CRM

CRM (Customer Relationship Management) je poměrně široký termín, který pokrývá koncepty užívané organizacemi k udržení jejich vztahu se zákazníky, včetně sběru, ukládání, využívání a analýzy dat.

Zkratka CRM

Zkratka CRM

CRM (Customer Relationship Management) je poměrně široký termín, který pokrývá koncepty užívané organizacemi k udržení jejich vztahu se zákazníky, včetně sběru, ukládání, využívání a analýzy dat. Zřejmým cílem je maximalizace loajality zákazníků a ziskovosti podniku. V dnešní době je využívání CRM systému standardem zejména u středních a větších organizací.

Možnosti pořízení CRM systému

Možnosti pořízení CRM systému

CRM systém lze pořídit jako samostatnou aplikaci. Zde se však často naráží na problém propojení s podnikovým informačním systémem (ERP systém) s ohledem na pořizování a ukládání dat na jediném místě. Ideálnějším řešením může být zakoupení CRM modulu jako součásti ERP systému. Navštívíte-li seznam našich partnerů, jistě mezi nimi naleznete vhodného dodavatele podnikového systému s integrovaným ERP systémem. Seznam našich partnerů naleznete v článku Naši partneři.