Data warehouse

Data warehouse je hlavní "skladiště" historických dat organizace. Dá se řící, že se jedná o firemní paměť. Uložená data mají hodnotu pro další zpracování, vyhodnocování a analýzy.

Termíny Data Warehouse Data warehousing

Data warehouse je hlavní "skladiště" historických dat organizace. Dá se řící, že se jedná o firemní paměť. Uložená data mají hodnotu pro další zpracování, vyhodnocování a analýzy. Nad těmito daty lze provádět tzv. Data Mining (dolování dat) odděleně, aniž by byly zatěžovány "živé" systémy organizace, jako například ERP nebo CRM systém.

Zatímco "živé" systémy jsou optimalizovány směrem k jednoduchosti a snadným modifikacím, warehouse (datový sklad) je optimalizován na reporting a analyzování (OLAP). Data v datovém skladě jsou často denormalizována, agregována a uložena v multidimenziálním modelu.