Navision (Microsoft Dynamics NAV)

Microsoft Dynamics NAV (dříve Microsoft Navision) je řešení pro správu podnikových zdrojů, které vám pomůže automatizovat, integrovat a lépe řídit jednotlivé firemní procesy v oblastech financí, výroby a řízení projektů, distribuce, správy zákaznických vztahů a e-commerce. Microsoft Dynamics NAV, vzhledem ke své komplexnosti a přizpůsobitelnosti, je ideální řešením pro rostoucí společnosti s jedinečnými procesy a specializovanými potřebami. Umožní vám rychlou reakci na nové tržní příležitosti, růst vaší konkurenceschopnosti a zvýšení produktivity vašich zaměstnanců. Tento systém lze plně automatizovaně propojit na internetové obchody vystavěné na ShopCentriku.

Hlavní přínosy

 • Můžete přizpůsobit váš software vašim specifickým potřebám.
 • Uvidíte příležitosti, o kterých jste ani nevěděli, že existují.
 • Budete motivování dělat více i vědět více.


Už v roce 1494 italský mnich Luca Pacioli napsal první knihu o účetnictví, aby "dal obchodníkům okamžité informace o jejich majetku a dluzích." A přesto, že od té doby uplynulo něco málo přes 500 let, základní finanční informace jsou stále to, co potřebujete při řízení vaší společnosti.

Dnešní zrychlený svět podnikání zintezivnil potřebu efektivního finančního řízení. Poslední, co potřebujete, je podnikové řešení, které zpomalí operace tím, že zatíží vaši organizaci novými požadavky. Bez zdržující práce navíc se vám Microsoft Dynamics NAV přizpůsobí tak, že bude přesně odpovídat způsobu, jakým podnikáte. Pomůže vám odhalit nové příležitosti a motivovat uživatele k další práci a dalšímu vzdělávání.

Bez omezení růst

Pokud je ve vaší organizaci potřebná změna, Microsoft Dynamics NAV usnadní přechod. Přízpůsobí se a rozvine tak, aby se hodil ke způsobu, jak podnikáte. Během několika minut můžete přizpůsobit design změnou vzhledu formulářů, přidáním dalších polí a tabulek a vytvořením uživatelských nabídek.

Můžete automatizovat řadu vašich finančních postupů a procedur přesně podle vašich potřeb. Definujete požadovanou úroveň kontroly nastavením podnikových pravidel. Můžete například specifikovat platební podmínky a slevy pro jednotlivé zákazníky a dodavatele.

Dále můžete zvládnout celou řadu legislativních požadavků a měnových otázek související s mezinárodním obchodem, včetně euro. Můžete pracovat a vykazovat nadřízeným v jakékoliv měně, kterou si zvolíte.

Bez omezení objevovat

Microsoft Dynamics NAV vám usnadní přístup k finančním informacím, které potřebujete k rozeznání trendů a také k tomu, abyste pronikli do vašich podnikových aktivit. Odhalením příležitostí, které by jinak zůstaly skryty, vyděláte na vaší znalosti firmy a jejích procesů.

Rychle a jednoduše se dostanete k jednotlivým transakcím i k informacím o zvláštních událostech. Původ konkrétní částky jednoduše zjistíte jejím prozkoumáním nebo můžete použít vysoce specifická kritéria filtrů, abyste našli přesně ty informace, které potřebujete.

Bez omezení se lépe dívat

Dimenze vám umožní vidět informace mnoha sofistikovanějšími způsoby. Položky hlavní knihy i rozpočtů můžete přiřadit do jednotlivých dimenzí specifických pro vaši organizaci a ty vám pomohou získat z vašich dat více informací. Dimenze můžete použít například ke:

 • Sledování výkonu
 • Hodnocení vztahů
 • Využití trendů


Dimenze vám pomohou získat z vašich informací maximum. Možností nejsou nijak omezeny, protože můžete jednoduše přidat nové dimenze, jejichž počet nemá žádný limit.

