Extranet

Extranet lze chápat jako soukromou počítačovou síť využívající aplikací vystavěných na internetových protokolech, síťové konektivity a telekomunikačních systémů, určenou k zabezpečenému poskytování informací vlastním zaměstnancům, dodavatelům, prodejcům, partnerům a zákazníkům.

Pojem Extranet

Pojem Extranet

Extranet lze chápat jako soukromou počítačovou síť využívající aplikací vystavěných na internetových protokolech, síťové konektivity a telekomunikačních systémů, určenou k zabezpečenému poskytování informací vlastním zaměstnancům, dodavatelům, prodejcům, partnerům a zákazníkům. Na extranet se dá pohlížet jako na část firemního intranetu, který je prostřednictvím internetu k dispozici i uživatelům mimo sídlo společnosti. Jednoduše se také dá říci, že extranet je privátní firemní internet, který je na internetu dostupný všem uživatelům s platnou autorizací.

Často je termínem extranet vnímán pouze jako soubor vnitrofiremních webových stránek běžících na aplikaci zvané redakční systém nebo publikační systém (CMS, DMS, ECM, WCM), aplikaci typu e-commerce, kde je využíváno zejména e-shopů (např. NetDirect ShopCentrik) napojených na podnikový ERP systémCRM systémů. O využití konkrétní webové aplikace, či vzájemně provázaných aplikací (dokonalý stav) v rámci extranetu pak rozhodují potřeby konkrétní společnosti.

Extranet se často realizuje tak, že jako extranet slouží určitá část běžné webové firemní prezentace, která je přístupná pouze po platné autorizaci (přihlášení uživatele) a přístup do těchto privátních sekcí je víceúrovňový, což znamená, že každý z uživatelů vidí pouze informace, které jsou mu nebo jeho uživatelské roli určeny.