Elektronická komerce

Elektronická komerce dnes zahrnuje nejen nakupování na internetu a prodej na internetu, ale například také elektronické online platby, e-marketing, SEO, SEM, elektronické výměny dat, automatické sběry a vyhodnocování dat ap.

Co je elektronická komerce

Elektronická komerce (e-commerce) je podmnožinou elektronického podnikání (e-business). Elektronická komerce dnes zahrnuje nejen nakupování na internetuprodej na internetu, ale například také elektronické online platby, e-marketing, SEO, SEM, elektronickou výměnu dat (EDI, EDIFACT), automatické sběry a vyhodnocování dat (data mining, OLAP) ap.

Elektronická komerce a ShopCenrik

ShopCentrik jako webová aplikace pro obchodování na internetu je typickým představitelem elektronické komerce. V článku Internetové obchody pro segmenty B2C i B2B se dozvíte pro jaké segmenty trhu je tento systém určen. Náš publikační systém MediaCentrik (CMS, WCM), který je vhodný pro webové prezentace, intranetyextranety, do oblasti elektronické komerce rovněž patří.