Hosting

Hosting (poskytování hostingu) je služba označující pronajímání webového serveru nebo jeho části (velikost diskového prostoru), za účelem umístění webové aplikace a zajištění její dostupnosti z prostředí internetu.

Hosting zahrnuje řadu služeb

Webové aplikace, které se v rámci hostingu spravují, se obvykle dělí do dvou hlavních skupin. První skupina zahrnuje webové prezentace firem a institucí, různé www stránky, portály, extranety, intranety ap. Druhá skupina obsahuje obchodní řešení, nejčastěji internetové obchody typu B2CB2B.

Služba zvaná hosting (webhosting) neznamená pouze poskytnutí určitého diskového prostoru, procesorového výkonu a FTP přístupu, nýbrž zahrnuje řadu souvisejících služeb, jako například správu, jež zajišťuje instalaci bezpečnostních patchů (záplat), nastavování zabezpečovacích mechanismů bránících činnosti hackerů, správu DND záznamů, provoz e-mailového serveru, přístup do sítě Internet (tzv. konektivita) ap.

Hosting volitelnou součástí dodávky shopu

Společnost NetDirect nabízí hosting jako volitelnou součást dodávky webshopůwww prezentací na klíč.