Microsoft Dynamics NAV také odstraní komplikace při obchodování se zahraničními partnery a otevře vám oči, abyste mohli využít příležitostí, které se objevují na nových trzích.

Každý zákazník nebo dodavatel dostane takovou úroveň služeb, jakou mu chcete nabídnout. Můžete přijímat a odesílat platby v akékoliv měně (bez ohledu na to, jakou měnu běžně s daným zákazníkem nebo dodavatelem používáte).

Bez omezení dělat víc

Microsoft Dynamics NAV vám nabízí mnohem více než pouhé účetní nástroje. Pomůže vám porozumět tomu, co jednotlivá čísla představují a usnadní vám lépe vidět aktivity, ze kterých tato čísla pochází. Microsoft Dynamics NAV povzbudí vaši jedinečnost a vaše práce pro vás bude mnohem více inspirující.

Ponoříte se hlouběji do vaší práce, protože potřebné informace máte stále k dispozici a přístup k nim je jednoduchý jako nikdy před tím. Informace můžete procházet rychle a s možností jednoduchého nastavení filtrů. To vás povzbudí k tomu, abyste se dívali dále než na zůstatky účtů.

Účetní schémata vám umožní používat data ve vaší hlavní knize tak, aby vám pomohla řídit vaši firmu. Můžete použít širokou škálu předdefinovaných sestav, případně si pro vaše potřeby můžete jednoduše vytvořit své vlastní. Finanční informace, které touto cestou vytvoříte, pak můžete prezentovat na webových stránkách nebo rozeslat eMailem, takže vedoucí pracovníci, zaměstnanci i partneři a investoři mohou být stále informován o aktivitách vaší společnosti.

 

 

 

Hlavní přínosy

 • Využití nových příležitostí růstu
 • Zajištění lepších služeb zákazníkům
 • Zlepšení podnikových výkonů od obchodního oddělení po dílnu
 • Vyšší výnosy
   

Buďte společnost řízená zákazníkem – a nehrajte druhé housle

Před tím, než existoval internet, měli vaši zákazníci jen málo možností na výběr. Nyní mají svět plný možností – a nedají vám spát. Ještě nikdy jste nebyli vystaveni tak konkurenčnímu obchodnímu prostředí jako dnes a vaši zákazníci se rozhodli, že vás budou zkoušet každou minutou. Jak rychle umíte reagovat na jejich rychle se měnící požadavky ? Jak jste flexibilní v plnění jejich potřeb ? Jak jednoduše s nimi pracujete ? Jak spolupracujete s partnery a dodavateli, abyste zákazníkům dodali to, co potřebují?

Abyste byli na trhu úspěšní, nejen že musíte plnit požadavky zákazníků, ale musíte také využít každé nové příležitosti, která vám může přinést nové tržby. Zároveň musíte také kontrolovat náklady, udržet maximálně efektivní provoz operací a maximalizovat ziskovost. A to opravdu není málo.

Buďte rychlí, svižní a pružní, abyste mohli říct „Ano“

Microsoft Dynamics NAV Výroba vám umožní udělat zásadní změny tak, abyste mohli pružně reagovat na rychle se měnící požadavky zákazníků. Přemění vaši organizaci ve společnost, na kterou se zákazníci mohou spolehnout že řekne „Ano“ tehdy, když to nejvíce potřebují. Tento přístup vám bez dalších nákladů umožní zvýšit profitabilitu společnosti.

A co je nejzajímavější: Microsoft Dynamics NAV Výrobu lze velmi lehce implementovat a používat. Získáte výhody flexibility bez zbytečné komplikovanosti i bez toho, abyste museli svou firmu uzavřít do rigidního řešení. A navíc Microsoft Dynamics NAV Výroba nabízí velmi jednoduchý přístup k datům a jejich výměnu s obchodními partnery a dodavateli, takže vašim zákazníkům můžete vždy dát to, co nejvíc potřebují.

