RIS2000

Systém RIS2000 je komplexní modulově řešený podnikový informační systém zpracovaný jako klient-server aplikace pracující v grafickém prostředí Windows na straně uživatele a nezávislá vůči platformě na straně serveru (UNIX, Windows, LINUX). K dispozici jsou moduly účetnictví, majetek, sklady, obchod, manažerská nadstavba TOP-RIS, kalkulace výroby a mzdy. Tento systém lze plně automatizovaně propojit na internetové obchody vystavěné na ShopCentriku.

Základní rysy

 • Všechny moduly jsou vzájemně propojené a využívají společnou soustavu číselníků a parametrů.
 • Systém je vysoce parametrizovatelný a umožňuje tak optimální konfiguraci podle potřeb konkrétního uživatele a maximální automatizaci prováděných operací.
 • Víceletá databáze umožňující meziroční porovnání.
 • Možnost uživatelsky definovat účetní období rozdílné od běžných.
 • Důkladně propracovaný systém přístupových práv v několika úrovních.
 • Výstupní dokumenty pro obchodní styk mají předdefinovatelné texty a to i cizojazyčné.
 • Uživatelské úpravy hotových sestav součty, detail, třídění apod.
 • Lze definovat vlastní výstupní sestavy a ukazatele.
 • Výstupní dokumenty lze kromě tisku odesílat též v elektronické podobě (e-mail).
 • Export údajů resp. sestav do jiných aplikací např. MS Office - Excel.
 • Veškeré operace lze provádět v cizích měnách, včetně pokladny.
 • Všechny operace probíhají v reálném čase.
 • Vyřešeno je zpracování typu ústředí pobočky s oboustranným předáváním dat (on-line i off-line).
 • Lze zpracovávat více firem s následnou konsolidací.
 • Maximální bezpečnost dat
 • Konzistence dat
 • Transakční zpracování
 • Možnost replikací
 • SQL standard
 • Práce v grafickém prostředí