Flash

Technologie určená k tvorbě a přehrávání animací obsahujících jak video, tak audio na webu.

Výhodou technologie Flash je relativně malá velikost souborů, protože pracuje s tzv. vektorovou grafikou (křivky). Flash se nejdříve využíval hlavně pro tvorbu bannerů, protože svými možnostmi daleko převyšoval možnosti animovaných GIFů. Postupně se jej začalo využívat i pro tvorbu interaktivních webových prezentací, her, kalkulátorů, průvodců ap.

Flash v současné době pokročil tak daleko, že kromě obrazu dokáže přehrávat i zvuk a také jej lze napojit na zdroje dat, což umožňuje ad-hoc dočítání těchto dat například do flashových bannerů, flashových grafů ap.

Někdy se na internetu můžete setkat i s nevhodným, lze říci extrémním použitím technologie Flash, kdy tvůrci webů vystaví celou webovou prezentaci na technologii flash. Nevýhodou je pak zdlouhavé načítání stránky na pomalých připojeních a obtížná SEO optimalizace pro vyhledávače.