DMS

Pojmem DMS se vynačují CMS systémy, které jsou určeny pro správu dokumentů organizace, ať už se jedná o využití v centrále nebo na pobočkách.

Zkratka DMS

DMS (Document Management System) je zkratka zpřesňující určení CMS systému (publikační neboli redakční systém pro tvorbu dynamických webů). Zkratka CMS není stoprocentně výstižná. Z tohoto důvodu se začalo využívat zkratek, které blíže specifikují zaměření konkrétního CMS.

Pojmem DMS se vynačují CMS systémy, které jsou určeny pro správu dokumentů organizace, ať už se jedná o využití v centrále nebo na pobočkách. Primárním cílem tedy není publikování informací na internetu, ale spíše v intranetuextranetu. S DMS velmi úzce souvisí termín Workflow dokumentů (oběh dokumentů), který popisuje jakými procesy, musí každý konkrétní dokument projít, jaké úkoly se na něj váží, kdo se k němu musí vyjádřit atp.