ASP.NET - technologie

Technologie Microsoft ASP.NET není jen další generací prostředí ASP (Active Server Pages). Poskytuje zcela nový model programování pro vytváření síťových aplikací používajících výhod sítě Internet.

Důvody pro použití technologie ASP.NET

Důvody pro použití technologie ASP.NET

Technologie Microsoft ASP.NET není jen další generací prostředí ASP (Active Server Pages). Poskytuje zcela nový model programování pro vytváření síťových aplikací používajících výhod sítě Internet.

Zvýšení výkonu a škálovatelnosti

 • Kompilované provádění: Technologie ASP.NET je mnohem rychlejší než klasické prostředí ASP a zároveň zachovává model okamžité aktualizace prostředí ASP. Není požadován žádný explicitní kompilační krok. Technologie ASP.NET automaticky rozpozná jakoukoli změnu, v případě potřeby dynamicky zkompiluje soubory a uloží zkompilované výsledky k opakovanému použití pro další požadavky. Dynamická kompilace zajišťuje, že aplikace je vždy aktuální, a kompilované provádění ji urychluje. Většina aplikací přenesených z klasického prostředí ASP do prostředí ASP.NET obslouží třikrát až pětkrát více stránek.
 • Bohaté možnosti ukládání výstupu do mezipaměti: Možnost ukládání výstupu do mezipaměti ASP.NET může dramaticky zvýšit výkon a rozšiřitelnost aplikace. Jestliže na stránce povolíte ukládání výstupu do mezipaměti, prostředí ASP.NET spustí stránku jednou a před odesláním výsledku uživateli ji uloží do paměti. Jestliže bude stejnou stránku požadovat jiný uživatel, odešle prostředí ASP.NET výsledek uložený v mezipaměti, aniž by bylo nutné stránku znovu vytvořit. Ukládání výstupu do mezipaměti lze konfigurovat a lze je použít k ukládání jednotlivých částí stránek nebo celých stránek do mezipaměti.
 • Stav relace webové serverové farmy: Stav relace ASP.NET umožňuje sdílení dat ve všech počítačích webové serverové farmy. Uživatel může pro více požadavků použít k přístupu různé servery webové serverové farmy a mít nadále plný přístup k datům relace.

Zvýšená spolehlivost

 

Zvýšená spolehlivost

 • Ochrana proti nevracení paměti, zablokování a selhání: Technologie ASP.NET automaticky rozpoznává chyby, jako zablokování nebo nevrácenou paměť, a provádí zotavení. Tím je zajištěna trvalá dostupnost aplikace. Pokud je například zjištěna nevrácená paměť, technologie ASP.NET automaticky spustí novou kopii pracovního procesu ASP.NET a nasměruje nové požadavky na nový proces. Jakmile starý proces dokončí zpracování požadavků čekajících na vyřízení, bude řádně odstraněn a nevrácená paměť bude uvolněna.

Snadné zavedení

 

Snadné zavedení

 • Bezobslužné zavádění aplikací: Pomocí technologie ASP.NET lze celou aplikaci zavést zkopírováním na server. Nastavení konfigurace je uloženo v souboru XML aplikace.
 • Dynamická aktualizace spuštěné aplikace: Technologie ASP.NET umožňuje aktualizaci zkompilovaných součástí bez nutnosti restartovat webový server. Na rozdíl od komponent klasického modelu COM, které vyžadovaly ruční restartování webového serveru po provedení aktualizace, technologie ASP.NET automaticky rozpozná změnu a začne používat nový kód.
 • Snadná cesta pro přenesení: V systémech Microsoft Windows 2000 nebo Windows XP a v systémech řady Windows Server 2003 pracuje technologie ASP.NET ve službě IIS souběžně s klasickými aplikacemi prostředí ASP. Přenášet můžete vždy jednu aplikaci nebo dokonce jednotlivé stránky. Technologie ASP.NET dokonce umožňuje použití existujících obchodních komponent klasického modelu COM.

Nové modely aplikací

 

Nové modely aplikací

 • Webové služby XML: Webové služby XML jsou určeny ke komunikaci aplikací a ke sdílení dat v síti Internet bez ohledu na operační systém nebo programovací jazyk. Technologie ASP.NET zjednodušuje vystavení a volání webových služeb XML.
 • Podpora webových mobilních zařízení: Mobilní ovládací prvky technologie ASP.NET umožňují komunikaci s více než 80 mobilními webovými zařízeními, která používají technologii ASP.NET. Aplikaci napíšete jednou a mobilní ovládací prvky automaticky vygenerují stránky pro zařízení, které odeslalo požadavek.

 

Produktivita práce na vývoji

Produktivita práce na vývoji

 • Jednoduchý model programování: Technologie ASP.NET dramaticky zjednodušuje vytváření profesionálních webových aplikací díky serverovým ovládacím prvkům, které umožňuje vytvářet skvělé stránky při mnohem menším objemu kódu než v klasickém prostředí ASP.
 • Flexibilní jazykové možnosti: Technologie ASP.NET podporuje nejen skriptování Microsoft Visual Basic Scripting Edition (VBScript) a Microsoft JScript, ale také více než 25 jazyků .NET, včetně integrované podpory jazyků Visual Basic .NET, Microsoft C# nebo JScript .NET.
 • Bohatý rámec knihovny tříd: Knihovna tříd platformy .NET Framework nabízí přes 4 500 tříd zahrnujících mnoho funkcí, jako jsou jazyk XML, přístup k datům, odesílání souborů, regulární výrazy, generování obrázků, sledování a protokolování výkonu, transakce, řízení front zpráv a pošta protokolu SMTP.

 

ASP.NET a NetDirectNadpis H2

ASP.NET a NetDirect

Naše společnost se orientuje na technologie společnosti Microsoft, je držitelem titulu Microsoft Certified Partner a v našich řadách pracují certifikovaní profesionálové. Platformou .NET (ASP.NET) využíváme při výstavbě našich produktů.