Copywriter

Copywriter je specialista, jehož úkolem je psát čtivé, srozumitelné a obchodně úspěšné texty, k nimž patří například reklamní texty, textová část webových stránek, tiskové zprávy, PR články, texty katalogů. Může také vytvářet návrhy sloganů a názvů. Souhrn všech činností, které copywriter provádí, se nazývá copywriting.