádro systému

Jádro systému

 • Jádro systému
  • Kontace
 • Anglický jazyk
 • Německý jazyk
 • Polský jazyk
 • Nástroje přizpůsobení

Ekonomika

Ekonomika

 • Účetnictví
 • Banka
  • Banka - skript
 • Pokladna
 • Majetek
  • Čárové kódy

Obchod

Obchod

 • Oběh zboží
  • Nákup a prodej
  • Výrobní čísla
  • Různé měrné jednotky
  • Evidence/Vstup/Výstup
  • Čárové kódy
  • Celní sklad a AZS
  • Kusovníky
  • Odloučená pracoviště
  • Daňový sklad
  • Internetový obchod
 • Zakázky
 • Kontrakty

Styk se zákazníky

Styk se zákazníky

 • Fakturace a pošta
 • Pokladní prodej
  • Věrnostní program
 • CRM - řízení vztahů se zákazníky
  • Kontaktní centrum
  • Kalendáře

Lidské zdroje

Lidské zdroje

 • Mzdy
  • Personalistika
  • Česká spořitelna - export

Manažerské vyhodnocování

Manažerské vyhodnocování

 • Manažerské rozhraní
 • Účetní výkazy
  • Finanční analýza
  • Konsolidace
  • Mezinárodní účetní standardy
 • Kalkulace

Výroba

Výroba

 • Výroba - technická příprava výroby
  • Řízení výroby
  • Varianty výrobků
 • Kapacitní plánování

Doprava

Doprava

 • Doprava - základ
  • Sledování údržby
  • Příprava fakturace
 • Kniha jízd
 • Cestovní náhrady
 • Silniční daň
 • Platební karty
  • Platební karty - další skript

Přepravní služby

Přepravní služby

 • Spedice
 • Sběrná služba
  • Námořní a kontejnerová přeprava
  • Letecká přeprava
 • Pravidelné přepravy
 • Nabídky přepravy

Celní software

Celní software

 • Cla
  • Zjednodušené postupy a SCP
  • Příprava fakturace
  • Záruční listiny
  • NCTS vydaný
  • NCTS přijatý
 • Intrastat

Řízení projektů

Řízení projektů

 • Řízení projektů
 • Klient pro zadávání dat

Zemědělství

Zemědělství

 • Sklad zvířat

Kontakt na dodavatele

Kontakt na dodavatele

www.lcs.cz