Click-rate

Poměr počtu kliknutí k počtu zobrazení reklamního prvku - vypovídá o účinnosti dané reklamy.

Click-rate je poměr počtu kliknutí k počtu zobrazení reklamního prvku (banner, textový inzerát) a vypovídá o účinnosti dané reklamy. Click-rate se udává v procentech. Spočítá se podle následujícího vzorce:

Click rate (%) = počet kliknutí na reklamu / počet zobrazení reklamy * 100