C2C

Zkratkou C2C (Consumer To Consumer) jsou označovány internetové aplikace typu bazar, aukce (aukční systémy)nebo elektronická tržiště pro výměnný obchod.

C2C

Zkratkou C2C (Consumer To Consumer) jsou označována elektronická tržiště pro výměnný obchod a webové aplikace typu bazar nebo aukce (intrernetové aukce, elektronické aukce, e-aukce). Termín pak popisuje vzájemný vztah mezi dvěma zákazníky, kdy na jedné straně jeden nabízí a druhý může koupit. Obchod se pak uskutečňuje pouze prostřednictvím webové aplikace, aniž by do ní provozovatel aplikace přímo zasahoval. Ten obvykle profituje z mikroplateb za zveřejněný inzerát, nikoli za uskutečněné obchodní transakce. Provozovatel pak obvykle nenese žádné garance za kvalitu uskutečněného obchodu. Typickou C2C službou je největší aukce na světě eBay.com.