TWIST® INSPIRE

TWIST® INSPIRE je ERP systém (podnikový informační systém) určený pro řízení podnikových procesů. Jeho funkce automatizují rutinní práci a umožní řídit Vaši společnost rychleji a přesněji. Propracovaný datový model poskytuje dokonalý přehled o stavu všech činností a hospodaření podniku. Tento systém lze plně automatizovaně propojit na internetové obchody vystavěné na ShopCentriku.

Charakteristika systému

TWIST INSPIRE je modulární podnikový informační systém architektury klient / server, postavený nad databázovým strojem Microsoft SQL Server. TWIST INSPIRE zpracovává údaje podnikových oblastí obchodu, ekonomiky a řízení. Zpracovávaná data jednotlivých modulů jsou ostatními moduly efektivně sdílena a důmyslně přenášena.

Řešení pro různé podniky

TWIST INSPIRE je informační systém pro širokou škálu podniků. Díky použitým moderním technologiím je vhodný pro všechny, kteří hledají perspektivní ekonomický software modifikovatelný podle individuálních požadavků. Pro různé typy a velikosti firem nabízíme odpovídající řešení - od malých firem až po nadnárodní korporace či individuální informační systém na míru. Ovládání a výstupy jsou připraveny v češtině, němčině a angličtině, další jazykové verze dle dohody.

Informační systém pro menší firmy

Pro menší firmy se nabízí možnost využití tzv. předinstalované verze informačního systému TWIST INSPIRE. Informační systém lze poté spustit okamžitě.

Informační systém pro střední firmy

Odborná implementace systému TWIST INSPIRE v podnicích střední velikosti probíhá na základě důkladné analýzy vhodného řešení. Lze však také využít celou řadu již hotových řešení.

ERP systém pro zahraniční firmy

Specifika spojená s implementací informačního systému TWIST INSPIRE v zahraničí, jako je komunikace s partneri v cizím jazyce či práce s různými měnami.

Úprava software na míru

V případě potřeby vytvoříme individuální řešení pro zákazníka na míru

Moduly systému

TWIST INSPIRE je modulární ERP systém. Jednotlivé kroky při zpracování podnikových činností jsou přehledně rozděleny mezi jednotlivé moduly a agendy. Významnou předností modularity systému je možnost postupného zavádění celého systému do provozu. Moduly jsou stavěny tak, aby mohly pracovat samostatně, jejích síla se však projeví až při jejich propojení.

Partneři

Znalost zákazníka a jeho potřeb patří mezi základní údaje, které jistě potřebujete pro Vaše úspěšné obchodování. Modul Partneři nabízí detailní přehled o firmách se kterými spolupracujete.

Produkty

Ať je předmět Vašeho podnikání jakýkoli, veškeré informace o zboží, službách, materiálech a výrobcích jsou soustředěny v modulu Produkty.

Prodej

Obchodní modul Prodej nabízí všechny funkce, které potřebujete při každodenním zpracování Vašich tuzemských a zahraničních obchodů a plně integruje vazby do modulů Partneři, Produkty, Sklady, a Pohledávky.

Nákup

Ať vaše firma používá jakoukoli z metod zásobování, modul Nákup Vám umožní zpracovávat tuto agendu s příjemným komfortem a maximálním ekonomickým efektem.

Sklady

Na skladech se sbíhají detailní informace o plánovaných a uskutečněných pohybech produktů. K dispozici jsou údaje o skutečných stavech, objednaném, rezervovaném či právě expedovaném množství.

Pohledávky a závazky

Pohledávky představují často významnou složku podnikových aktiv. Jejich správa se řadí mezi nejsledovanější podnikové agendy. Závazky a plánovaní jejich úhrad, sledování cash flow hrají také velkou roli v hospodaření společnosti.

Banka a pokladna

Modul Banka a pokladna představuje výkonný nástroj pro zpracování veškerých bankovních pohybů a vedení pokladních knih.

Účetnictví

Finanční účetnictví je srdcem informačního systému TWIST INSPIRE. V něm se sbíhají všechny podnikové informace. Při správném využití a vhodném prezentaci dat představuje jeden ze základních nástrojů řízení firmy.

Majetek

Dlouhodobý majetek může tvořit významnou část aktiv společnosti. Podrobné informace o jeho struktuře, míře odepsání, plánovaných odpisech, umístění a ostatních vlastnostech, jakož i vazbu do účetnictví spravuje modul Majetek.

Výkazy a rozpočty

Výkazy a rozpočty jsou dynamicky se rozvíjejícím modulem informačního systému TWIST INSPIRE. Po vstupu ČR do EU byl doplněn výkaz INTRASTAT, Souhrnné hlášení pro VIES, Přiznání k DPH má zcela novou podobu. Jsou připraveny definice k podání v elektronické formě.


Customer Relationship Management (CRM)

CRM - Customer Relationship Management - řízení vztahů se zákazníky. Vztahy se zákazníky jsou klíčovou oblastí pro rozvoj každé společnosti. Ať už se jedná o vytváření nových zákazníků nebo o podporu a komunikaci se zákazníky již existujícími. Nový modul CRM soustřeďuje potřebné agendy a funkce pro efektivní práci se zákazníkem.

Výroba

Modul Výroba slouží k plánování a řízení výroby. V tomto případě se nejedná o jeden univerzální modul, ale pod tímto názvem najdeme ve TWIST INSPIRE řadu speciálních výrobních modulů. Jedná se např. o řízení kovovýroby, výroby potravinářských obalů, výroby žárovek atd..

Speciální agendy

Pro některé naše zákazníky jsme připravili agendy na míru, které řeší specifické oblasti podnikových činností.

Prezentace dat

Mimořádnou pozornost jsme při vývoji informačního systému TWIST INSPIRE věnovali zpracování a prezentaci dat. Za tím účelem jsme vyvinuli velmi pružný a především výkonný nástroj pro definovaní přehledů a statistik, který je součástí všech modulů a který pracuje se všemi daty systému. S jeho pomocí získáte přehled o všech aspektech hospodaření Vaší společnosti.

Tiskové výstupy

Tiskové výstupy jsou připravovány v profesionálním grafickém editoru Crystal reports, který je celosvětovou jedničkou v tomto oboru. Tiskové výstupy jsou snadno exportovatelné do jiných programů, zejména rodiny Microsoft Office.

Uživatelské přehledy

Nástroj pro tvorbu uživatelsky definovaných přehledů umožňuje uživatelům informačního systému TWIST INSPIRE přehledně prezentovat pořízená data.

Kontakt na dodavatele