KARAT Advance

Určen menší nebo středně velké firmě, která se rozhodla investovat do informačního systému, schopného respektovat její zavedené procesy a přizpůsobit se jí. Od produktu očekává snadnou modifikovatelnost v souladu s tím, jak se její procesy mění za běhu spolu s jejím vývojem, a tedy za každých okolností podporují její aktivity, růst a efektivitu podnikání. Modifikaci upřednostňuje provádět částečně i vlastními silami, ale k tomuto účelu nemá specializované IT oddělení. Pro vlastní podnikání nepotřebuje vytvoření speciálního firemního modulu a je schopna své procesy pokrýt moduly nabízenými. Podnikový informační systém považuje za nutný prostředek ke zvyšování kontroly a efektivity svých aktivit v celé šíři, ať jde o firmu servisní, obchodní či výrobní. Tento systém lze plně automatizovaně propojit na internetové obchody vystavěné na ShopCentriku.

KARAT Advance - popis

Proč si KARAT ADVANCE pořídit

 • Optimalizujete a zefektivníte veškeré své aktivity při zachování osvědčených postupů a praktik.
 • Rychle a přehledně zpracujete velké množstvím dat pro další využití i při rychlém růstu vaší společnosti.
 • Jednoduše a kdykoli vyvoláte přehledné výstupy pro podporu řízení firmy ze všech oblastí činnosti, kterými se vaše společnost zabývá.
 • Rychleji identifikujete možnosti dalších úspor ve Vaší společnosti za pomoci výstražných nástrojů.
 • Získáte dokonalou kontrolu nad náklady a výnosy.
 • Vytvoříte sobě i svým pracovníkům časový prostor pro řešení strategických věcí.

Výhody implementace KARAT ADVANCE

 • Možnosti práce až 20 současně pracujících uživatelů.
 • Možnost vlastními silami upravovat design sestav a obrazovek.
 • Možnost modifikovat vlastními silami tiskové sestavy a reporty dle vlastních potřeb a požadavků.
 • Možnost jednoduchého a výhodného přechodu na vyšší produkt v případě potřeby specializovaných řešení.

Kontakt na dodavatele

KARAT Advance - moduly

Které oblasti produkt řeší

 • Účetnictví a výkazy
 • Finance
 • Majetek
 • Personalistika a mzdy
 • Skladové hospodářství
 • Nákup
 • Prodej
 • Výroba
 • Marketing a obchod
 • Plánování a řízení výroby
 • Manažerské řízení a rozhodování
 • Partnerská řešení
 • Specializovaná řešení

Kontakt na dodavatele