Data Mining - dolování dat

Data mining představuje proces shromažďování a vyhodnocování dat. Je pojmem z oblasti Business Inteligence.

Nástroje pro Data Mining

Nástroje pro Data Mining

Nástroje pro data mining bývají součástí některých ERP systémů nebo také součástí technologických platforem jako např. MS SQL 2005:

  • Služba SQL Server 2005 Integration Services. Používání služby SQL Server 2005 Integration Services umožňuje vytvořit výkonnější kanál pro data, díky kterému může vaše organizace identifikovat izolované hodnoty, oddělovat data a doplňovat chybějící hodnoty na základě prediktivní analýzy algoritmů pro dolování dat.
  • Služba SQL Server 2005 Analysis Services. Umožňuje vytvořit obsáhlejší jednotný model dimenzí (Unified Dimensional Model) přidáním dimenzí dolování dat, které dělí data podle skrytých vnitřních zákonitostí.
  • Služba SQL Server Reporting Services. Umožňuje vytvořit inteligentnější, promyšlené sestavy založené na dotazech dolování dat, které poskytují správné informace správným cílovým skupinám.

Nástroje pro Data Mining

Nástroje pro Data Mining

Nástroje pro data mining bývají součástí některých ERP systémů nebo také součástí technologických platforem jako např. MS SQL 2005:

  • Služba SQL Server 2005 Integration Services. Používání služby SQL Server 2005 Integration Services umožňuje vytvořit výkonnější kanál pro data, díky kterému může vaše organizace identifikovat izolované hodnoty, oddělovat data a doplňovat chybějící hodnoty na základě prediktivní analýzy algoritmů pro dolování dat.
  • Služba SQL Server 2005 Analysis Services. Umožňuje vytvořit obsáhlejší jednotný model dimenzí (Unified Dimensional Model) přidáním dimenzí dolování dat, které dělí data podle skrytých vnitřních zákonitostí.
  • Služba SQL Server Reporting Services. Umožňuje vytvořit inteligentnější, promyšlené sestavy založené na dotazech dolování dat, které poskytují správné informace správným cílovým skupinám.

 

Nástroj SQL Server Data Mining je plně rozšiřitelný uloženými procedurami pro platformu Microsoft .NET (ASP.NET) a algoritmy a prohlížeči plug-in, které lze bez problémů integrovat, a využívat tak všechny funkce a možnosti integrace platformy. Pokud nasadíte nástroj SQL Server Data Mining jako platformu, nebudete již nikdy omezeni původními funkcemi vašeho systému pro dolování dat, protože je vždy budete moci rozšířit tak, aby odpovídaly vašim požadavkům.

Související termíny

Související termíny

S termínem Data Mining úzce souvisí termíny OLAP (On-Line Analytical Processing), OLAP kostky, OLAP Services, datové krychle, datové sklady, multidimenzionální databáze ap.