ASP - programovací technologie

ASP (Active Server Pages) jsou oblíbenou a stabilní technologií společnosti Microsoft. jedná se o technologii, která umožňuje tvorbu internetových aplikací, které na základě dat uložených v databázi a s využitím některého ze skriptovacích jazyků dokáží vytvářet tzv. dynamické webové stránky.

Zkratka ASP

ASP (Active Server Pages) jsou oblíbenou a stabilní technologií společnosti Microsoft. Zkratka ASP znamená Active = Aktivní Server = Serverové Pages = Stránky. Jak už výklad zkratky napovídá, jedná se o technologii, která umožňuje tvorbu internetových aplikací, které na základě dat uložených v databázi a s využitím některého ze skriptovacích jazyků (Visual Basic Script ap.) dokáží vytvářet tzv. dynamické webové stránky, což v praxi znamená, že stránka je na serveru sestavena a uživateli odeslána teprve na základě jeho požadavku na čtení této stránky. Stránka je obvykle sestavena z HTML, kaskádních stylů a dat získaných z databáze.

ASP.NET

Novější technologie Microsoft ASP.NET není jen další generací prostředí ASP (Active Server Pages). Poskytuje zcela nový model programování pro vytváření síťových aplikací používajících výhod sítě Internet.

Základní rozdíly mezi ASP a ASP.NET

Ve starší technologii ASP se programovalo strukturálně, ASP.NET se vyznačuje objektově orientovaným programováním.

NetDirect, ASP a ASP.NET

NetDirect jako Microsoft Certified Partner pracuje s těmito technologiemi a používá je při tvorbě svých produktů.