VENTUS software

Informační systém VENTUS je otevřený modulární programový systém pro realizaci komplexního řešení v oblasti ekonomiky, komunikace, logistiky a odbytu. Využívá nejmodernější informační technologie a je plně orientován na internetové komunikační rozhraní. Nabízí univerzální prostředek pro výměnu dat v rámci společnosti a jejích poboček, dceřiných společností, holdingových seskupení a obchodních partnerů - dodavatelů i odběratelů. Jednotlivé moduly informačního systému VENTUS lze implementovat nezávisle na sobě dle požadavků zákazníka a jeho aktuální potřeby řešení jednotlivých problémů spojených s činností společnosti. Koncepce a vývoj systému je řízena potřebami uživatelů a vychází z trendů a požadavků současného trhu informačních technologií. Tento systém lze plně automatizovaně propojit na internetové obchody vystavěné na ShopCentriku.

Přednosti systému VENTUS

Přednosti systému VENTUS

  • ovládání produktu respektuje standardní zvyklosti z prostředí Windows
  • zabezpečení dat na několika úrovních
  • mnoho automatických funkcí s možností nastavení parametrů funkčnosti
  • možnost převodu dat z jiných systémů
  • možnost definice vlastních sestav dle kriterií uživatele
  • možnost nastavení vzhledu obrazovek pro různé skupiny uživatelů
  • provázanost primárních dokladů se zaúčtováním, možnost kontroly, oprav a náhledů
  • systém podporuje uživatelskou tvorbu zadávacích a zobrazovacích formulářů na úrovních firmy, skupiny uživatelů a jednotlivých uživatelů
  • propracovaný systém uživatelských práv nabízí široké možnosti nastavení přístupu k funkčnosti a ochranu evidovaných dat