Změnit a prosperovat

Změna vždy znamenala zdržení, nespokojené zákazníky a rostoucí náklady. Změna dnes – a schopnost společnosti na ni rychle reagovat – znamená nové tržní příležitosti, loajální zákazníky a rostoucí zisky.

Když se objeví výjimka, Microsoft Dynamics NAV Výroba vám nabídne flexibilitu, díky které můžete prakticky okamžitě změnit výrobní postupy i metody. Můžete například eliminovat série dávek, které odčerpávají zisk, protože máte možnost aktualizovat a přeplánovat operace, materiálové požadavky i náklady současně se změnou objednávek vašich zákazníků. Microsoft Dynamics NAV výroba má také široké možnosti plánování, které vám na poslední chvíli umožní rychle a jednoduše provést výjimky a změny. Vašim zákazníkům tak dodáte to, co potřebují tehdy, když to potřebují.

Přímá cesta k loajálním zákazníkům

Rychlost vašich odpovědí na otázky a požadavky zákazníků je to, co určuje, zda se vaši zákazníci rozhodnou pro vašeho konkurenta nebo k vám budou loajální. Musíte být schopni rychle dodat zákazníkům specifické produkty a služby. Zprůhledněním všech výrobních procesů a obchodní postupů vám Microsoft Dynamics NAV Výroba pomůže zajistit kvalitnější zákaznické služby. Můžete přesně určit úzká místa a identifikovat oblasti, které je třeba zdokonalit. Tímto způsobem zkrátíte výrobní čas a snížíte úroveň skladových zásob, při současném zvýšení rychlosti, kterou jste schopni dodávat výrobky.

Microsoft Dynamics NAV pro řízení výroby vám pomůže rychle reagovat na změny zákazníků a zajistit rychlou odpověď na jejich otázky.

Zdokonalte výkonnost firmy od dílny až po rozhodující ukazatele

Microsoft Dynamics NAV Výroba zajistí nejvyššímu vedení firmy informace, které vám pomohou identifikovat postupy a procesy, u kterých je třeba zvýšit efektivitu a ziskovost. Jasně uvidíte neefektivitu dlouho před tím, než ovlivní rozhodující ukazatele, protože můžete sledovat dílenský vývoj úkol po úkolu. S jasným přehledem o dílenských operacích přebírá Microsoft Dynamics NAV Výroba velkou část dohadů o vytváření nových procesů a zaznamenávání jejich dopadu na rozhodující faktory. A to je rozdíl mezi „co kdyby?“ a „tak to bude!“ Získáte lepší kontrolu nad cenami a větší možnost použít je pak jako strategický element. Lepší rozhodnutí o ceně je vždy jednodušší dělat tehdy, když náklady, materiál a operace jsou naplánovány tak, že odrážejí dílenské změny.

Začněte chytře – a pokračujte ještě chytřeji

Ať už začínáte nebo přepracováváte výrobní operaci, Microsoft Dynamics NAV Výroba vám usnadní udělat to správně. Flexibilní plánování vám nabízí svobodu výběru nejlepšího výrobního postupu pro nejvyšší zisk. A při tom můžete své rozhodnutí kdykoliv potom vylepšit. Nikdo vás nebude nutit předpovídat všechny možné výrobní scénáře během příprav. Prostě je bude zavádět za provozu. Kompletní výrobní flexibilita je pod vaším velením: můžete reagovat na změny požadované zákazníkem, mimořádné situace, změny v postupech a technologiích – i ve směřování vaší společnosti.

Je to pokrok – ne zemětřesení

Microsoft Dynamics NAV Výroba může být implementována plynulým, bezbolestným procesem s minimálním narušením stávajících výrobních operací. Vaše Microsoft Partner přesně ví, jak celý systém nasadit bez zneklidňujících situací od dílny až po management. Vaše investice vám přinese okamžitý užitek.

