RIS2000

Systém RIS2000 je komplexní modulově řešený podnikový informační systém zpracovaný jako klient-server aplikace pracující v grafickém prostředí Windows na straně uživatele a nezávislá vůči platformě na straně serveru (UNIX, Windows, LINUX). K dispozici jsou moduly účetnictví, majetek, sklady, obchod, manažerská nadstavba TOP-RIS, kalkulace výroby a mzdy. Tento systém lze plně automatizovaně propojit na internetové obchody vystavěné na ShopCentriku.

Základní rysy

  • Všechny moduly jsou vzájemně propojené a využívají společnou soustavu číselníků a parametrů.
  • Systém je vysoce parametrizovatelný a umožňuje tak optimální konfiguraci podle potřeb konkrétního uživatele a maximální automatizaci prováděných operací.
  • Víceletá databáze umožňující meziroční porovnání.
  • Možnost uživatelsky definovat účetní období rozdílné od běžných.
  • Důkladně propracovaný systém přístupových práv v několika úrovních.
  • Výstupní dokumenty pro obchodní styk mají předdefinovatelné texty a to i cizojazyčné.
  • Uživatelské úpravy hotových sestav součty, detail, třídění apod.
  • Lze definovat vlastní výstupní sestavy a ukazatele.
  • Výstupní dokumenty lze kromě tisku odesílat též v elektronické podobě (e-mail).
  • Export údajů resp. sestav do jiných aplikací např. MS Office - Excel.
  • Veškeré operace lze provádět v cizích měnách, včetně pokladny.
  • Všechny operace probíhají v reálném čase.
  • Vyřešeno je zpracování typu ústředí pobočky s oboustranným předáváním dat (on-line i off-line).
  • Lze zpracovávat více firem s následnou konsolidací.
  • Maximální bezpečnost dat
  • Konzistence dat
  • Transakční zpracování
  • Možnost replikací
  • SQL standard
  • Práce v grafickém prostředí