SHOPTRONIC

Systém SHOPTRONIC splňuje veškeré požadavky, které klade moderní velkoobchodní firma na spolehlivý viceuživatelský informační systém. Jeho významnou vlastností je schopnost komunikovat se vzdálenými pracovišti ( pobočky, dealeři ), která jsou vybavena stejným typem softwaru. Tato pracoviště mají možnost pracovat buď on-line, v rámci počítačové sítě, nebo využívají automatických aktualizací stavů skladů v pravidelných intervalech pomoci internetového spojení.

Výrobce systému SHOPTRONIC

Výrobce systému SHOPTRONIC

Výrobcem je společnost OMEGA s.r.o. OMEGA se zabývá vývojem a prodejem vlastního software. Od roku 1993 se cíleně zaměřuje na obchodní, restaurační a hotelové systémy. V této oblasti má spolčnost vybudovanou dealerskou síť po celé České republice. Její programové systémy jsou šířeny pod obchodními jmény SHOPTRONIC, RESTRONIC a HOTEL.

Prodejní verze systému SHOPTRONIC

  1. Prodejní verze systému SHOPTRONIC
  2. Maloobchod - velkoobchod
  3. Maloobchod
  4. Maloobchod - velkoobchod - servis ( zakázka) pro servisní činnost

Schéma systému SHOPTRONIC.
Schéma systému SHOPTRONIC.

Fakturace

Fakturace

Pořízení a tisk faktur, přímá vazba na skladové hospodářství, výpisy faktur podle různých výběrů, tisk podle DPH, číselník firem, export do textového souboru (návaznost na jiné účetní systémy), proforma faktury s propojením na rezervaci zboží, při vystavování faktury informace o pohledávkách u daného odběratele (vazba na saldokonto).

Sklady

Sklady

Ve skladové kartě zboží je evidenční číslo (např.čárkový kód EAN), název zboží, oddělení (sortiment), MJ, množství, pořizovací cena, prodejní cena maloobchodní s daní, prodejní cena velkoobchodní bez daně a dalších pět cen bez daně (dealerské ceny vázané na číselník zákazníků ), typ DPH, JKV a další nepovinné položky (např. poslední výdej, poslední příjem, dodavatel, atd.), zboží je na skladě vedeno nebo ze skladu vydáno ve skutečných nákupních nebo zprůměrovaných cenách.

Příjem zboží

Možnost sledovat příjemky dle dodavatelů a vyhodnocovat, tisk jednotlivých příjemek nebo seznamů dle různých výběrů a třídění, chybně pořízené příjemky je možno stornovat, příjem pomocí paměťových tužek, pomocí diskety v rámci uživatelů našeho programu, na paletová místa (paletové sklady), proforma příjemky.

Prodej zboží prodejna

Uživatel (prodavač) zadá číslo zboží (dále jen PLU), na monitoru se v jednom řádku zobrazí název, MJ, prodejní maloobchodní cena s daní, dále zadá množství (u čárkového kódu je množství jedna), následuje přechod na další řádek monitoru, tento postup se opakuje až do ukončení odbavovaného zákazníka, kterému se na tiskárně vytiskne účtenka (daňový doklad) a po finančním vyrovnání může být odbaven další zákazník, možnost přecenění dané položky, jestliže daný zákazník není ukončen, tak je možno ještě aktualizovat již zpracovaná PLU, chybně pořízené výdejky je možno stornovat, finanční uzávěrka směny s vyhodnocením a návaznost na další směnu, interní platební karty, obecné platební karty.

Prodej zboží - maloobchod - velkoobchod

Možnost ovlivnění ceny pomocí přirážky (k pořizovací ceně) nebo odchylky (k prodejní ceně), výdej zboží v pořizovací ceně - spotřeba, rezervace zboží dle odběratelů, storna výdejek, paletové sklady - s výdejkou je vytisknut expediční list se seznamem paletových míst (umístění palety ve skladě), sledování obalových kont (pohyb obalů mezi odběratelem a dodavatelem).

Inventura

Možnost zpracování inventury podle skladů a PLU nebo skladů a názvu, tisk předinventurních sestav (místo množství tečky), vstup inventurních stavů, tisk inventurních rozdílů, uzávěrka inventury - nahrazení účetních stavů inventurními, pomocí paměťových tužek, regálová inventura.

Objednávky

Vytvoření objednávky na daného dodavatele, marketingová podpora, zpracování příjemky dle objednávky.

Přecenění

Globální (vynásobení koeficientem) s výběrem podle skladu, PLU, oddělení, názvů, jednotlivých PLU.

Marketing

Marketing

Na základě prodejů z minulosti je zpracován návrh objednávek na budoucnost s možností výběru určitého dodavatele.

Sestavy

Tiskové sestavy se nejdříve objeví na monitoru, máte možnost si je prohlížet nebo tisknout, sestavy je možno tisknout podle různých třídících klíčů s možností výběrů (např.sklad, odběratel, dodavatel, období, atd.) důležité sestavy : stavy na skladě, příjemky, výdejky, ceník s možností nahrání na disketu, ceník nového a přeceněného zboží, obratová soupiska zásob za období, zisk z prodeje, minimální stavy, souhrn obratů - uzávěrka období, tisk etiket EAN, přehledy DPH.

Číselníky

Soubor neměnných údajů, které jsou základem pro vstupování běžných dat, číselníky je možno aktualizovat při práci s běžnými daty (např. číselník odběratelů a dodavatelů, směrových kódů bank, atd.), tisk podle různých třídících klíčů s výběrem.

Zálohování dat

Podle velikosti archivovaných dat je možno archivovat na diskety nebo na velkokapacitní média (např.streamery, HD ..).

Komunikace s registračními pokladnami

Globální nahrání pokladen, přeceňování na pokladnách během prodeje, odepsání prodaného zboží ze stavů na skladech, finanční uzávěrka, tiskové protokoly o komunikaci.

Přístupová hesla

Možnost definovat neomezený počet úrovní a hesel