Například čas potřebný k zaškolení je s ohledem na výkonnost celého řešení velmi krátký. Fázový přístup při implementaci dále snižuje potřebu školení a zrychluje nástup přínosů. Zaměstnanci jsou pak spokojeni s používáním Microsoft Dynamics NAV Výroby, protože jim dává příležitost elegantně pracovat a pocítit tak opravdovou změnu.

A protože vaše firma roste, poroste s vámi i Microsoft Dynamics NAV Výroba. Škálovatelnost je jednoduchá a funkčnost může být bez omezení rychle rozšířena přesně podle vašich požadavků.

Pokud jste firma řízená zákazníkem, je Microsoft Dynamics NAV určen právě vám

Pokud chcete, aby vaše firma byla svižná, rychlá a flexibilní a chcete zákazníkům na jejich rychle se měnící požadavky odpovídat jen „Ano“, pak si vyberte Microsoft Dynamics NAV Výrobu. Microsoft Dynamics NAV Výroba vám umožní udržet svou pozornost tam, kde je jí třeba – na potřebách vašich zákazníků a řízení firmy.

 

 

 

Hlavní přínosy

 • Získání věrných zákazníků díky lepším službám.
 • Zlepšení přístupu k Vašim zákazníkům díky lepší organizaci.
 • Snížením nákladů můžete nabídnout konkurenceschopné ceny.

 

Cítíte se pod tlakem?

Dříve jste věděli, co očekávat od konkurence, partnerů a zákazníků. Ale pravidla hry se změnily. Dnešní partneři mohou být zítra Vaší konkurencí a mohou Vám odlákat Vaše zákazníky. Zákazníci jsou důležitější než kdykoliv předtím, očekávají lepší služby a ceny než v minulosti.

Microsoft Dynamics NAV Vám pomůže získat věrnost zákazníků zlepšeným přístupem k zákazníkům a nabídkou konkurence schopných cen díky sníženým provozním nákladům.

Jste připraveni dostat se před konkurenci?

Potřebujete udržet spokojenost Vašich zákazníků, aby jste přežili. Nemůžete si dovolit ztratit zakázku z důvodu, že zboží není na skladě. Nemůžete si dovolit říci zákazníkům, že se hned ozvete při dotazu na termín dodání nebo cenu produktu.

Ale je pouhé přežití postačující? Co Vás dostane před konkurenci?

Zákazníci se cítí jako součást týmu

Chcete-li se dostat před konkurenci, je třeba, aby se Vaše organizace stala vstřícná k zákaznickým potřebám. V momentě, kdy Vaši zákazníci poznají, že všechny Vaše zdroje jsou připraveny zajistit jejich potřeby, pak se stáváte něčím víc než dnešní dodavatelé zboží. Stáváte se dlouhodobým partnerem.

Proto, abyste snadno zpracovali denní objednávky od zákazníků, potřebujete dobře organizovanou a pohotovou distribuční společnost. Microsoft Dynamics NAV pro distribuci Vám pomůže propojit všechny Vaše zaměstnance aby reagovali na potřeby zákazníků.

Díky zlepšenému plánování a efektivitě reagujete účinněji na zákaznické potřeby. Dodržíte termíny dodání, které jste zákazníkům slíbili. A můžete jít ještě dál, kdy se můžete ujistit, že jste vyhověli všem požadavkům zákazníka poté, co byla položka dodána.

Snížit náklady – porazit konkurenci

Microsoft Dynamics NAV zefektivňuje práci, z čehož těžíte jak Vy, tak i Vaši zákazníci. Redukce operačních nákladů šetří čas a peníze celou Vaší organizaci a umožní Vám dosáhnout konkurenceschopných cen. Snížení nákladů je celosvětový cíl v obchodě jako takovém, ale je to také další způsob posílení Vašich vztahů se zákazníky.

Microsoft Dynamics NAV snižuje Vaše náklady tím, že Vám pomáhá redukovat skladové zásoby, snižuje náklady na Vaše skladové operace a spolupracuje úzce s Vašimi dodavateli.